Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of kidney injury molecule-1 in predicting cardiorenal syndrome type 1 after diuretic treatment.

Archives of medical sciences. Atherosclerotic diseases, cilt.4, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osteoporoz Ayırıcı Tanısında Alkalen Fosfatazın Önemi

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 May 2017, ss.325