Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 32 8 4,00
Adalet Meslek Yüksek Okulu 0 6 0,00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 0 21 0,00
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 22835 56 407,77
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 3273 17 192,53
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü 5765 37 155,81
Devlet Konservatuvarı 275 134 2,05
Diş Hekimliği Fakültesi 16328 220 74,22
Eczacılık Fakültesi 19055 114 167,15
Edebiyat Fakültesi 2810 527 5,33
Fen Bilimleri Enstitüsü 4 2 2,00
Fen Fakültesi 79278 267 296,92
Hukuk Fakültesi 73 257 0,28
İktisat Fakültesi 1806 271 6,66
İlahiyat Fakültesi 71 198 0,36
İletişim Fakültesi 80 93 0,86
İstanbul Tıp Fakültesi 143202 2451 58,43
İşletme Fakültesi 1385 111 12,48
Mimarlık Fakültesi 187 26 7,19
Onkoloji Enstitüsü 11686 40 292,15
Rektörlük 164 216 0,76
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1 1 1,00
Siyasal Bilgiler Fakültesi 215 108 1,99
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 10 0,00
Su Bilimleri Fakültesi 10249 69 148,54
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 0 17 0,00
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi 1072 21 51,05
TOPLAM 319846 5298 60,37