Asst. Prof.Mehmet Sait TÜRKHAN


Research Institute of Turkology, Department of Turkish Studies

Deparment of Eurasian Studies


Research Areas: Social Sciences and Humanities, History, Modern History, History of The Ottoman Instutionsand Civilization

Metrics

Publication

27

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2014

2006 - 2014

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih-Yeniçağ Tarihi, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, İktisat Tarihi Bilim Dalı, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department of History, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

18. Yüzyılda Doğu Akdeniz’de Ticaret ve Haleb

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih-Yeniçağ Tarihi

2006

2006

Postgraduate

18. yy.’ın İkinci Yarısında İstanbul’un Et İaşesinin Temini: Hassa Kasabbaşılık Kurumu

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi Bilim Dalı

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

History

Modern History

History of The Ottoman Instutionsand Civilization

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Research Institute of Turkology, Deparment of Eurasian Studies

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Research Institute of Turkology, Deparment of Eurasian Studies

2014 - 2016

2014 - 2016

Research Assistant PhD

Istanbul University, Avrasya Enstitüsü, Avrasya Enstitüsü

2006 - 2014

2006 - 2014

Research Assistant

Istanbul University, Avrasya Enstitüsü, Avrasya Enstitüsü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

BİLİM TARİHİ KAYNAK METİNLERİ I

Postgraduate

Postgraduate

15-18 YÜZYILLARDA OSMANLI AVRUPA SİYASİ İLİŞKİLERİ

Doctorate

Doctorate

14-16. YÜZYIL OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI

Undergraduate

Undergraduate

AKDENİZ DÜNYASI TARİHİ (XV-XVI.YY.)

Postgraduate

Postgraduate

Osmanlılar ve Avrupa Diplomasisi

Postgraduate

Postgraduate

16-18 YÜZYILLARDA OSMANLI İDARESİNDE ARAP COĞRAFYASI

Undergraduate

Undergraduate

Türk Bahriye Teşkilatı Tarihi (MSÜ)

Postgraduate

Postgraduate

16-18 Yüzyıllarda Osmanlı İdaresinde Arap Coğrafyası

Undergraduate

Undergraduate

Bilim Tarihi Kaynak Metinleri II

Doctorate

Doctorate

Osmanlı Tarihçiliği ve Arşiv

Doctorate

Doctorate

Osmanlı Tarihinin Kaynakları

Doctorate

Doctorate

Osmanlı Tarihçiliği ve Arşiv

Undergraduate

Undergraduate

Akdeniz Dünyası Tarihi (XV-XVI. yy.)

Postgraduate

Postgraduate

XV.-XIX. Yüzyıllar Arasında Akdeniz Dünyasında Ticaret

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Bilinmeyen Bir Osmanlı Portolanı: Mehmed Reis’in Tuhfetü’l-Esrâr fî Tarîki’l-Bihâr’ı

TÜRKHAN M. S.

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.10, pp.557-623, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

LAZKİYE LİMANI’NDA İNGİLİZ KONSOLOSLARI VE TÜCCARLARI 1700-1772

Türkhan M. S.

Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.229-251, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2016

2016

KİTABİYAT BOOK REVIEWS, Christine Laidlaw, The British in the Levant, Trade and Perceptions of the Ottoman Empire in the Eighteenth Century

TÜRKHAN M. S.

AVRASYA İNCELEMELERİ DERGİSİ Journal of Eurasian Studies, vol.3, no.2, pp.339-341, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

19. ve 20. yüzyılda Haliç’xxte Çevre Sorunları ve Deniz Kirliliği

TÜRKHAN M. S.

Toplumsal Tarih, no.169, pp.60-66, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

1. ve 2. Telif Kitâb-ı Bahriye’nin Muhteva Özellikleri: Cezayir Kıyıları Örneği

TÜRKHAN M. S.

Forth International Conference on the Algerian-Ottoman Common Heritage entitled: in the Footsteps of Piri Reis: The History of Algeria in the 16th c., Batna, Algeria, 8 - 13 March 2022

2018

2018

Osmanlı-İngiliz Ticaretine Dair Bilinmeyen Bir Kaynak: 18. Yüzyılda İngiliz Elçiliğinde Kaydedilen Bir Defter

TÜRKHAN M. S.

II. ULUSLARARASI OSMANLI ARAŞTIRMALARI KONGRESI, Tirane, Albania, 17 - 20 October 2018

2018

2018

Ticaretin Sorunlarına Çözüm Aramak: Ahidnameler ve XVIII. Yüzyılda Halep’te İngiliz Tüccarlar

TÜRKHAN M. S.

23rd conference of the Comité international des études pré-ottomanes et ottomanes (CIEPO), Sofya, Bulgaria, 11 - 15 September 2018

2017

2017

18. Yüzyıl Başlarında İngiliz Tüccarların Halep Piyasasındaki Kredi İlişkileri

TÜRKHAN M. S.

14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH) University of Sofia ”St. Kliment Ohridski”, Sofya, Bulgaria, 24 - 28 July 2017

2017

2017

İskenderun Limanında Avrupa Ticaret Gemileri, 1693-1705

TÜRKHAN M. S.

Uluslararası IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2017

2016

2016

18 Yüzyıl Başlarında Bir Muhassılın Mali Olarak Yükselişi Haleb Muhassılı Abdurrahman Ağa

TÜRKHAN M. S.

Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes (CIEPO) 22 Symposium, Trabzon, Turkey, 4 - 08 October 2016

2007

2007

XVIII Yüzyılda Kız Kulesi

Türkhan M. S.

Üsküdar Sempozyumu V, İstanbul, Turkey, 1 - 05 May 2007, vol.1, pp.653-664

Books & Book Chapters

2022

2022

18. Yüzyıl İlk Yarısında Halep’te İngiliz Tüccarlar

Türkhan M. S.

in: Başlangıcından Geleceğe Türk - İngiliz Ticareti, Tuğrul ARIK, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.69-135, 2022

2019

2019

DOĞU AKDENİZ’DE İNGİLİZ TİCARETİ: İSKENDERUN-LONDRA HATTINDA İNGİLİZ TİCARET FİLOSU (1704-1706)

Türkhan M. S.

in: KLASİKTEN MODERNE OSMANLI EKONOMİSİ (Kurumlar-Uygulamalar), ARİF BİLGİN - BURHAN ÇAĞLAR, Editor, Kronik-Osamer Yay., İstanbul, pp.117-144, 2019

2010

2010

Avrasya Konferansları-I

GÜNEŞ H., TÜRKHAN M.

İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Baharat Yolu

Türkhan M. S.

TÜBITAK Yayınları, pp.*, 2022

2022

2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi, c. 8

TÜRKHAN M. S.

Detay Yayıncılık, pp.113-114, 2022

2022

2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi, c. 9

TÜRKHAN M. S.

Detay Yayıncılık, pp.72-73, 2022

2022

2022

Türkiye Turizm Ansiklopedisi, c. 8

TÜRKHAN M. S.

Detay Yayıncılık, pp.181-182, 2022

2016

2016

"Celep", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkhan M. S.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.255-257, 2016 Creative Commons License

Supported Projects

2018 - 2019

2018 - 2019

Islâm Mecmuası (1914-1918)

Project Supported by Other Official Institutions

TÜRKHAN M. S.

2017 - 2017

2017 - 2017

18. YÜZYIL BAŞLARINDA İNGİLİZ TÜCCARLARIN HALEP PİYASASINDAKİ KREDİ İLİŞKİLERİ

Project Supported by Higher Education Institutions

TÜRKHAN M. S. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2016 - 2019

2016 - 2019

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

Editor

2016 - 2019

2016 - 2019

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

Publication Committee Member

2016 - 2019

2016 - 2019

Türkiyat Mecmuası

Publication Committee Member

2012 - 2016

2012 - 2016

AVİD Avrasya İncelemeleri Dergisi

Assistant Editor

Scientific Refereeing

August 2018

August 2018

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Other Indexed Journal

July 2017

July 2017

Akademik İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

April 2017

April 2017

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

Türkiyat Mecmuası

Other Indexed Journal

November 2016

November 2016

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

01 September 2018 - 01 September 2018

01 September 2018 - 01 September 2018

"Ticaretin Sorunlarına Çözüm Aramak: Ahidnameler ve XVIII. Yüzyılda Halep’te Müflis İngiliz Tüccarlar", 23rd Symposium of the Comité International Des Études Pré-Ottomanes Et Ottomanes (CIEPO)

Attendee

Sofija-Bulgaria

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

"Lazkiye Limanın'da İngiliz Tüccarlar 1700-1750", Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, 12-13 April 2018 Girne Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

01 July 2017 - 01 July 2017

01 July 2017 - 01 July 2017

"18. Yüzyıl Başlarında İngiliz Tüccarların Halep Piyasasındaki Kredi İlişkileri", 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH) University of Sofia "St. Kliment Ohridski", Sofia, Bulgaria (24-28 July 2017)

Attendee

Sofija-Bulgaria

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

"İskenderun Limanında Avrupa Ticaret Gemileri, 1693-1705", Uluslararası IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, İstanbul, 4-5 Mayıs 2017

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

"XVI. Yüzyıla Ait Bir Emyal-i Bahr: Hacı Muhammed Reis’in Tuhfetü’l-Esrar fi Tariki’l-Bihar’ı", I. ULUSLARARASI AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 20- 21 EKİM 2016, KUZEY KIBRIS/1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE MEDITERRANEAN WORLD STUDIES, 20-21 OCTOBER 2016, NORTHERN CYPRUS

Attendee

Lefkoşa-Cyprus (Kktc)

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

"18. Yüzyıl Başlarında Bir Muhassılın Mali Olarak Yükselişi: Haleb Muhassılı Abdurrahman Ağa", Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları Komitesi (Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes) CIEPO-22 Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2016.

Attendee

Trabzon-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

"İngiliz Levant Kumpanyası Sigorta Kayıtlarına Göre Avrupa Devletlerine Ait Ticaret Gemilerinin İskenderun Gümrüğü Merkezli Faaliyetler (1706-1710)", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, Tarih Boyunca Gümrükler Semineri, 23 Mayıs 2016

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

"1704-1706 Yılları Arasında İskenderun Limanından Yapılan İngiliz İhracatı Hakkında Bazı Gözlemler", Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, 14 - 17 Ekim 2015, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi

Attendee

Sakarya-Turkey

01 August 2015 - 01 August 2015

01 August 2015 - 01 August 2015

"18. yy.’da Doğu Akdeniz’de Ticaret ve Haleb", BSV Tez-Makale Sunumları, 10 Ağustos 2015

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2014 - 01 December 2014

01 December 2014 - 01 December 2014

"18. Yüzyılda Halep'te ve Doğu Akdeniz Limanlarında İngiliz Tüccarlar", Kubbealtı Akademisi Kültür Ve Sanat Vakfı Tez Sunumları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

“18. yy. Osmanlı-İngiliz Ticaret Tarihinin Kaynakları: Levant Company Belgeleri”, Osmanlı Denizcilik Tarihini Yazmak: Sorun-Kaynak-Yöntem Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Akdeniz Dünyası Araştırmaları Bilim Dalı/İstanbul, Nisan 2014

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2007 - 01 November 2007

01 November 2007 - 01 November 2007

"18. yy.'da Kız Kulesi", Uluslararası V. Üsküdar Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

Scholarships

2011 - 2012

2011 - 2012

TÜBİTAK-BİDEB, 2214 Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu, Birmingham-Londra, İngiltere

TUBITAK

2008 - 2009

2008 - 2009

Eğitim ve Araştırma Bursu, Edinburgh-Londra, İskoçya

Other International Organizations