Genel Bilgiler

Biyografi

Ozan Yarman 18 Nisan 1978 İstanbul doğumludur. Erken yaşlardan başlayarak müziğe ve besteciliğe yönelmiştir. İlkokul çağında, Kadıköy’deki Belediye Konservatuvarı'nda Piyano öğrenimine başlamıştır. Bu dönemde, özellikle Lale Feridunoğlu, Nazan Akın ve Cenan Akın nezaretinde müzik eğitimi almıştır.

 

1992'de, Moskova’daki Gnessin Devlet Müzik Koleji'ne girmeye hak kazanmıştır. 1993'te, Sovyetler Birliği’nin dağılmasına bağlı gelişmeler dolayısıyla, İstanbul'a dönmüştür. Aynı yıl Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı'nın giriş sınavını kazanarak, Ergican Saydam'ın talebesi olmuştur.

 

1994'te, özel şartlarda Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'na kabul edilmiştir. Bu kurumun çatısı altında, Yevgeni Moguilevski ile eşi Olga Rumşeviç'in talebesi olarak, Piyano eğitimine devam etmiştir. Ayrıca, Tournai Konservatuvarı Direktörü André Waignain’in Armoni dersi birinci sınıfından Lisans düzeyine atlatılmıştır. 1997'de, beş yıllık Piyano Programı’nı üç yılda tamamlayarak, bu kurumdan "Premier Prix" derecesiyle mezun olmuştur. Aynı dönemde, Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nın Yüksek Lisans giriş sınavını da kazanmıştır.

 

1998 yılında, İstanbul Üniversitesi'ne bağlanan Kadıköy’deki eski Konservatuvarı'na dönmüş ve burada, Yüksek Lisans düzeyinde, Kompozisyon Anasanat Bölümü’ne girmiştir. 2001 yılında başarıyla savunduğu "Türk Musıkisi ve Çokseslilik" başlıklı Yüksek Lisans Teziyle bu okuldan mezun olmuştur.

 

2002 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Anabilim Dalı'nda Doktora Programı’na kabul edilmiştir. 2008 yılında, “79-tone Tuning & Theory For Turkish Maqam Music – As A Solution To The Non-Conformance Between Current Model And Practice” başlıklı Tezini başarıyla savunarak, Jürinin oybirliği ile aldığı karar uzantısında, Doktora derecesini elde etmiştir.

 

28 Haziran 2011’de, Ankara Gazi Üniversitesi’nde eserlerini değerlendiren Akademik Heyetin oybirliği ile vardığı karar sonucu, Müzikoloji ve Müzik Teorileri çifte disiplinlerinde Doçent ünvanına layık görülmüştür.

 

13 Nisan 2017’de, İstanbul Üniversitesi’nde Profesörlüğe yükseltilmiştir.

 

7 - 14 Aralık 2011 tarihlerinde Işık Üniversitesi ile Başkent Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği “Mikrotonalist Girişimciler Uluslararası Buluşması” (MELM > http://mtonalist.baskent.edu.tr/index-tr.html) etkinliğinin fikir babası ve öncüsü olmuştur.

 

Işık Üniversitesi (01.12.2011 – 22.05.2012) ve Başkent Üniversitesi (08.05.2013 – 05.08.2014) bünyesinde Sanat Danışmanı olarak çalışmıştır. 2014 Güz döneminden başlayarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda kadrolu öğretim görevlisidir.

 

Kendini yaşam boyu icracılık, bestecilik ve müzik kuramı alanlarında yetiştirmiştir. Yukarıda adı geçen okulların çeşitli sınavlarında kendi Piyano parçalarını çalmıştır. Piyano ve Piyano eşlikli bestelerinin yanısıra, Orkestra için de seslendirilmiş yapıtları vardır.

 

Belçika Yazarlar, Besteciler ve Yayıncılar Cemiyeti (SABAM) üyesidir. Pekiyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Devlet Konservatuvarı
Bölüm
Müzikoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı
Geleneksel ve Modal Müzikler Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
ozanyarman@istanbul.edu.tr
Web Sayfası
http://www.ozanyarman.com
İş Telefonu
+90 216 332 2597
İş Telefonu
+90 216 332 1279
Ofis
Kütüphane girişi yakını, 35 numaralı Kompozisyon Dalı stüdyo odası
Posta Adresi
Vaniköy cad. nr. 81, Kandilli mah. 34684, Üsküdar-İstanbul.