Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Babalık Da Yaparım Kariyer De! Blogger Babalar ve Erkekliğin Kurucu Rollerinden Babalık Üzerine

Moment Dergi, vol.8, no.1, pp.227-245, 2021 (National Refreed University Journal)

Whose Information Should Be Shared With Whom?: Parents' Awareness Of Children's Digital Privacy In Turkey

MEDIA LITERACY AND ACADEMIC RESEARCH, vol.3, no.2, pp.109-124, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Chicago Sosyoloji Okulu'nun Etnografik Mirasını Yeniden Okumak: Dijital Etnografi Çağında Sembolik Etkileşimcilik

Moment Dergi- Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, vol.4, pp.135-154, 2017 (National Refreed University Journal)

The Humorous Language of Street Dissent: A Discourse Analysis on the Graffiti of the Gezi Park Protests

The European Journal of Humour Research, vol.4, no.2, pp.19-34, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medya Aktivizminin Bir Biçimi Olarak Taktiksel Medya: icmihrak.blogspot.com Üzerine Bir Analiz

Kültür ve İletişim, vol.35 (2), no.35, pp.85-103, 2015 (Other Refereed National Journals)

Öznelerarası Bir İletişim Süreci Olarak Kültürel Vatandaşlık

Moment Dergi- Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, vol.2, no.1, pp.133-152, 2015 (National Refreed University Journal)

Eleştirel Teori ve Pragmatik Sosyal Teori: İletişim Düşüncesi Üzerinden Kurulan Ortaklık

Kültür ve İletişim, vol.2, no.16, pp.9-45, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Are E-petitions Really Operative for Change? On the Effectivenessand the Transformative Potential of E-petitioning

22nd International Academic Conference, Lizbon, Portugal, 22 - 25 March 2016, pp.1-12

Afirmation of Everyday Life by Making the Ordinary Visible: #everydaylife

VIII. International Conference Communication and Reality: Negotiating (in)Visibility Managing Attention in the Digital Sphere. VIII International Conference on Communication and Reality, Barcelona, Spain, 4 - 05 June 2015, pp.145-152

Who are We when We’re Online? Our Digital Selves as Reflections of Our Offline Selves

9th Global Conference on Cybercultures: Exploring Critical Issues, Lisbon, Portugal, 15 - 16 May 2014, pp.23-35

An Alternative Way of Political Criticism: The Redhack Team as a Case Study for Hacktivism

VII. International Conference on Communication and Reality, Barcelona, Spain, 13 - 14 June 2013, pp.477-485

Books & Book Chapters

Dijital Ortamda “Mekânsal Benlik” Performansları: Sosyal Medyada Konum Belirleme Uygulamaları Üzerine Analiz.

in: Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar, C. Tokgöz-Şahoğlu,B. Aydoğan, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.13-29, 2020

İnsan Zekasının Sosyoteknik Örgütlenişi Olarak Kolektif Zeka: İletişim Bilimleri Perspektifinden Bir Değerlendirme

in: Kolektif Zeka: Yeni Medya Perspektifinden Katkılar, Morva, O. ve Saka, E. , Editor, Kalkedon Yayınları, İstanbul, pp.25-47, 2018

Ben, Kendim ve Dijital Benliğim: Dijital İletişim Çağında Benlik Kavramsallaştırması Üzerine

in: Dijital- Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler, Timisi, N., Editor, Kalkedon Yayınları, İstanbul, pp.41-63, 2016

Who are We when We’re Online? Our Digital Selves as Reflections of Our Offline Selves"

in: All World's a Stage: Theorizing and Producing Blended Identities, Baumann, S. & Flegel M., Editor, Inter-Disciplinary Press, Oxford, pp.23-35, 2015

Planlı Bir Sosyal Değişim için Medya ile Birlikte Çalışmak: Teorik Perspektif, İmkan ve Sınırlılıklar

in: Sosyal Hizmet ve Öteki: Disiplinlerarası Yaklaşım, Akkuş, P. & Aktükün, Ö., Editor, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, pp.35-62, 2014

Other Publications