Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TLR3 VE TLR5 GEN POLİMORFİZMLERİNİN ŞİZOFRENİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2020, ss.9

Association of IL2-330 Gene Polymorphism With Lung Cancer

IV. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.61