Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Bird Collection of İstanbul University Biology Department (Turkey)

Turkish Journal of Bioscience and Collections, vol.2, pp.20-32, 2018 (International Refereed University Journal)

Checklist of Quaternary and Recent Ostracoda (Crustacea) species from Turkey with information on habitat preferences

Turkish Journal of Bioscience and Collections, vol.2, no.1, pp.51-100, 2018 (International Refereed University Journal)

Insect (Coleoptera and Orthoptera) species of İstanbul in the Zoology Collection of Istanbul University

Turkish Journal of Bioscience and Collections, vol.2, no.1, pp.27-43, 2018 (International Refereed University Journal)

T HE HERPETOLOGICAL COLLECTION OF ZOOLOGY MUSEUM, ISTANBUL UNIVERSITY

ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –A Applied Sciences and Engineering, vol.6, no.2, pp.64-72, 2017 (National Refreed University Journal)

Subitaneous egg type and focus on ancestral ruins possibility in Cypris pubera O F Müller 1776 Ostracoda Crustacea

IUFS JOURNAL OF BİOLOGY, vol.75, no.2, pp.1-6, 2016 (International Refereed University Journal)

DANAMANDIRA GÖLÜ (SİLİVRİ-İSTANBUL) BENTİK MAKRO OMURGASIZLARI

Turkish Journal of Aquatic Sciences, vol.31, no.1, pp.51-58, 2016 (National Refreed University Journal)

Birecik Baraj Gölü Havzası (Şanlıurfa) ve Hazar Gölü (Elezığ) Ostracodları (Crustacea) Hakkında Ön Çalışma

Istanbul Universty journal of fisheries and aquatic sciences, vol.29, no.2, pp.1-8, 2014 (National Refreed University Journal)

A Preliminary study on Ostracoda (Crustacea) fauna of the Istranca steams-Turkey.

Journal of fisheries Sciences.com., no.2, pp.93-98, 2011 (International Refereed University Journal)

A preliminary study on the Rezve stream and a new record for Ostracoda (Crustacea) fauna of Turkey.

IUFS JOURNAL OF BİOLOGY, no.67, pp.93-96, 2008 (International Refereed University Journal)

Living specimens of Ilyocypris salebrosa Stepanaitys, 1959 (Crustacea: Ostracoda) from Thrace,

ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST, no.34, pp.114-116, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anadolu Ostracoda (Crustacea) Faunasına Katkılar (1),

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, no.14, pp.71-79, 2001 (National Refreed University Journal)

İstanbul Bendleri Ostarocodları

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, no.13, pp.15-22, 2001 (National Refreed University Journal)

Ostracod (Crusteacea) Fauna of Lake Eğirdir (Isparta).

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, no.25, pp.421-425, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DETERMINATION OF BENTHIC MACROINVERTEBRATE FAUNA OF ISTRANCA STREAM (DURUSU-ISTANBUL) WITH SOME PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS

FABA 2016 International symposium on Fisheries and Aquatic Science, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.55

Istranca Deresinin Su Kalitesinin Mollusk Faunasının Kullanılarak Belirlenmesi

Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2015, pp.419-420

İstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi'nin Ülkemiz Zooloji Tarihindeki Yeri

1. Ulusal Zooloji Kongresi, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 August 2013, pp.110-111

Two Types of E ggs That Have Evolved For Survival And Distributions in Terrestrial Areas

17th International Symposium on Ostracoda, Italy, 1 - 04 July 2013, vol.XXXVII, no.1, pp.261-263

İstanbul’un Biyoçeşitliliğine Katkılar: Ostracoda (Crustacea)Faunası

Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.53

"The Life Cycle And Ontogeny Of Heterocypris Salina (Brady, 1868) Ostracoda (Crustacea). ",

15th İnternational Symposium on Ostracoda, Berlin, Germany, 12 - 15 September 2005, vol.1-160, no.6, pp.64

The Ostracod (Crustacea) Fauna of Istranca Region and Effects of Dams on the Ostracoda Assemblages

15th International Symposium on Ostracoda., Germany, 1 - 04 September 2005, pp.89

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Müzesi

1. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2003, pp.82-87

Geçmişten Günümüze İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Müzesi

İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi'nin 65. kuruluş yıldönümü için Bilimsel Toplantı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2002, pp.18-22

Kabaklı Kaynağı (Diyarbakır) Ostracod (Crustacea) Faunası

XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 1997, pp.162-172

Books & Book Chapters

Biyolojik Değişkenler. Makroomurgasızlar

in: Tatlısu Ekosistemlerinde Arazi ve Laboratuvar Yöntemleri, Ü. Nihan Tavşanoğlu,G.Başaran Kankılıç,Şeyda Erdoğan., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.161-184, 2020

Istanbul Üniversitesi Zooloji Müzesinin Çok Nadir Tarihsel Koleksiyonları I. ve II.

in: Istanbul Üniversitesi Biyolojik Bellek Koleksiyonları Cilt II. Zooloji, Prof. Dr. Orhan Küçüker, Editor, Nobel Tıp Kitipevleri Tic.Ltd. Şti, İstanbul, pp.80-88, 2017

Istanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi Koleksiyonu: Tarihçe ve Gelisim.

in: Istanbul Üniversitesi Biyolojik Bellek Koleksiyonları Cilt II: Zooloji, Prof. Dr. Orhan Küçüker, Editor, Nobel Tıp Kıtapevleri Tic. Ltd. Şti, İstanbul, pp.31-35, 2017

Sığ Göl Ve Göletler

in: Limnoloji Göl ve Nehir Ekosistemleri, Ergönül, M.B., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.625-630, 2017

Istanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi Koleksiyonu: Taksidermik, Iskelet ve Konservasyon sıvısında Hayvan Örnekleri ile maketler

in: Istanbul Üniversitesi Biyolojik Bellek Koleksiyonları, Prof. Dr. Orhan Küçüker, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri Tic. Ltd. Şti, İstanbul, pp.43-79, 2017

IstanbulDarülfünunu Fen Subesi Ilm-i Hayvanat Müzesi’nden Istanbul Üniversitesi Zooloji Müzesine.

in: Istanbul Üniversitesi Biyolojik Bellek Koleksiyonları Cilt II:, Prof. Dr. Orhan Küçüker, Editor, Nobel Tıp Kitapevleri Tic. Ltd.Şti., İstanbul, pp.27-31, 2017

Sudaki Hakim Yaşam: Balıkların Büyük Yayılışı

in: Omurgalı Yaşamı, Prof. Dr. Mustafa Sözen, Editor, Nobel Yayın Evi, Ankara, pp.122-157, 2014

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Müzesi ve Önemi

in: Üniversite Müzeleri ve Müzecilik., Prof. Dr. Bekir Onur, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.73-78, 2009