Tüketici Bilgi Kaynaklarının Kredibilitesi: Deneysel Bir Araştırma


Özkan E., Şekerkaya A. K.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.2, pp.285-327, 2021 (Peer-Reviewed Journal)