Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Müslüman Araplar ve Korsanlık

Aktüel Arkeoloji, no.24, pp.124-127, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Makedonya Hânedanı Döneminde (867-1056) Akdeniz’deki Bizans Faaliyetlerine Dair Bir Değerlendirme

Üsküp-İstanbul Kentsel Kültürel Kimlikler, Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, Skopje, Macedonia, 13 - 14 November 2019, pp.145-167

Selçuklu Tarih Yazımında Arapça Kaynakların Kullanımı ve Bazı Problemler

ULUSLARARASI SELÇUKLU TARİHİ VE TARİHÇİLİĞİNİN TEMEL MESELELERİ SEMPOZYUMU, Konya, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.431-438

Books & Book Chapters

İtalyanların Mehdiye Kuşatması (480/1087)

in: Ortaçağ Tarihçiliğinde Bir Duayen Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’a Armağan, Prof. Dr. Ebru Altan v.d., Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.672-691, 2020

Hz. Osmân Dönemi (23-35/644-656) Denizcilik Faaliyetleri ve Bahrî Seferler

in: Hz. Osman, Prof. Dr. Ali AKSU, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas, pp.113-140, 2020

Irak Selçuklu Devleti Atabegleri

Bilge Kültür Sanat, İstanbul, 2019

Garat Norman Seqelleyya ala Masr

in: Derasat fi al Tarekh al İslami wa al Waset - Mohdat ela al Moarrakh al Keber Eshak 'Obayd, Ramadan Abd al Azez, Editor, Shahrazad, Amman, pp.515-540, 2017

Selçuklular Kudüs'te

in: Prof. Dr. Erdoğan Merçil’e Armağan, Kesik M. ve diğerleri., Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.549-582, 2013

Selçuklu Emîri Hasbeg b. Belengirî

in: Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına / In Memory of Prof. Dr. Işın Demirkent, Özaydın A. ve diğerleri., Editor, Dünya Yayınları, İstanbul, pp.463-473, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.570-571, 2016

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.623, 2016

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.623, 2016

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.447-448, 2016

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.22, 2016

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.447-448, 2016

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.570-571, 2016

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.22, 2016

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.92-93, 2013

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.69-70, 2013

Diyanet İslâm Ansiklopedesi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.152-153, 2013

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.69-70, 2013

Diyanet İslâm Ansiklopedesi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.152-153, 2013

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.92-93, 2013

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.88-89, 2013

Diyanet İslâm Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.88-89, 2013