Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A CRITICAL READING OF CULTURES OF MEDIATIZATION

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.51, pp.155-164, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Building Space in Memory: An Evaluation Through the July 15 Coup Attempt

18th International Symposium Communication in the Millennium, Erzurum, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.15

Bir Toplumsal Bellek Taşıyıcısı Olarak Mekân İsimleri: 15 Temmuz 2015 Darbe Girişimi Üzerine Nicel Bir Araştırma

Uluslararası İletişim Bilimleri Sepozyumu (ICOMS), Sakarya, Turkey, 29 November - 01 December 2021

The Relationship Between Euphemism and Communal Memory in Turkish Media

11th International AGP Conference of Humanities and Social Sciences, Valletta, Malta, 26 - 28 January 2018, pp.41

READING THE RELATION OF SOCIAL MEDIA AND SPACE IN THE CONTEXT OF GOFFMAN’S “STAGE” CONCEPT

7International Symposium of New Media from the Past to the Future, İstanbul, Turkey, 10 - 15 May 2017, pp.31

Reading New Media Representations Through Dramaturgical Model: The Answer to the Question “Which Me?” in the Context of Exteriorization of Multiple Selves through Instagram

Entrepreneurship and Innovation in New Media Ecosystem: Proceedings of 3rd International New Media Conference, İstanbul, Turkey, 20 April 2017, pp.95-125

An Analysis of the Female Columnists in Turkey within the Context of Intellectuals Ethical Responsibilities

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.272

Books & Book Chapters

Modernleşme ve Mizah İlişkisi Bağlamında Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Toplumsal Eleştiri Söylemi Olarak Mizah: Akbaba Dergisi Örneği

in: Türkiye'de Basından Medyaya Değişim, Dönüşüm ve Modernleşme, Gündüz U., Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.129-164, 2019

Uluslararası Perspektiften Kalkınma İletişimi Yaklaşımları

in: İletişim ve Modernleşme Cilt I-Karşılaştırmalı Yaklaşımlar, Doç. Dr. Uğur Gündüz, Editor, Büyük Kitaplar Yayıncılık, İstanbul, pp.25-56, 2018

Küreselleşme ve Tüketim Bağlamında Hiçliğin Uçurumundaki Modern İnsan: "Flaneur"

in: MEDYA ÇAĞINDA İLETİŞİM "Sokaktan Ekrana Sanaldan Gerçeğe", Kırık A. M., Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.487-500, 2017

Editör-Yerel Gazeteler

in: Gazetecilik Çalışmalarında Anahtar Kavramlar, Çeçen A.F., Editor, Altın Bilek Yayınları, İstanbul, pp.67-134, 2016

Suskunluk Sarmalı Kuramını Sosyal Medya Üzerinden Yeniden Düşünmek

in: "göz(@)lenen toplumdan göz(@)lenen bireye" Sosyal Medya araştırmaları 3, Büyükaslan A. , Kırık A. M., Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.123-144, 2016