Theses

0-12 yaş Türk çocukalrında serum karnitin düzeyleri

Postgraduate - 1993

Nüks Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Tüm Genom Analizleri

Doctorate - 2015

Preeklamptik Gebelerin Maternal Plazmalarında Dolaşan mikroRNA'ların Kantitatif Analizi

Postgraduate - 2016

CYP1A1, CYP2D6, CYP2E1, GSTT1 ve GSTM1 gen polimorfizmlerinin akut lösemi etiyolojisindeki rollerinin saptanması

Doctorate - 2002

T-ALL Hastalarında NOTCH1 Mutasyonunun Araştırılması

Postgraduate - 2008

Advising Theses

AKUT LÖSEMI HASTALARINDA “ZINC FINGER PROTEIN 384” (ZNF384) GENİ FÜZYONLARININ TESPİTİ

Postgraduate - 2019 Sustainable Development

Pediatrik T-ALL Hastalarında PTEN ve AKT gen mutasyonlarının derin dizileme ile analizi

Postgraduate - 2016

PRİMER İMMÜN YETMEZLİK HASTALARINDA TREC/ KREC ANALİZİ İLE T VE B HÜCRE GELİŞİMİ KONTROLÜ

Postgraduate - 2019

ALL Hücre serilerinde WNT sinyal ileti yolağının yeni nesil RNA dizilemesi ile incelenmesi

Postgraduate - 2016

Primer İmmun Yetmezliklerde Genetik Alt Yapının Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile Belirlenmesi

Doctorate - 2016

Akut Lenfoblastik Lösemi hücre serilerinde miR-223 ile SnoN/SKIL geni arasındaki ilişkinin fonksiyonel olarak incelenmesi.

Postgraduate - 2016

ALL Hastalarına ait tüm genom ekspresyon datasında regülatör miRNA ları saptanması ve validasyonu

Postgraduate - 2016