Dr.Öğr.Üyesi

Pelin OTANSEV


Fen Fakültesi

Fizik Bölümü

Nükleer Fizik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1996 - 2002

1996 - 2002

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik/Nükleer Fizik Anabilimdalı, Türkiye

1991 - 1994

1991 - 1994

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Fizik Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Doktora

Nükleer İz Dedektörleri Kullanarak Yer Katmanlarında Uranyum Ve Toryum Belirlenmesi.

İstanbul Üniversitesi, İ.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik/Nükleer Fizik Anabilimdalı

1994

1994

Yüksek Lisans

Bir Gamma Spektrumunun Piklerinin Tanınmasını Otomatik Olarak Yapan Bilgisayar Programı.

İstanbul Üniversitesi, İ.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik/Nükleer Fizik

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

İstatistik, İstatistik Analiz ve Uygulamaları, Fizik, Nükleer Fizik, Genel Nükleer Tepkimeler, Parçacık fiziği ve nükleer fizikte deneysel yöntemler ve enstrümantasyon, Radyoaktif bozunum ve in-beam spektroskopi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

2008 - 2018

2008 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Bilgisayar I

Lisans

Lisans

Bilgisayar I

Lisans

Lisans

İleri Fizik Uygulamaları I

Lisans

Lisans

Antropolojide Bilgi İşlem

Lisans

Lisans

Bilgisayar Uygulamaları

Lisans

Lisans

Matematik 1

Lisans

Lisans

Bilgisayar Uygulamaları

Lisans

Lisans

İleri Fizik Uygulamaları II

Lisans

Lisans

Analiz I

Lisans

Lisans

İleri Fizik Uygulamaları

Lisans

Lisans

Modern Fiziğe Giriş

Lisans

Lisans

Genel Fizik

Lisans

Lisans

Fizik 1

Lisans

Lisans

İleri Fizik Uygulamaları

Lisans

Lisans

Fizik

Lisans

Lisans

İleri Fizik Uygulamaları

Lisans

Lisans

Fizik

Lisans

Lisans

Fizik

Lisans

Lisans

Fizik

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Determination of natural radiation levels and lifetime cancer risk in Kirikkale, Turkey

Bingoldag N., Otansev P.

RADIOCHIMICA ACTA, cilt.106, sa.5, ss.401-411, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

ASSESSMENT OF NATURAL RADIOACTIVITY CONCENTRATIONS AND GAMMA DOSE RATE LEVELS IN KAYSERI, TURKEY

Otansev P. , Karahan G., Kam E., Barut I. , Taşkın H.

RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, cilt.148, sa.2, ss.227-236, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

DETERMINATION OF GROSS ALPHA AND GROSS BETA ACTIVITY IN WATERSAMPLES OBTAINED FROM NEVŞEHIR

OTANSEV P. , Bingöldağ N.

Türk Fizik Derneği 34. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018, ss.391

2018

2018

SPATIALDISTRIBUTION OF NATURAL AND ARTIFICIAL RADIOACTIVITY CONCENTRATIONS IN SOIL SAMPLES OF NEVŞEHIR WITH STATISTICAL APPROACH

OTANSEV P. , Bingöldağ N.

Türk Fizik Derneği 34. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2018, ss.405

2017

2017

Gross alpha and beta activities in drinking waters of Kırıkkale.

OTANSEV P. , Bingöldağ N.

Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017, ss.451

2015

2015

The metal contamination in sediment samples of the Marmara sea

OTANSEV P.

Balkan Fizik Birliği 9. Uluslararası Fizik Konferansı, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ağustos 2015, ss.306

2012

2012

Gross alpha and gross beta activity concentrations in waters around Kayseri/Turkey.

OTANSEV P. , Kam E., Karahan G., Barut İ.

Türk Fizik Derneği 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.726

2010

2010

Radon Radioactivity measurements in Kayseri region of Turkey.

OTANSEV P. , Kam E., Ataksor B.

Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010, ss.768

2004

2004

Jeolojik Örneklerde Nötron Radyografi Yöntemi ile Düşük Derişimli Uranyum ve Toryum İçeriklerinin Saptanması.

Akyüz T., Tretyakova S., Sarıtepe P. , Güzel T., Bolcal Ç., Akyüz S.

II. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Uygulamaları Kongresi., Ankara, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2004, ss.10

1998

1998

Kuron Köprü Protezlerinin Dökümünde Artık Alaşım İlavesinin Döküm Yüzeyine Etkilerinin İncelenmesi.

Sermet B., Akkayan B., Küçer R., Sarıtepe P.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 3. Bilimsel Kongresi., Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1998, ss.7

1996

1996

Determination Of Uranium And Thorium Concentrations In Turkısh Lignite Coal Ashes Using Neutron Radiography.

Güzel T., Akyüz T., Bolcal Ç., Sarıtepe P. , Tretyakova S., Oganessian Y., et al.

18 th International Conference on Nuclear Tracks In Solids., Mısır, 1 - 04 Eylül 1996, ss.9

1996

1996

Fissionable Elements Investigations Of The Turkish Fluorites Using DielectricTrack Detectors

Güzel T., Akyüz T., Bolcal Ç., Sarıtepe P. , Tretyakova S., Oganessian Y., et al.

18 th International Conference on Nuclear Tracks In Solids., Mısır, 1 - 04 Eylül 1996, ss.5

1996

1996

Karadeniz Sediment Örneklerinde Uranyum Derişimlerinin İz Dedektörleri ile Saptanması.

Akyüz T., Bolcal Ç., Tretyakova S., Çağatay N., Akyüz S., Güzel T., et al.

VII Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi., İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1996, ss.232-238

Kitap & Kitap Bölümleri

2013

2013

ANNUAL EFFECTIVE DOSE AND DETERMINATION OF GROSS ALPHA AND BETA ACTIVITIES IN WATER SAMPLES.

Otansev P. , Kam E., Karahan G., Barut İ.

THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY., Strelova O,Hristov İ,Mortan K,Peeva P,Sam R,Sam N,Galay E,Atasoy E., Editör, St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Oblast Sofia-Grad, ss.570-579, 2013

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2021

Şubat 2021

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Ege Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2020

Ekim 2020

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

WATER AIR AND SOIL POLLUTION

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

Journal of Environmental Science and Health, Part A

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

Journal of Radiation Research and Applied Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Environmental Engineering and Management Journal

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Radiochimica Acta

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Desalination

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’

Hakemli Bilimsel Dergi

Ödüller

Nisan 2012

Nisan 2012

Teşekkür Plaketi

İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Nisan 2001

Nisan 2001

Başarılı araştırıcı Belgesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Aralık 1999

Aralık 1999

Başarılı Araştırıcı Belgesi

İstanbul Üniversitesi

Haziran 1999

Haziran 1999

Teşekkür Belgesi

İstanbul Üniversitesi

Mayıs 1998

Mayıs 1998

Teşekkür Belgesi

İstanbul Üniversitesi

Temmuz 1997

Temmuz 1997

Teşekkür Belgesi

İstanbul Üniversitesi. Araştırma FonuKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

Türk Fizik Derneği 34. Uluslararası Fizik Kongresi

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2018

2018

Polymer & Nanocomposites Symposium

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2015

2015

Balkan Fizik Birliği 9. Uluslararası Fizik Konferansı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

Turkish Physical Society 29 th International Physics Congress

Katılımcı

Bodrum-Türkiye

2010

2010

Turkish Physical Society 27 th International Physics Congress

Katılımcı

Bodrum-Türkiye

2006

2006

6 th International Conference of the Balkan Physical Union.

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2006

2006

1993_1982 Dönemi İ.Ü Fizik Bölümü Tarihi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2004

2004

Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi

Katılımcı

Bodrum-Türkiye

2001

2001

The Second International Balkan Workshop On Nuclear Physics

Katılımcı

Edirne-Türkiye

2000

2000

2 nd International School on Nuclear Physics

Katılımcı

Bodrum-Türkiye

1993

1993

VI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi

Katılımcı

Bursa-Türkiye

1993

1993

Frontier Topics in Nuclear Physics

Katılımcı

Predeal-Romanya

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 40

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi