Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de İç Güvenliğin Sağlanması Sürecinde Dijital İletişim Sistemlerinin Etkin Kullanımına İlişkin Farkındalığın Belirlenmesi

Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2019, pp.159-175

Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis’ Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2019, pp.159-175

The Effectiveness of IUVIRTUL Lab on The Underground Students Understanding of Concepts

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, ITICEM 2014, Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 February 2014, vol.1, pp.1

The Effectıveness Of The Iuvırlab On Undergraduate Students’ Understandıng Of Concepts

International Trends and Issues in Communication & Media Conference (ITICAM 2014),, Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 February 2014

Brand Appearances in Computer Games Played By Children on Internet

6th International Symposium Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars,Vol:1, İstanbul, Turkey, 1 - 02 January 2008, pp.395-403

Books & Book Chapters

Sami Karaören

in: Türkiye Sözlü Basın Tarihi Cilt 1, Gezgin S., Polat V., Arcan H.E., Editor, Türkiye İş Türkiye Şs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.309-357, 2016

Taha Toros

in: Türkiye Sözlü Basın Tarihi, Gezgin S., Polat V., Arcan H.E., Editor, Türkiye İş Türkiye Şs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.1-31, 2016

“The Violance in Serials that are Broadcasted in the Turkish Televisions”

in: A Bridge of Intercultural Communication I-II Turkish-German Summer Academy Presentations, Gezgin, S. Kandemir, C., Editor, İ.Ü.İletişim Fakültesi Yayınları,, İstanbul, pp.78-97, 2007

Yerel Gazetelerin Internet Ortamındaki Görünümü

in: Türkiye’de Yerel Basın, Gezgin S., Editor, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.435-474, 2007