Publications & Works

Articles Published in Other Journals

COVID-19 and University Libraries' Use of Twitter

Library Archive and Museum Research Journal, vol.3, no.1, pp.1-26, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Teknolojinin Tarihle Buluşması: Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümleri

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.22, pp.283-304, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Dünya üniversite kütüphanelerinde mükemmellik örnekleri ve gelecek

Yükseköğretim Dergisi, vol.8, no.8, pp.234-304, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Çevre Alanında Halkın Katılım

Stratejik Öngörü, vol.2, no.4, pp.168-171, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Hukuk Bilgisine Erişim

Bilgi Dünyası, vol.11, no.1, pp.192-218, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa Birliği'nde Çevre Eğitimi ve Türkiye

Stratejik Öngörü, vol.1, no.3, pp.130-143, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Barrier-Free Access to Information: The Example of Istanbul University “Barrier-Free Library System”

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENUYGAR), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Engelli Haklarında Güncel Durum 2021: Temel Hak ve Hürriyetler Bağlamında Erişilebilirlik Sempozyumu. , İstanbul, Turkey, 03 December 2021, pp.18

Derleme Kütüphaneleri ve Kataloglama: İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örneği

Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 September 2017, pp.79-113

Teknoloji ile Buluşan Nadir Eserler

International Congress “In The Frame Of Informatics 2¨: Techno&History- Uluslararası Enformatik Çerçevesinde İncelemeler Kongresi 2: Tekno & Tarih, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2014, pp.1-13

Haritalarla Eski Dünya’ya Yeni Bakış

International Congress on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions - ÜNAK 2014, Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 20 September 2014, pp.339-359

Üniversitelerdeki Kütüphanecilerin Mesleki Etik Algısı İstanbul da Bulunan Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Üzerinde Bir İnceleme

1.Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama, Kastamonu, Turkey, 3 - 05 September 2014, pp.288-313

Nadir Eserlerin Dijitalleştirilmesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Nadir Eserleri Dijitalleştirme Projesi Örneği

3rd International Symposium on Information Management in a Changing World - 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2012, pp.130-137

Accessing Legal Information in Turkey

Türk Hukuk Kütüphaneleri Platformu ve 28. Uluslararası Hukuk Kütüphaneleri Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 - 15 October 2009, vol.38, no.2, pp.165-176

Books & Book Chapters

Engelliler İçin Bilgiye Engelsiz Erişim Hizmetleri: İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi

in: Bilgiye Erişimde Engellilere Yönelik Kütüphane Uygulamaları, Pervin Bezirci, Editor, Hiperlink, İstanbul, pp.13-89, 2019

Çevreye Karşı Davranışı Etkileyen Değerler: Eğitim ve Kütüphane

in: Disiplinlerarası Bakış Açısı ile Çevre, İhsan Günaydın,Tufan Özsoy, Editor, Hiperlink, İstanbul, pp.1, 2014

Dünden Bugüne AB’de Çevre Eğitimi ve Türkiye’de Durum

in: Hala Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik, Nevhis Deren Yıldırım, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1, 2008