Assoc. Prof. Onur AKYOL


Communication faculty, Radio, Television and Cinema Department

Department of Radio Television


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media

Metrics

Publication

39

Project

9

Thesis Advisory

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2012

2006 - 2012

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Istanbul University, Communication Faculty, Radyo Televizyon Sinema, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Gelişen Televizyon Yayın Teknolojileri Ve Etkileşimli Yayıncılık Uygulamaları

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema

2006

2006

Postgraduate

İnternet Üzerinden Televizyon Yayıncılığı ve Türkiye Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Mass Communications and Mass Media

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Communication faculty, Radio, Television and Cinema Department

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Communication faculty, Radio, Television and Cinema Department

2013 - 2015

2013 - 2015

Assistant Professor

Istanbul Arel University, Faculty Of Communıcatıon, Medya İletişim Sistemleri

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Deputy Head of Department

İstanbul Üniversitesi, Radyo Televizyon Ve Sinema

2017 - 2020

2017 - 2020

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Istanbul University, Radyo Televizyon Ve Sinema

Non Academic Experience

2011 - 2015

2011 - 2015

Satış Yöneticisi

Company, TEKNOMAKS, Satış

Courses

Undergraduate

Undergraduate

STÜDYO UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

İÇ STAJ

Postgraduate

Postgraduate

Cyberculture and Hypermedia

Associate Degree

Associate Degree

AFETLERDE MEDYA İLETİŞİMİ

Undergraduate

Undergraduate

Temel Fotoğrafçılık

Associate Degree

Associate Degree

TV'de Dış Çekim I

Undergraduate

Undergraduate

Temel Fotoğrafçılık

Undergraduate

Undergraduate

Temel Fotoğrafçılık

Associate Degree

Associate Degree

TV'de Dış Çekim I

Representation and Promotion Activities

HESSEN Türk-Alman Eğitim Platformu ve Eğitim Fuarı

Institutional Promotion, HESSEN Türk-Alman Eğitim Platformu, Germany, Frankfurt, 2017 - 2017

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Televizyon Dramalarında Marka Şehirlerin Konumlandırılması Hakan Muhafız Örneği

Sarı Ü., Akyol O., Ünlü T.

11. Uluslararası Güncel Araştırmalar Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2019, vol.6, pp.246-265

2019

2019

YENİ MEDYA’DA FUTBOL VE NEFRET SÖYLEMİ: 2017-2018TÜRKİYE SÜPER LİG’İNDE OYNANAN DERBİ MAÇLARDA DOLAŞIMA SOKULAN NEFRET SÖYLEMLERİ

Yücetürk C., Akyol O.

ERASMUS International Academic Research Symposium in Educational and Social Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 06 April 2019, pp.1126-1137

2019

2019

Televizyon Dizilerinde Türklere Yönelik Oryantalist Söylem:“Friends ve The Simpsons” Örneği

SARI Ü., AKYOL O., AYTEKİN M., Ünlü T.

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.301-327

2018

2018

Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılmasında Sporun Rolü ve Medyaya Yansımaları

Sarı Ü., Büyükbaykal G. N., Akyol O., Aytekin M.

DÜNDEN BUGÜNE ENGELLİLİK ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.94

2018

2018

SİNEMANIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME: İNTERAKTİF UYGULAMALAR

Arda Ö., Akyol O.

ASEAD III.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 5 - 07 May 2018, pp.46

2018

2018

ÇİZGİ ROMANDAN BEYAZ PERDEYE CENNET CEHENNEM KAVRAMI ÜZERİNE BİR İNCELEME: CONSTANTINE ÖRNEĞİ

Akyol O., Güler Ş.

I.Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 April - 30 October 2018, pp.114

2017

2017

The Analysis Of Audience Experience Wıth Regarding To Use Of The Hologram Technology

AKYOL O.

International Symposium of New Media From the Past to the Future, İstanbul, Turkey, 10 - 14 May 2017, pp.26

2016

2016

GELİŞEN TV YAYIN TEKNOLOJİLERİ 4K ve 8K YAYIN TEKNOLOJİLERİ

Akyol O.

GELİŞEN YAYIN TEKNOLOJİLERİNDE 4K KONFERANSI, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2016

Books & Book Chapters

2023

2023

Onur

Akyol O.

in: MEDYADA GÜNCEL KAVRAMLAR, Filiz Aydoğan, Editor, NOBEL, İstanbul, pp.29-34, 2023

2023

2023

Onur

Akyol O.

in: MEDYADA GÜNCEL KAVRAMLAR, Filiz Aydoğan, Editor, NOBEL, İstanbul, pp.35-38, 2023

2023

2023

Onur

Ünlü T. T., Akyol O.

in: DİJİTAL İLETİŞİMDE KAVRAMLAR VE UYGULAMALAR, Süleyman Türkoğlu, Editor, BETA, İstanbul, pp.1-35, 2023

2021

2021

DİJİTAL SİNEMATOGRAFİDE KAMERA TERCİHİ VE GÖRÜNTÜ ORANI KULLANIMI: NURİ BİLGE CEYLAN ÖRNEĞİ

Akyol O.

in: Neo-Sinema: tekniğe ve Teknolojiye Dair Okumalar, Emre Ahmet Seçmen, Editor, Doruk Yayınları, İstanbul, pp.255-283, 2021

2021

2021

Dijital Oyunların kullanımlar ve Doyumlar Kuramı Kapsamında İncelenmesi

Akyol O., Temel G. E.

in: Dijitalleşme Çağında Değişen İletişim Dinamikleri, Hülya Semiz Türkoğlu, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, Ankara, pp.39-62, 2021

2021

2021

Fotoğraf ve Algı Yönetimi

Akyol O.

in: Algı Yönetimi: Siyasal ve Dijital İletişim, Sosyal Medya ve Kitle İletişimi, Oğuz Göksu, Editor, Literatür Yayıncılık, Konya, pp.321-340, 2021

2020

2020

Etkileşimli Reklamların Satın Alma Davranışına Etkisi Üzerine Bir İnceleme: H&M Reklam Filmi Örneği

Akyol O., Akıllı B.

in: Reklam Perspektifleri, Özge Uluğ Yurttaş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.299-335, 2020

2020

2020

Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde YENİ İZLENCEYENİ İZLERKİTLE

Akyol O., Ünlü T. T.

in: Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde YENİ İZLENCEYENİ İZLERKİTLE, Esennur Sirer, Editor, LİTERATÜRK ACADEMİA, Konya, pp.63-91, 2020

2020

2020

Dijital Sinema Kameraları ve Çekim Teknikleri

Akyol O.

in: DİJİTAL FİLM TEKNİKLERİ, İbrahim Etem Zinderen, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-36, 2020

2019

2019

Türk Korku Filmleri ve Küreselleşme: Baskın Filmi Örneği

Akyol O., Alkan H.

in: Farklı Yaklaşımlarla Türk Sineması, Şükrü Sim, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.173-197, 2019

2019

2019

YouTube Channels for Children as a Production Area of “Child Influencer”: An Analysis on Channel of “Ah Cici Kız

Akyol O., Salkaya A. D.

in: YENİ MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI, Eda Balkaş Erdoğan,Nesrin Tan Akbulut, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.101-132, 2019

2019

2019

Transformation of Digital Video

Akyol O., Sarı Ü. (Editor), Aytekin M. (Editor)

in: International Communication Studies, Sarı Ü., Aytekin M., Editor, KRİTER YAYINCILIK, İstanbul, pp.89-96, 2019

2019

2019

İnteraktif Sinema ve Mobil Oyun Bileşimi ”Eyes Of Sky” Üzerine Bir İnceleme

Akyol O., Oğuzcan D.

in: Endüstri 4.0 ve Dijital Medya, Filiz AYDOĞAN, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.37-56, 2019

2019

2019

Türkiye’de 6, 7, Ve 8. Sınıflarda İlk Uygulamalı Medya Okuryazarlığı Programı: İnternet Gazetesi Örneği

Sarı Ü., Akyol O., Türker H., Aydemir C.

in: Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Araştırma Ve Derlemeler, Yüksel Akay Unvan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.188-199, 2019

2018

2018

Radyoda Yapım Süreci

AKYOL O.

in: Radyo ve Televizyonda Temel Kavramlar, Yurdigül Y., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.101-111, 2018

2018

2018

Televizyon Yayın Teknikleri

AKYOL O.

in: Radyo ve Televizyonda Temel Kavramlar, Yurdigül Y., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.91-101, 2018

2018

2018

Sosyal Medyada Pokemon Go Oyununun Yansımaları: Ekşisözlük Örneği

Yücetürk C., Akyol O.

in: Tarihten İzler İlkçağlardan Modern Döneme, Köse O., Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.825-836, 2018

2018

2018

Televizyon Sinema İlişkisinde Bir Rol Model Olarak TRT TV Filmleri Projesi

Aytekin M., Akyol O.

in: Televizyon Çalışmaları, Gürer M., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.105-133, 2018

2016

2016

Dijital Dönemde Gösterim

AKYOL O.

in: Dijital Sinema Kuramdan Tekniğe, Şentürk, R., Zengin, F., Editor, İnsanart, İstanbul, pp.247-290, 2016

2015

2015

YERLİ WESTERNLER

AKYOL O.

in: TÜRLERLE TÜRK SİNEMASI, ÖZKOÇAK Y., Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.193-212, 2015

2015

2015

Yeni İletişim Teknolojilerinin Ortak Özellikleri

AKYOL O.

in: Yeni Medya Araştırmaları 1 Güncel Tartışmalar Ekseninde, Genel G. M., Editor, Ekin, Bursa, pp.1-42, 2015

2015

2015

Televizyon Ekranının Değişimi

AKYOL O.

in: Yeni Medya Çağında Televizyon, İstanbul, Editor, Derin Yayınları, Özel S., pp.170-202, 2015

2015

2015

New CommunicationTecnologies And Change Of Radio Broadcasting: Podcasting

Akyol O., Sarı Ü. (Editor), Aytekin M. (Editor)

in: Media Studies, Mesut A., Ümit S., Editor, Emirler Matbaacılık Ve Reklamcılık, İstanbul, pp.47-55, 2015

2014

2014

İnternet ve Değişen Televizyon Yayıncılığı” Teknolojileri

Akyol O., Aytekin M. (Editor)

in: Yeni(lenen) Medya, Aytekin M., Editor, Akademi Dizisi (Kocav Yayınları), İstanbul, pp.91-132, 2014

Supported Projects

2019 - 2019

2019 - 2019

Project Supported by Other Official Institutions

Yolcu E. (Executive), Zülfikar H., Vural A. M., Yolcu Ö., Kaya Erdem B., Arda Ö., et al.

2016 - 2016

2016 - 2016

World Communication Forum Istanbul 2016

Other International Funding Programs

AKYOL O., ARDA Ö.

2013 - 2016

2013 - 2016

Türkiye Sözlü Basın Tarihi

Project Supported by Other Private Institutions

Kurşun A. K., Arda Ö., Akyol O., Gündüz U., Arcan H. E., Ulusoy Nalcıoğlu B.

2015 - 2015

2015 - 2015

EURASIAN STAR 2015

Other International Funding Programs

AKYOL O., ARDA Ö.

2014 - 2015

2014 - 2015

İstanbul Afet Müdahale Planı Tatbikatı

Project Supported by Other Official Institutions

AKYOL O., ÇEÇEN A. F., KURŞUN A. K.

Scientific Refereeing

July 2021

July 2021

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2021

June 2021

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

January 2020

January 2020

TRT AKADEMİ

Other Indexed Journal

January 2016

January 2016

Atatürk İletişim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2017 - 2017

2017 - 2017

Other

TRT

Istanbul University, Communication Faculty, Radio, Television and Cinema Department, Turkey

2016 - 2017

2016 - 2017

Project Consultancy

Uluslararası Geçmişten Geleceğe Medya Sempozyumu

Istanbul University, Communication Faculty, Radio, Television and Cinema Department, Turkey

2016 - 2016

2016 - 2016

Scientific Consultancy

3. KOLORDU KOMUTANLIĞI BOĞAZİÇİ 2016 TATBİKATI

Istanbul University, Communication Faculty, Radio, Television and Cinema Department, Turkey

2016 - 2016

2016 - 2016

Scientific Consultancy

Azarnegari Sergisi

Istanbul University, Communication Faculty, Radio, Television and Cinema Department, Turkey

2015 - 2015

2015 - 2015

Scientific Consultancy

EURASIAN STAR 2015 TATBİKATI

Istanbul University, Communication Faculty, Radio, Television and Cinema Department, Turkey

2015 - 2015

2015 - 2015

Scientific Consultancy

İSTANBUL AFET MÜDAHALE PLANI TATBİKATI

Istanbul University, Communication Faculty, Radio, Television and Cinema Department, Turkey

Awards

November 2015

November 2015

SOSYAL SORUMLULUK

52. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

Artistic Activity

June 2023

June 2023

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

Akyol O.

September 2017

September 2017

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali

AKYOL O.

September 2016

September 2016

53. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

AKYOL O.

November 2015

November 2015

52. ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ

AKYOL O.Congress and Symposium Activities

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ

Attendee

Gaziantep-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

ASEAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

I. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEMPOZYUMU

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

Uluslararası Geçmişten Geleceğe Medya Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

Davos World Communication Forum Istanbul

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

Değerl Kısa Film Yarışması "Uzun İnce Bir Yoldayım" Söyleşisi

Attendee

Erzurum-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

14. International Symposium Communication in The Millenium

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

GELİŞEN YAYIN TEKNOLOJİLERİNDE 4K KONFERANSI

Attendee

Ankara-Turkey

Jury Memberships

June-2023

June 2023

Competition

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali - Istanbul University

December-2021

December 2021

Award

9.Antakya Uluslararası Film Festivali Belgesel Film Jüri Üyesi - Istanbul University

November-2021

November 2021

Award

Fatih Belediyesi 2.Fotograf Yarışması - Istanbul University

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

January-2020

January 2020

Competition

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okullar Arası Gazete ve Dergi Yarışması - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

December-2019

December 2019

Competition

Öğretmenler Arası Kamu Spotu Yarışması -

June-2016

June 2016

Competition

VERGİ MÜFETTİŞLERİ VAKFI KISA FİLM YARIŞMASI - VERGİ MÜFETTİŞLERİ VAKFI

March-2015

March 2015

Doctorate

Tez savunma sınav - İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Visual Activities

2016 - Continues

2016 - Continues

TV / Radio Training Program in Corporate Studios

AKYOL O.

2018 - 2018

2018 - 2018

Documentary

AKYOL O.

2016 - 2016

2016 - 2016

Short Film

AKYOL O.

2015 - 2016

2015 - 2016

Short Film

AKYOL O.

2015 - 2016

2015 - 2016

Newspaper Publishing

AKYOL O.

2015 - 2015

2015 - 2015

TV / Radio Training Program in Corporate Studios

AKYOL O.