Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 32 8 4,00
Adalet Meslek Yüksek Okulu 8 6 1,33
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 2 21 0,10
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 24484 56 437,21
Çocuk Sağlığı Enstitüsü 3722 17 218,94
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü 6406 38 168,58
Devlet Konservatuvarı 295 136 2,17
Diş Hekimliği Fakültesi 17424 219 79,56
Eczacılık Fakültesi 20738 117 177,25
Edebiyat Fakültesi 3380 539 6,27
Fen Bilimleri Enstitüsü 5 1 5,00
Fen Fakültesi 86515 276 313,46
Hukuk Fakültesi 44 265 0,17
İktisat Fakültesi 2117 277 7,64
İlahiyat Fakültesi 71 206 0,34
İletişim Fakültesi 82 98 0,84
İstanbul Tıp Fakültesi 179323 2623 68,37
İşletme Fakültesi 1437 115 12,50
Mimarlık Fakültesi 216 28 7,71
Onkoloji Enstitüsü 14610 40 365,25
Rektörlük 162 217 0,75
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1 3 0,33
Siyasal Bilgiler Fakültesi 259 110 2,35
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 10 0,00
Su Bilimleri Fakültesi 11742 69 170,17
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 0 17 0,00
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi 1230 22 55,91
TOPLAM 374305 5534 67,64