Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hamza-nâmelerde Cihad ve Cihad Ahlâkı

İslami İlimler Dergisi , vol.14, no.2, pp.99-114, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yûnus'un Şiirlerinde Söz Hadis İlişkisi

Türk Kültürü Sanatı ve Edebiyatında Hadisler, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2021, vol.2, pp.347-357

Eyüp Sultan Türbesi B Haziresi'nde Bulunan Mezar Taşları

1. Uluslararası Tarihi, Edebi ve Kültürel Açıdan Osmanlı Mezar Taşları, İstanbul, Turkey, 26 January 2019, pp.97-133

Eroğlu Nuri’de Edep ve Estetik

Elmalı’nın Canları-İrfan ve Sevgi Semppozyumu-11 Edep ve Estetik, Antalya, Turkey, 15 September 2018, pp.141-165

Türk-İslâm Düşüncesine Yön Veren İki Eser: Ahmet Yesevî ve Hakîm Süleyman Ata’nın Mi‘râciyyeleri

II. ULUSLARARASI HOCA AHMED YESEVÎ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2018, pp.445-455

Amasyalı Divan Şâiri Münîrî İbrahim Çelebî Siyer-i Nebî’si ve Mîrâciye’si

Uluslararası Amasya Sempozyumu, Amasya, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.859-891

Türk Edebiyatı'nda Hz. Hatice Metinleri

İslam Te'lif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2016, pp.423-439

Klasik Türk Edebiyatında Siyer ve Siyer Konulu Edebi Türler

Siyer Edebiyat İlişkisi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 April 2010, vol.1, no.3, pp.83-99

Books & Book Chapters

Yunus'un Dünyası

in: Yunus Emre (Hayatı-Düşünceleri-Eserleri), Doç.Dr. Hasan Kaya,Dr.Öğr.Üyesi Fatih Ege,Dr. Öğr. Üyesi Meltem Can, Editor, TBMM Vakfı, Ankara, pp.217-229, 2022

Mahir İz ve İstanbul'daki Ayak İzlerinden Boğaziçi Medeniyeti, Temâşa ve Tefekkür

in: İstanbul Beyefendisi Muallim Mahir İz'den İzler, Mustafa İsmet Uzun, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, pp.191-201, 2021

Çengelköy

Heyamola Yayınları, İstanbul, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications

Metrics

Publication

40

H-Index (WoS)

1

Project

3

Thesis Advisory

14
UN Sustainable Development Goals