Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 234 220 1,06
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 0 24 0,00
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 15310 73 209,73
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 1129 48 23,52
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü 3928 43 91,35
Devlet Konservatuvarı 238 179 1,33
Diş Hekimliği Fakültesi 10368 298 34,79
Eczacılık Fakültesi 12013 141 85,20
Edebiyat Fakültesi 1710 649 2,63
Fen Bilimleri Enstitüsü 1 30 0,03
Fen Fakültesi 21289 310 68,67
Hukuk Fakültesi 293 276 1,06
İktisat Fakültesi 983 322 3,05
İlahiyat Fakültesi 58 204 0,28
İletişim Fakültesi 52 119 0,44
İstanbul Tıp Fakültesi 78921 2679 29,46
İşletme Fakültesi 970 158 6,14
Mimarlık Fakültesi 90 23 3,91
Onkoloji Enstitüsü 6599 49 134,67
Rektörlük 173 345 0,50
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 337 84 4,01
Siyasal Bilgiler Fakültesi 156 151 1,03
Sosyal Bilimler Enstitüsü 170 236 0,72
Su Bilimleri Fakültesi 5866 82 71,54
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 0 24 0,00
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi 136 24 5,67
TOPLAM 161024 6791 23,71