Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer'î İlimler: İstatistikî Bir İnceleme

Sahn-ı Semân'dan Darulfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası. (Alimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) – 18. Yüzyıl., İstanbul, Türkiye, 22 - 23 December 2018, ss.11-40

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer’î İlimler Literatürü: İstatistikî Bir İnceleme

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, cilt.1, ss.11-40

Kitap & Kitap Bölümleri

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt 1

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler I (Alana Göre Sıralı), "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.313-431, 2018

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer'î İlimler Literatürü: İstatistikî Bir İnceleme

Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Furat A. H.,Yorulmaz N. K.,Arı O. S, Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.11-40, 2018

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt 2

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler II (Alfabetik Sıralı), "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.353-463, 2018