Tüketicilerin Çok Uluslu Ürünlere İlişkin Kalite Algıları ve Satınalma Niyetleri İtibariyle Farklılıklarının İncelenmesi


KURTULUŞ K., BOZBAY Z.

İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Yönetim Dergisi, vol.19, pp.9-29, 2008 (Peer-Reviewed Journal)