About

Moleküler Hematoloji Çalışma Grubu (MOLHEM) İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı içinde uzun zamandır araştırma faaliyetlerini sürdüren bir gruptur. Grubumuz Prof. Dr. Müge Sayitoğlu ve deneyimli doktora sonrası araştırmacı Dr. Yücel Erbilgin ile birlikte, aktif olarak genetik programında öğrenimlerini sürdüren doktora adayı ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Temel araştırma konuları nadir ve kompleks hematolojik hastalıklar ve primer immün yetersizliklerdir. Grubumuz sporadik ve kalıtsal lösemiler ve lenfomalar, yüksek riskli lösemiler (bifenotipik, Ph-like, T-ALL vb) , kalıtsal anemiler, primer immün yetmezlikler (ağır kombine, yaygın değişken, kompleman vb) konularında genom boyu analizler yanı sıra fonksiyonel çalışmaları sürdürmektedir.