Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Sait TÜRKHAN


Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Bölümü

Avrasya Siyasi, Sosyal, Ekonomi ve Kültür Araştırmaları Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2006 - 2014

2006 - 2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih-Yeniçağ Tarihi, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi Bilim Dalı, Türkiye

1998 - 2002

1998 - 2002

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

18. Yüzyılda Doğu Akdeniz’de Ticaret ve Haleb

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih-Yeniçağ Tarihi

2006

2006

Yüksek Lisans

18. yy.’ın İkinci Yarısında İstanbul’un Et İaşesinin Temini: Hassa Kasabbaşılık Kurumu

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi Bilim Dalı

Yabancı Diller

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Avrasya Siyasi, Sosyal, Ekonomi ve Kültür Araştırmaları Anabilim Dalı

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Avrasya Siyasi, Sosyal, Ekonomi ve Kültür Araştırmaları Anabilim Dalı

2014 - 2016

2014 - 2016

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü, Avrasya Enstitüsü

2006 - 2014

2006 - 2014

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü, Avrasya Enstitüsü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

BİLİM TARİHİ KAYNAK METİNLERİ I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

15-18 YÜZYILLARDA OSMANLI AVRUPA SİYASİ İLİŞKİLERİ

Doktora

Doktora

14-16. YÜZYIL OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI

Lisans

Lisans

AKDENİZ DÜNYASI TARİHİ (XV-XVI.YY.)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlılar ve Avrupa Diplomasisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

16-18 YÜZYILLARDA OSMANLI İDARESİNDE ARAP COĞRAFYASI

Lisans

Lisans

Türk Bahriye Teşkilatı Tarihi (MSÜ)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

16-18 Yüzyıllarda Osmanlı İdaresinde Arap Coğrafyası

Lisans

Lisans

Bilim Tarihi Kaynak Metinleri II

Doktora

Doktora

Osmanlı Tarihçiliği ve Arşiv

Doktora

Doktora

Osmanlı Tarihinin Kaynakları

Doktora

Doktora

Osmanlı Tarihçiliği ve Arşiv

Lisans

Lisans

Akdeniz Dünyası Tarihi (XV-XVI. yy.)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

XV.-XIX. Yüzyıllar Arasında Akdeniz Dünyasında Ticaret

Yönetilen Tezler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2008

2008

18. Yüzyılda Kız Kulesi

TÜRKHAN M. S.

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2008, cilt.1, ss.653-664

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

DOĞU AKDENİZ’DE İNGİLİZ TİCARETİ: İSKENDERUN-LONDRA HATTINDA İNGİLİZ TİCARET FİLOSU (1704-1706)

TÜRKHAN M. S.

KLASİKTEN MODERNE OSMANLI EKONOMİSİ (Kurumlar-Uygulamalar), ARİF BİLGİN - BURHAN ÇAĞLAR, Editör, Kronik-Osamer Yay., İstanbul, ss.117-144, 2019

2010

2010

Avrasya Konferansları-I

GÜNEŞ H. , TÜRKHAN M.

İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010

Ansiklopedide Bölümler

2016

2016

"Celep", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkhan M. S.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.255-257, 2016 Creative Commons License

Desteklenen Projeler

2018 - 2019

2018 - 2019

Islâm Mecmuası (1914-1918)

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

TÜRKHAN M. S.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - 2019

2016 - 2019

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

Editör

2016 - 2019

2016 - 2019

Türkiyat Mecmuası

Yayın Kurul Üyesi

2016 - 2019

2016 - 2019

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

Yayın Kurul Üyesi

2012 - 2016

2012 - 2016

AVİD Avrasya İncelemeleri Dergisi

Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Akademik İncelemeler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Türkiyat Mecmuası

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

"Ticaretin Sorunlarına Çözüm Aramak: Ahidnameler ve XVIII. Yüzyılda Halep’te Müflis İngiliz Tüccarlar", 23rd Symposium of the Comité International Des Études Pré-Ottomanes Et Ottomanes (CIEPO)

Katılımcı

Sofija-Bulgaristan

2018

2018

"Lazkiye Limanın'da İngiliz Tüccarlar 1700-1750", Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, 12-13 April 2018 Girne Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2017

2017

"18. Yüzyıl Başlarında İngiliz Tüccarların Halep Piyasasındaki Kredi İlişkileri", 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH) University of Sofia "St. Kliment Ohridski", Sofia, Bulgaria (24-28 July 2017)

Katılımcı

Sofija-Bulgaristan

2017

2017

"İskenderun Limanında Avrupa Ticaret Gemileri, 1693-1705", Uluslararası IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, İstanbul, 4-5 Mayıs 2017

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

"XVI. Yüzyıla Ait Bir Emyal-i Bahr: Hacı Muhammed Reis’in Tuhfetü’l-Esrar fi Tariki’l-Bihar’ı", I. ULUSLARARASI AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 20- 21 EKİM 2016, KUZEY KIBRIS/1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE MEDITERRANEAN WORLD STUDIES, 20-21 OCTOBER 2016, NORTHERN CYPRUS

Katılımcı

Lefkoşa-Kıbrıs (Kktc)

2016

2016

"18. Yüzyıl Başlarında Bir Muhassılın Mali Olarak Yükselişi: Haleb Muhassılı Abdurrahman Ağa", Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları Komitesi (Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes) CIEPO-22 Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2016.

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2016

2016

"İngiliz Levant Kumpanyası Sigorta Kayıtlarına Göre Avrupa Devletlerine Ait Ticaret Gemilerinin İskenderun Gümrüğü Merkezli Faaliyetler (1706-1710)", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, Tarih Boyunca Gümrükler Semineri, 23 Mayıs 2016

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

"1704-1706 Yılları Arasında İskenderun Limanından Yapılan İngiliz İhracatı Hakkında Bazı Gözlemler", Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, 14 - 17 Ekim 2015, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2015

2015

"18. yy.’da Doğu Akdeniz’de Ticaret ve Haleb", BSV Tez-Makale Sunumları, 10 Ağustos 2015

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

"18. Yüzyılda Halep'te ve Doğu Akdeniz Limanlarında İngiliz Tüccarlar", Kubbealtı Akademisi Kültür Ve Sanat Vakfı Tez Sunumları

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

“18. yy. Osmanlı-İngiliz Ticaret Tarihinin Kaynakları: Levant Company Belgeleri”, Osmanlı Denizcilik Tarihini Yazmak: Sorun-Kaynak-Yöntem Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Akdeniz Dünyası Araştırmaları Bilim Dalı/İstanbul, Nisan 2014

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2007

2007

"18. yy.'da Kız Kulesi", Uluslararası V. Üsküdar Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

TÜBİTAK-BİDEB, 2214 Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu, Birmingham-Londra, İngiltere

TÜBİTAK

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Eğitim ve Araştırma Bursu, Edinburgh-Londra, İskoçya

Diğer Uluslararası Organizasyonlar