Asst. Prof. Osman Sacid ARI


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Sufism


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Islamic Mysticism

Email: osmanari@istanbul.edu.tr
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/osmanari/
Office: İlahiyat Fakültesi

Metrics

Publication

25

Project

4

Thesis Advisory

3

Education Information

2005 - 2016

2005 - 2016

Doctorate

Istanbul University, Sosyal Bilimler Ensitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

2002 - 2005

2002 - 2005

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Mehmed Vehbi Konevi'nin Hafız Divanı Şerhi'nde Tasavvufi Unsurlar

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri

2005

2005

Postgraduate

Meclis-i Meşayıh Arşivi’ne Göre Hicrî 1296-1307 (Miladî 1879-1890) Yılları Arasında Osmanlı Tekkelerinde Ortaya Çıkan Problemler

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Islamic Mysticism

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Courses

Doctorate

Doctorate

Sufi Poetry Commentaries

Postgraduate

Postgraduate

Scientific Research Methods and Puplication Ethics

Doctorate

Doctorate

Commentaries on the Divan of Hafiz

Undergraduate

Undergraduate

Arabic II

Undergraduate

Undergraduate

Sufism

Undergraduate

Undergraduate

Tasawwuf/Sufism

Undergraduate

Undergraduate

Scientific Ethics and Academic Writing

Undergraduate

Undergraduate

Sufism

Undergraduate

Undergraduate

Sufism

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Bir Tekkenin Çok Boyutlu Tarihini Yazmak: Üsküdar Özbekler Tekkesi Örneği

Arı O. S.

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu XI , İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2021, pp.250-261

2018

2018

Meclis-i Meşâyıh ve Şeyhlerin İmtihanla Belirlenmesi: Çözüm mü? Yeni Sorunlar mı?

ARI O. S.

Sahn-ı Seman’dan Darülfünün’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler (19. yy) Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2018, pp.67-68

2018

2018

Dârülfünun İlahiyat'ta Tasavvuf Tarihi Dersi

ARI O. S.

Darülfünun İlahiyat'ın İlmi Birikimi, İstanbul, Turkey, 15 May 2018, pp.11

2017

2017

Hâfız Dîvânı ve Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi: İsmail Hakkı Bursevî Merkezli Bir Değerlendirme

ARI O. S.

Uluslararası Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 18 - 19 October 2017, pp.60-61

2008

2008

Hafız-ı Şirâzî'nin Osmanlı'daki Yansımaları: Osmanlı'da Hafız Divan'ı Şerhleri

ARI O. S.

Genç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları, İstanbul, Turkey, 1 - 02 May 2008, pp.343-347

Books & Book Chapters

2022

2022

Tanrı Var

İrmak A., Arı O. S. (Editor)

Eskiyeni Yayınları, Ankara, 2022

2020

2020

Şiire Anlam Katmak: Sultan III. Murad’ın Şiirlerine Yapılan Şerhler ve Derviş Mehmed’in Tasavvufī Şerhi

Arı O. S., Öztürk U.

in: Cemal Aksu Armağanı, Müslüm Yılmaz,Ayşe Aksu, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.847-930, 2020

2019

2019

Meclis-i Meşâyıh'ın Erken Dönem Kararlarında Devlet-Tekke Münasebetleri

ARI O. S.

in: Ağa Kapısından Şeyhülislamlığa İstanbul Müftülüğü, Işık A., Büyüker K., Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.301-306, 2019

2018

2018

Osmanlı'da İlm-i Tasavvuf

Alkan E., Arı O. S. (Editor)

İsar Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

Hafız Divanı ve Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi: İsmail Hakkı Bursevî Merkezli Bir Değerlendirme

ARI O. S.

in: Osmanlı Düşüncesi: Kaynakları ve Tartışma Konuları, Aydın F., Alydın M., Yetim M., Editor, Mahya Yayıncılık, İstanbul, pp.797-817, 2018

2010

2010

Varlık Ağacı (Şeceretü'l-kevn)

Alkan E., ARI O. S., Tan M. N.

İz Yayınları, İstanbul, 2010

2008

2008

Marifet Kitabı

Arı O. S. (Editor), Alkan E. (Editor)

İz Yayıncılık, İstanbul, 2008

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

İslam Tetkikleri Dergisi

First Editor

2021 - 2021

2021 - 2021

DARULFUNUN ILAHIYAT

Special Issue Editor

2018 - 2020

2018 - 2020

DARULFUNUN ILAHIYAT

Committee MemberCongress and Symposium Activities

19 December 2020 - 19 December 2020

19 December 2020 - 19 December 2020

Hz. Mevlana ve İslam Medeniyetine Katkısı

Moderator

İstanbul-Turkey

Invited Talks

August 2023

August 2023

Şerh-i Kaside-i Hamriyye, İsmail Rusuhi Ankaravî

Seminar

Fatih Sahnı Seman Araştırma Merkezi-Turkey

August 2021

August 2021

Mehmed Vehbî Konevî, Hafız Divanı Şerhi

Seminar

Fatih Sahn-ı Seman Eğitim ve Araştırma Merkezi-Turkey

November 2020

November 2020

Hafız Divanı Seçme Gazel Şerhleri

Seminar

İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi -Turkey