Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Applications of sulfonate-carboxylate copolymers in cement

ADVANCES IN CEMENT RESEARCH, cilt.28, ss.630-642, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of Cr(III) from aqueous solutions using P-EAn and P-MAn/PVDF composite membranes

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.51, ss.5721-5726, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preparation and transport properties of PPy/PVDF composite membrane

POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, cilt.23, ss.1202-1206, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electroanalytical Determination of Some Sulfonamides on Overoxidized Polypyrrole Electrodes

AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.64, ss.965-972, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrochemical polymerization of fluoro- and chloro-substituted anilines and copolymers with aniline

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.91, ss.2302-2312, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrochemical preparation of poly(2-bromoaniline) and poly(aniline-co-2-bromoaniline) in acetonitrile

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.90, ss.2460-2468, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electrochemical synthesis of poly(2-iodoaniline) and poly(aniline-co-2-iodoaniline) in acetonitrile

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.89, ss.1652-1658, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Voltammetric Determinations of Some Penicillins in Pharmaceutical Dosage Forms

EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND THEOLOGY, cilt.17, ss.989-994, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Voltammetric analysis of cephalexin and cefazolin in pharmaceutical formulations and biological samples

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, cilt.6, ss.217-224, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Kaplanmış Boyar Maddeli Güneş Pili Yapımı

Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering, cilt.14, ss.31-36, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kompozit Membranlar Kullanılarak Kırmızı Çamurdan Metallerin Geri Kazanılması

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.184-190, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sübstitüe Polianilinlerin ve Anilin ile Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

EÜFBED Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.243-256, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of Penicillin V by Differential Pulse Voltammetry at Disposable Electrodes in Biological Samples

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 October 2018, ss.114

The Use of Overoxidized Polypyrrole Electrode in Electrochemical Solid-Phase Microextraction of Mercury (II)

4 th Internatıonal Conference on Pure and Appied Science: Renewable Energies, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 November 2017, ss.188

The Fluıdıty Behavıours of Cement Systems Superplastıcızed wıth Polymers

Chemical Admixtures on Structures 5 th International Symposium and Exhibition, Ankara, Türkiye, 19 - 20 October 2017, ss.523-535

Effects of Operatıng Condıtıons on Copper Recovery from Membrane Concentrate by Cementatıon Process

4. Imcofe International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, İtalya, 23 - 25 August 2017, ss.148-149

Treatment of Membrane Concentrate by Modified Ceramic Membrane

4. Imcofe International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, İtalya, 23 - 25 August 2017, ss.208

The Adsorption and Dispersion Characteristics of Novel Polycarboxylate-based Superplasticizers

2 th International Conference on the Chemistry of Construction Materials, München, Almanya, 10 - 12 October 2016, ss.272-274

Electrocatalytic Activity of Cyanex 921 on Cu(II) Determination

10th Aegean Analytical Chemistry Days, Çanakkale, Türkiye, 29 September - 02 October 2016, ss.273

Elektrokimyasal Depolama Yöntemi ile Güneş Pili Üretimi

8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Isparta, Türkiye, 30 May - 03 June 2016, ss.173

Bakır(II) İyonun Voltametrik Tayininde Oksim Bileşiklerinin Modifiyer Olarak Kullanımı

IX. Uygulamalı Elektrokimya Lisansüstü Yaz Okulu ve Çalıştayı, Manisa, Türkiye, 24 - 27 May 2016, ss.416

Solar Cell Production By Electrochemical Deposition

9th International Physics Conference of The Balkan Physical Union, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 August 2015, ss.534

Characterization and Production of TiO2 and Dye Doped TiO2 Thin Films by Electrochemical Deposition Method

International Conference on Computatıonal and Experimental Science and Engineering, Antalya, Türkiye, 25 - 29 October 2014, ss.529

Adsorption Mechanisms of Polycarboxylate-Type Cement Superplasticizers

International Conference on Computatıonal and Experimental Science and Engineering, Antalya, Türkiye, 25 - 29 October 2014, ss.521

Kapiler Elektroforez ile Penisilin V tayini

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 05 September 2014, ss.259

Sefoperazonun Elektrokimyasal Karakterizasyonu, Farmasötik ve Biyolojik Numunelerden Tayini

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 05 September 2014, ss.258

Kapiler Elektroforez Yöntemi ile İdrarda Ampisilin Tayini

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 05 September 2014, ss.146

Purification and Electrochemical Immobilization of Pectinolytic Enzymes Produced by Aspergillus Niger

3rd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 31 May - 01 June 2012, ss.294

“Electrochemical Behavior and Quantification of Ciprofloxacin in the Acetonitrile-Water Binary Mixture”

International Symposium on Drug Research & Development, Antalya, Türkiye, 27 - 29 May 2011, ss.134

Electrochemical Determination of Doxycycline

International Symposium on Drug Research & Development, Antalya, Türkiye, 27 - 29 May 2011, ss.132

Sensor Applications of Conducting Polymers

5.Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 8 - 12 June 2009, ss.225

“Removal of Cr (III) from Aqueous Solution Using Composite Membranes”

6 th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, Türkiye, 9 - 12 October 2008, ss.315

“Preparation and Characterization of Composite Membranes”

6 th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, Türkiye, 9 - 12 October 2008, ss.268

“Analytical Performance of Conducting Poymers”

6 th Aegean Analytical Chemistry Days, Denizli, Türkiye, 9 - 12 October 2008, ss.125

“The Use of Capillary Electrophoresis in the Analysis of Dairy Products”

Recent Developments in Dairy Science an Technology İnternational Symposium, Isparta, Türkiye, 24 - 28 May 2004, ss.278

“Electrochemical Polymerization of Chloro Substituted Aniline and Copolymer with Aniline”

2. Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 September 2003, ss.210

Electrochemical Polymerization of 2-Iodoanılıne and Copolymerization of it with Aniline

4 th Mediterranean Basin Conference on Analytıcal Chemistry, Portoroz, Slovenya, 15 - 20 September 2002, ss.269