Education Information

Education Information

  • 2004 - 2008 Doctorate

    Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Analitik Kimya, Turkey