Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ebu’l-Hasen ed-Dîneverî’nin Menâkıbu Ebî Hanîfe Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirmesi

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, cilt.3, ss.1-110, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bekir ez-Zerencerî’nin Menâkıbu Ebî Hanîfe Adlı Eseri: Tahkik ve Değerlendirme

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.67-167, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer'î İlimler: İstatistikî Bir İnceleme

Sahn-ı Semân'dan Darulfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası. (Alimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) – 18. Yüzyıl., İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2018, ss.11-40

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer’î İlimler Literatürü: İstatistikî Bir İnceleme

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, cilt.1, ss.11-40

Kitap & Kitap Bölümleri

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler I (Alana Göre Sıralı)

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt I, "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.313-431, 2018

18. Yüzyıl Osmanlı Merkez Topraklarında Şer'î İlimler Literatürü: İstatistikî Bir İnceleme

Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt I, Furat A. H.,Yorulmaz N. K.,Arı O. S, Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.11-40, 2018

18. Yüzyılda Osmanlı Merkez Topraklarında Kaleme Alınan Şerî Eserler II (Alfabetik Sıralı)

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Cilt 2, "Hamdi Furat A.", "Kalkan Yorulmaz N.", "Sacid Arı O.", Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.353-463, 2018

Diğer Yayınlar