Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YEREL YÖNETİMLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDEKİ ROLLERİ

3. Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2021, pp.238-239

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

3. Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2021, pp.24-25

İsveç’te Yerel Yönetimler ve SALAR’ın Rolü

IBAD- INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, 1 - 02 September 2020

İsveç’te Yerel Yönetimler

UBCAK-ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 September 2020

Reassessing Augmented Role of Urban Diplomacy in International Politics

3. International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress-2019, 28 June - 30 July 2019

A Prevalent Discussion on Urban Planning Practice: Effective Citizen Participation

II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (IMASES 2018), 16 November 2018

Feminism in Foreign Policy: Swedish Case

II. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 15 November 2018

Sustainable Development in Urban through Effective Citizen Participation

Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kullanımı Uluslararası Kongresi (ICRREE-2018), 15 November 2018

Post-Conflict Justice and Peacebuilding: A Normative-Theoretical Approach

Dmitri Yavoronitski 3. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, 26 October 2018

Anomalous Relationality Between Nationalism and Multi-Ethnic Nation: The Case of Switzerland

5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 25 October 2018

The effects of women in decision making process in urban planning: Case of Ulleråker.

CRIME AND FEAR IN PUBLIC PLACES A CONFERENCE ON THE INDIVIDUAL’S RIGHT TO SAFE PUBLIC PLACES, Stockholm, Sweden, 17 - 21 October 2018

Participation in Local Decision-Making Processes of Those Who Immigrated: Case of Uppsala Municipality

European Network For Housing Research, ENHR 2018, Uppsala, Sweden, 26 - 28 June 2018

Democracy as a Soft-Instrumental Need for Being Universal in Music

Müzik’te, Stratejik Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu, Estonia, 09 May 2018

Uppsala’da Ketsel Planlamaya Katılım Mekanizmaları

IV. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Paris, France, 26 - 27 April 2018

Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkisine Karşılaştırmalı Bir Bakış: Türkiye-İsveç Örnekleri

I. International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES 2018), 09 April 2018

KKTC’de Batık Turizmi: Sürdürülebilir Turizmde Yenilikçi Bir Konsept

9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 05 April 2018

China-Japan Dispute over the Sovereignty of Senkaku/Diaoyu Islands

6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29 March 2018

‘Mind’ Enlightenment from the Liberal Arts Higher Education Perspective

International Conference on Quality in Higher Education, 07 December 2017

YERELDE YÖNETİŞİM ALGISI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

I. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Turkey, 03 November 2017

Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Süreçlerine Etkisi: Edirne Belediyesi Örneği

I. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Turkey, 03 November 2017

KENTLİ HAKLARI VE KENT KONSEYLERİ: EDİRNE KENT KONSEYİ ÖRNEĞİ

International Conference on Science and Education (IConSE), 26 October 2017

An Innovation Concept to Sustainable Tourism: Literary Tourism

1st International Congress on Future of Tourism (FUTOURISM 2017), Turkey, 28 September 2017

İSVEÇ’TE VE TÜRKİYE’DE “DEVLET BABA”

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18 May 2017

KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME: KENT YÖNETİMİNE KATILMA HAKKI VE KENT HAKKI

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18 - 20 May 2017

İSVEÇ’TE SOSYAL DEMOKRAT PARTİNİN SİYASAL KATILIMA BAKIŞI: LUND ÖRNEĞİ

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), 20 April 2017

TÜRKİYE VE İSVEÇ’TE YEREL KATILIM MEKANİZMALARININ ETKİNLİĞİ

1.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Turkey, 13 October 2016

Books & Book Chapters

Salgın Hastalıklarla Mücadelede Yerel Yönetimler ve Covid-19 Salgınında Bir Başarısızlık Örneği Olarak Wuhan

in: Güncel Ekonomik Sorunlar: COVID-19'un Sosyo-Ekonomik Etkileri, Ahmet Atakişi, Editor, Literatür Yayınları, pp.217-236, 2022

Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar: Katılımcı Güvenlik

in: Stratejiden Politikaya Güvenlik, Gökhan AK, Editor, Akademi Titiz Yayınları, pp.63-94, 2022

YENİ KAPİTALİZMİN YÖNETİM VE KATILIM PERSPEKTİFİ

in: MERKEZDEN YERELE SİYASET VE YÖNETİME MULTİ-DİSİPLİNER BAKIŞ, GÖKHAN AK, Editor, Ekin Yayınevi, pp.47-62, 2022

KENT VE KAMU KATILIMI

in: KENT VE DEMOKRASİ TARTIŞMALARI, GÖKHAN AK, Editor, Ekin Yayınevi, pp.33-50, 2022

İskandinav Ülkelerinde Yerel Özerklik ve Yerel Özerklik İndeksi

in: Yerel Yönetimlerde Güncel Yaklaşımlar, AKARÇAY, PINAR, Editor, Ekin Yayınevi, Edirne, pp.1-40, 2021

Küresel Terör ve Katılımcı Kent Güvenliği: İsveç Örneği

in: Küresel Terör ve Güvenlik Politikaları, HASAN ACAR, Editor, NOBEL YAYINLARI, pp.307-325, 2020

Güçlü İsveç’in Arka Planı: Sosyal Demokrasi ve Yansımaları

in: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerde Seçme Yazılar, Özçelik T. Gökhan, Editor, Ekin Yayınları, pp.21-40, 2019

Göçmen Entegrasyonu Sorunlarının Kamu Güvenliğine Yansımaları: İsveç Örneği

in: Kamu Güvenliği Politikaları, Hasan Acar, Editor, Nobel Yayıncılık, pp.441-474, 2019