Markaya Sahip Olan ve Olmayan Tüketicilerin Markaya Yönelik Kredibilite ve Değer Algısı Farkı


AKTURAN U., BOZBAY Z.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.8, no.16, pp.139-152, 2016 (Peer-Reviewed Journal)