Education Information

Education Information

 • 2021 - Continues Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Philosophy, Turkey

 • 2014 - Continues Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme (İktisat), Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme/Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

 • 2007 - 2010 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Business Administration, İşletme, Turkey

 • 2005 - 2007 Associate Degree

  Istanbul Kultur University, Busıness Admınıstratıon Vocatıonal School, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2014 Postgraduate

  Yöneticilerin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: Bir Kuramsal Çerçeve Önerisi

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme/Yönetim Ve Organizasyon

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • A1 Beginner Swedish

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018Bilimsel Araştırmalarda Referans Yönetimi Araçları Kullanımı

  IT , İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

 • 2017General English Skills

  Foreign Language , Rijksuniversiteit Groningen

 • 2017English Academic Writing Skills

  Foreign Language , Rijksuniversiteit Groningen

 • 2015Sosyal Bilimlerde SPSS Kullanımı

  Other , İstanbul Üniversitesi

 • 2014MAXQDA ile Nitel Veri Analiz Çalıştayı

  Other , Nitel Araştırma Merkezi

 • 2013Sosyal Medya Zirvesi

  Other , Yıldız Teknik Üniversitesi