Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Testing Causal Relationship between Energy Costs and Transport Service Prices: Evidence From Turkey

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.50-58, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa ve Türkiye’de Futbol Ekonomisi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Sakarya İktisat Dergisi, cilt.8, ss.331-350, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Uluslararası Ulaştırma Politikaları Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , cilt.24, ss.513-524, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşme Çağında İnternetin Ekonomi Politiği: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİÇD), cilt.6, ss.10-17, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği Ortak Ulaştırma Politikası Çerçevesinde Türkiye’de Uygulanan Ulaştırma Politikalarının Değerlendirilmesi

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİÇD), cilt.5, ss.1-11, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnovasyon Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin OECD Ülkeleri Arasındaki Yeri: Ekonometrik Bir Uygulama

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi (İİÇD), cilt.5, ss.44-56, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İktisadi Kalkınmanın Demokrasi Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.775-796, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Deniz Lojistiğine Etkileri

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.138-158, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Lojistik Sektöründe Denizyolu-Demiryolu Entegrasyon Sürecinin İncelenmesi

Sakarya İktisat Dergisi, cilt.1, ss.1-33, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kentiçi Ulaşımda Toplu Taşımacılık Sistemleri: İstanbul Örneği

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.117-144, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekonomi ve Spor: Ekonomik Gelişmenin Uluslararası Sportif Başarı Üzerindeki Etkisi

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.27-42, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Ekonomisindeki Enflasyonist Sürecin İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama

METU Studies in Development, cilt.32, ss.155-184, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Usefulness of Derivative Instruments in Emerging Markets:Turkish Experience

International Business and Economic Research Journal, cilt.4, ss.37-46, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ulaştırma Altyapısı ve Bölgesel Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği

IV.International Caucasus Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Aydın, Türkiye, 07 Eylül 2018 - 08 Eylül 2020, ss.80-90

Uluslararası Ulaştırma Politikaları Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları

IV.International Caucasus Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Aydın, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2018, ss.150-165

Effects Of Technological Devices Utilized At Container Ports On Operational Processes

II.Global Conference On Innovation İn Marine Technology and The Future Of Maritime Transportation (GMC 2016) , Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.130-145

Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Türkiye’deki Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Gelişimi

International Regional Development Conference, Muş, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.270-280

Uluslararası Spor Organizasyonlarının Ekonomik Etkileri: 17.Akdeniz Oyunları Örneği

4.International Congress On Research In Sport Sciences , Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2015, ss.170-179

Lojistik Köylerin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi,Limanlarla İlişkisi ve Kocaeli Örneği

2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2013, ss.22-44

Karayolu Eşya Taşımacılığı İşletmelerinde Operasyon ve Pazarlama İlişkisi

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.922-927

Kitap & Kitap Bölümleri