Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yetersiz Kemik Desteği Bulunan Hastada Subperiostal İmplantlar İle Tam Dijital Protetik Rehabilitasyon: Olgu Sunumu

26.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2023, pp.1

Farklı İlave Ataşmanları Tam Çene İmplant Taramalarının Tarama Hızı Üzerindeki Etkisi

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 7. Uluslararası Bahar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2022, pp.1

Digital Prosthetic Rehabilitation of a Case with Persistent Primary Teeth: A Case Report

26. TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022, vol.11, pp.279

Restoration of an Endodontically Treated Molar Tooth with Ceramic Onlay Manufactured by Additive Manufacturing: A Case Report

CUKUROVA UNIVERSITY, FACULTY OF DENTISTRY INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS ON ADDITIVE MANUFACTURING, Adana, Turkey, 18 - 19 March 2022, pp.34-35

Ağiz Çalkalama Solüsyonlarinin Estetik Restoratif Bloklarin Translusensisi Üzerine Etkisi

24.ULUSLARARASI TÜRK PROSTODONTİ VE İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2019, pp.203-204

Books & Book Chapters

Türkiye'de protetik diş hekimliğinin tarihsel süreci

in: Ülkemizde Bilimsel Diş Hekimliğinin Tarihsel Gelişimi, Gülsüm Ak, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-14, 2023

Dijital ölçüde doğruluğu etkileyen klinik faktörler

in: Ağız İçi Tarayıcılar ve Dijital Ölçü, Sabire İşler Değer, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.7-12, 2023

Ağız içi tarayıcılar ve klinikte tercih kriterleri

in: Ağız İçi Tarayıcılar ve Dijital Ölçü, Sabire İşler Değer, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-6, 2023

Bilgisayar Destekli Sistemlerin Çocuk Diş Hekimliğinde Kullanım Alanları

in: Güncel Ortodonti ve Pedodonti Çalışmaları, İlter UZEL, M. Cem DOĞAN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.193-206, 2020

Other Publications

Metrics

Publication

25

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

2