Dr.Öğr.Üyesi

Muammer ORAL


Su Bilimleri Fakültesi

Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü

Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1992 - 1996

1992 - 1996

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, Türkiye

1984 - 1988

1984 - 1988

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Yüksek Okulu, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1996

1996

Doktora

Marmara Denizi'ndeki Dil Balığı (Solea vulgaris, Quensel, 1806)'nın Biyolojisi Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı / Deniz Biyoloisi Programı

1992

1992

Yüksek Lisans

Marmara Denizi'ndeki Dil Balıkları (Soleidae)'nin Türlerinin Tespiti ve Dağılımı Üzerine Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimelri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı / Deniz Biyolojisi Programı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi

2016

2016

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Diğer

İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Balıkçılık, Hidrobiyoloji, Deniz Biyolojisi, Yaşam Bilimleri, Çevre Biyolojisi, Ekoloji, Hayvan Çeşitliliği, Tatlı Su Biyolojisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler

1996 - 2018

1996 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler

Yönetimsel Görevler

2020 - 2020

2020 - 2020

Mal alım muayene komisyon yedek üyesi

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Deniz Ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü

2015 - 2015

2015 - 2015

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği

Lisans

Lisans

Balık Anatomisi ve Fizyolojisi

Lisans

Lisans

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Lisans

Lisans

Balık Anatomisi ve Fizyolojisi

Lisans

Lisans

Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği

Lisans

Lisans

Çevresel Etki Değerlendirme

Lisans

Lisans

Balık Anatomisi ve Fizyolojisi

Lisans

Lisans

Balık Biyolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Türkiye Ekonomik Balıkları

Lisans

Lisans

Deniz Balıkçılık Kaynakları ve Yönetimi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Marine fishes in the Black Sea: recent conservation status

Yankova M., PAVLOV D., Ivanova P., Karpova E., Boltachev A., Öztürk B. , et al.

MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, cilt.15, ss.366-379, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

The Age and Growth Features of Tench (Tinca tinca L., 1758) in Kapulukaya Dam Lake, Central Anatolia, Turkey

Okgerman H. , Atasagun S. Y. , Oral M.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.9, ss.1833-1838, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2009

2009

Biological Aspects of Rutilus rutilus (Roach) in Sapanca Lake (Turkey)

Okgerman H., Oral M. , Yigit S.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, ss.441-446, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Annotated check list of the non?native fish species (Pisces) of the Black Sea

yankova m., Pavlov D., Ivanova P., Karpova E., Boltachev A., Bat L., et al.

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, cilt.19, ss.247-255, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Biodiversity of the northern Aegean Sea and southern part of the Sea of Marmara, Turkey

Altuʇ G., Aktan Y., ORAL M. , Topaloʇlu B., DEDE A. , KESKİN Ç. , et al.

Marine Biodiversity Records, cilt.4, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2011

2011

Biodiversity of the northern Aegean Sea and southern part of the Sea of Marmara, Turkey

Altuğ G. , AKTAN TURAN Y. , ORAL M. , TOPALOĞLU B. , Dede A., Keskin Ç., et al.

Marine Biological Association of the United Kingdom, Marine Biodiversity Records, cilt.4, ss.1-17, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Biodiversity of the northern Aegean Sea and southern part of the Sea of Marmara, Turkey.

ALTUĞ G. , AKTAN TURAN Y. , ORAL M. , TOPALOĞLU B., DEDE A. , KESKİN Ç., et al.

Marine Biodiversity Records, cilt.4, ss.1-17, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Alien fish species in the Mediterranean – Black Sea Basin

ORAL M.

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, cilt.16, ss.87-132, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Güney Marmara Kıyı İhtiyofaunası

ORAL M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ DERGİSİ, ss.1-16, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

A study on seasonal distribution of Blenniidae and Gobiidae fish species for gillnet fisheries in the western Black Sea

GÖKTÜRK D. , DENİZ T. , ORAL M.

Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, İngiltere, 30 Ağustos - 04 Eylül 2015, ss.279

2015

2015

HAS SUSTAINABILITY PELAGIC FISHERIES IN THE BLACK SEA TURKISH COAST EVER BEEN ACHIEVED?

GÖKTÜRK D. , DENİZ T. , ORAL M.

27 TH INTERNATIONAL CONGRESS FOR CONSERVATION BIOLOGY4TH EUROPEAN CONGRESS FOR CONSERVATION BIOLOGY, Montpellier, Fransa, 2 - 06 Ağustos 2015, ss.256

2013

2013

Juvenile fish assemblages around Gökçeada Island (North Aegean Sea, Eastern Mediterranean): Posidonia oceanica (L.) Delile meadows, rocky and bare sand areas

KESKİN Ç. , ORAL M. , İnanmaz Ö. E.

FIRST NATIONAL WORKSHOP ON Posidonia oceanica (L.) Delile ON THE COASTS OF TURKEY, Çanakkale, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2013, ss.144-152

2008

2008

WATER TEMPERATUR AND FISH MIGRATION RELATION IN THE ISTANBUL STRAIT (BOSPHORUS)

ORAL M. , DEDE A. , TOPALOĞLU B.

2nd Biannual and Black Sea Scene EC Project Joint Conference, Sofya, Bulgaristan, 6 - 09 Ekim 2008, ss.50

Kitap & Kitap Bölümleri

2013

2013

PART VI. FISH

ÖZTÜRK B. , ORAL M. , TOPALOĞLU B. , AMAHA ÖZTÜRK A. , Özgür Özbek E., Uysal İ., et al.

RED DATA BOOK BLACK SEA, TURKEY, ÖztürkB.,OralM.,, Editör, Turkish Marine Research Foundation, İstanbul, ss.118, 2013

2011

2011

Black Sea non- native fish list

Yankova M., Ivanova P., Boltachev A., ÖZTÜRK B. , Bat L., ORAL M. , et al.

Blacksea.Commission.Org, İstanbul, 2011

2011

2011

Black Sea Fishes List IUCN Status

Oral M.

Blacksea.commission.org, İstanbul, 2011

2010

2010

Black Sea Fish Check-List

ORAL M.

Black Sea Commision Org, İstanbul., 2010

Bilirkişi Raporları

2014

2014

İSTANBUL 52. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

KARAKULAK F. S. , ORAL M.

İSTANBUL 52. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, ss.4, İstanbul, 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2005 - 2009

2005 - 2009

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Ege Üniversitesi, Türkiye

Şubat 2015

Şubat 2015

Journal of Black Sea / Mediterranean Environment

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2014

Aralık 2014

Journal of Black Sea / Mediterranean Environment

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2014

Ağustos 2014

Journal of Black Sea / Mediterranean Environment

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

Marine Biodiversity Records

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

JMBA

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Journal of Black Sea / Mediterranean Environment

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Journal of Black Sea / Mediterranean Environment

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2009

Haziran 2009

NEWWSA

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2007

Kasım 2007

Journal of Fisheries Science, Kalkan Balığı'nın kemik ve kıkırdak boyama,

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2007

Ekim 2007

Journal of Fisheries Science, Gambusia affinis

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2007

Ekim 2007

Journal of Fisheries Science, Lepidorhombus boscii'nin otolit yapısı

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Journal of Fisheries Science, Sprattus sprattus kemiksi yapıları,

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2007

Nisan 2007

Parlar Scientific Publications Fresenius Environmental Bulletin

SCI Kapsamındaki DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2013

2013

Juvenile Fish Assemblages Around Gökçeada Island (North Aegean Sea, Eastern Mediterranean): Posiconia oceanica (L.) Delile meadows, Rocky and Bare Sand Areas. First National Workshop on Posidonia Ocanica (L.) Delile on the Coast of Turkey

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2012

2012

Mersin Körfezi'nde Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868 ve Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) Türlerinin Biyo-Ekoojik Özellikleri FABA 2012

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2011

2011

Gökçeada (Kuzey Ege Denizi) Çevresi Yakınkıyı Jüvenil Balık Topluluklarının Belirlenmesi FABA 2011

Katılımcı

Samsun-Türkiye

2010

2010

Marmara Denizi’nden Örneklenen Büyük Lekeli Kedi Köpekbalığı Galeus melastomus Rafinesque, 1810’nın Beslenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma.

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

General Fisheries Commission for the Mediterranean Sub-Committee on Marine Environment and Ecosystems (SCMEE) Report of the Ninth Meeting of the SCSA/working group on Demersal Species

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2008

2008

TAIEX Avrupa Balıkçılık Fonu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2004

2004

Deniz Bakteriyolojisi 2004 toplantısı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 14

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Kasım-2014

Kasım 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Samet Kalkan'ıın Yüksek Lisans Tezi - İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ağustos-2014

Ağustos 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Lisans Üstü Öğrenci Mülakatı - İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Hakkı Bayar Yükesk Lisans Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ağustos-2012

Ağustos 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı - İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Temmuz-2009

Temmuz 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Kenan Fuat Türetken Yüksek Lisans Tez Savunma Asil Jüri Üyesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Aralık-2006

Aralık 2006

Akademik Kadroya Atama

Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Bilim Sınavı Jüri Üyesi - Su Ürünleri Fakültesi

Şubat-2005

Şubat 2005

Doktora Yeterlik Sınavı

Yüksek Lisans Öğrenci Mülakatı Jüri Yedek Üyesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Ocak-2005

Ocak 2005

Doktora Yeterlik Sınavı

Yüksek Lisans Doktora Öğrencileri Mülakatı Jürisi Yedek Üyesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Eylül-2004

Eylül 2004

Doktora Yeterlik Sınavı

Yüksek Lisans Doktora Öğrencilerinin Mülakatı Jürisi Yedek Üyesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Eylül-2003

Eylül 2003

Doktora Yeterlik Sınavı

Yüksek Lisans Doktora Öğrenci Mülakatı Jürisi Yedek Üyeliği - Fen Bilimleri Enstitüsü

Ekim-2001

Ekim 2001

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Çiğdem Gürsoy Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeliği - Fen Bilimleri Enstitüsü

Eylül-2001

Eylül 2001

Doktora Yeterlik Sınavı

Yüksek Lisans Doktora Öğrencilerinn Mülakatı Jüri Yedek Üyesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Şubat-2001

Şubat 2001

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Öğrencilerinin Mülakatı Yedek Jüri Üyesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Eylül-2000

Eylül 2000

Doktora Yeterlik Sınavı

Yüksek Lisans Doktora Öğrencileri mülakatı yedek Jüri üyesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Eylül-1999

Eylül 1999

Doktora Yeterlik Sınavı

Yüksek Lisans Doktora öğrencileri mülakat sınavı jüri üyesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Mayıs-1999

Mayıs 1999

Akademik Personel Sınavı

İç Sular Biyolojisi Araştırma Görevlisi Sınavı - İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Mart-1999

Mart 1999

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora öğrecileri giriş sınavı Jüri Üyesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Eylül-1997

Eylül 1997

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Erhan Çiloğlu Yüksek Lisans Tez Savunma Yedek Jüri Üyesi - Fen Bilimleri Enstitüsü