Asst. Prof.

Mehmet Sait TÜRKHAN


Research Institute of Turkology

Department of Turkish Studies

Deparment of Eurasian Studies

Education Information

2006 - 2014

2006 - 2014

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Tarih-Yeniçağ Tarihi, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi Bilim Dalı, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Undergraduate

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Literature, Department of History, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

18. Yüzyılda Doğu Akdeniz’de Ticaret ve Haleb

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Tarih-Yeniçağ Tarihi

2006

2006

Postgraduate

18. yy.’ın İkinci Yarısında İstanbul’un Et İaşesinin Temini: Hassa Kasabbaşılık Kurumu

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi Bilim Dalı

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, History, Modern History, History of The Ottoman Instutionsand Civilization

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Research Institute of Turkology, Deparment of Eurasian Studies

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Research Institute of Turkology, Deparment of Eurasian Studies

2014 - 2016

2014 - 2016

Research Assistant PhD

İstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü, Avrasya Enstitüsü

2006 - 2014

2006 - 2014

Research Assistant

İstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü, Avrasya Enstitüsü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

BİLİM TARİHİ KAYNAK METİNLERİ I

Postgraduate

Postgraduate

15-18 YÜZYILLARDA OSMANLI AVRUPA SİYASİ İLİŞKİLERİ

Doctorate

Doctorate

14-16. YÜZYIL OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI

Undergraduate

Undergraduate

AKDENİZ DÜNYASI TARİHİ (XV-XVI.YY.)

Postgraduate

Postgraduate

Osmanlılar ve Avrupa Diplomasisi

Postgraduate

Postgraduate

16-18 YÜZYILLARDA OSMANLI İDARESİNDE ARAP COĞRAFYASI

Undergraduate

Undergraduate

Türk Bahriye Teşkilatı Tarihi (MSÜ)

Postgraduate

Postgraduate

16-18 Yüzyıllarda Osmanlı İdaresinde Arap Coğrafyası

Undergraduate

Undergraduate

Bilim Tarihi Kaynak Metinleri II

Doctorate

Doctorate

Osmanlı Tarihçiliği ve Arşiv

Doctorate

Doctorate

Osmanlı Tarihinin Kaynakları

Doctorate

Doctorate

Osmanlı Tarihçiliği ve Arşiv

Undergraduate

Undergraduate

Akdeniz Dünyası Tarihi (XV-XVI. yy.)

Postgraduate

Postgraduate

XV.-XIX. Yüzyıllar Arasında Akdeniz Dünyasında Ticaret

Advising Theses

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2008

2008

18. Yüzyılda Kız Kulesi

TÜRKHAN M. S.

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, Turkey, 1 - 04 April 2008, vol.1, pp.653-664

Books & Book Chapters

2019

2019

DOĞU AKDENİZ’DE İNGİLİZ TİCARETİ: İSKENDERUN-LONDRA HATTINDA İNGİLİZ TİCARET FİLOSU (1704-1706)

Türkhan M. S.

in: KLASİKTEN MODERNE OSMANLI EKONOMİSİ (Kurumlar-Uygulamalar), ARİF BİLGİN - BURHAN ÇAĞLAR, Editor, Kronik-Osamer Yay., İstanbul, pp.117-144, 2019

2010

2010

Avrasya Konferansları-I

GÜNEŞ H. , TÜRKHAN M.

İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010

Episodes in the Encyclopedia

2016

2016

"Celep", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkhan M. S.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.255-257, 2016 Creative Commons License

Supported Projects

2018 - 2019

2018 - 2019

Islâm Mecmuası (1914-1918)

Project Supported by Other Official Institutions

TÜRKHAN M. S.

Activities in Scientific Journals

2016 - 2019

2016 - 2019

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

Editor

2016 - 2019

2016 - 2019

Türkiyat Mecmuası

Publication Committee Member

2016 - 2019

2016 - 2019

Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)

Publication Committee Member

2012 - 2016

2012 - 2016

AVİD Avrasya İncelemeleri Dergisi

Assistant Editor

Scientific Refereeing

August 2018

August 2018

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Other Indexed Journal

July 2017

July 2017

Akademik İncelemeler Dergisi

Other Indexed Journal

April 2017

April 2017

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

Türkiyat Mecmuası

Other Indexed Journal

November 2016

November 2016

Avrasya İncelemeleri Dergisi

Other Indexed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

"Ticaretin Sorunlarına Çözüm Aramak: Ahidnameler ve XVIII. Yüzyılda Halep’te Müflis İngiliz Tüccarlar", 23rd Symposium of the Comité International Des Études Pré-Ottomanes Et Ottomanes (CIEPO)

Attendee

Sofija-Bulgaria

2018

2018

"Lazkiye Limanın'da İngiliz Tüccarlar 1700-1750", Uluslararası X. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, 12-13 April 2018 Girne Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

2017

2017

"18. Yüzyıl Başlarında İngiliz Tüccarların Halep Piyasasındaki Kredi İlişkileri", 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH) University of Sofia "St. Kliment Ohridski", Sofia, Bulgaria (24-28 July 2017)

Attendee

Sofija-Bulgaria

2017

2017

"İskenderun Limanında Avrupa Ticaret Gemileri, 1693-1705", Uluslararası IX. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu, İstanbul, 4-5 Mayıs 2017

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

"18. Yüzyıl Başlarında Bir Muhassılın Mali Olarak Yükselişi: Haleb Muhassılı Abdurrahman Ağa", Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları Komitesi (Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes) CIEPO-22 Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2016.

Attendee

Trabzon-Turkey

2016

2016

"XVI. Yüzyıla Ait Bir Emyal-i Bahr: Hacı Muhammed Reis’in Tuhfetü’l-Esrar fi Tariki’l-Bihar’ı", I. ULUSLARARASI AKDENİZ DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 20- 21 EKİM 2016, KUZEY KIBRIS/1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE MEDITERRANEAN WORLD STUDIES, 20-21 OCTOBER 2016, NORTHERN CYPRUS

Attendee

Lefkoşa-Cyprus (Kktc)

2016

2016

"İngiliz Levant Kumpanyası Sigorta Kayıtlarına Göre Avrupa Devletlerine Ait Ticaret Gemilerinin İskenderun Gümrüğü Merkezli Faaliyetler (1706-1710)", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, Tarih Boyunca Gümrükler Semineri, 23 Mayıs 2016

Attendee

İstanbul-Turkey

2015

2015

"1704-1706 Yılları Arasında İskenderun Limanından Yapılan İngiliz İhracatı Hakkında Bazı Gözlemler", Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, 14 - 17 Ekim 2015, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi

Attendee

Sakarya-Turkey

2015

2015

"18. yy.’da Doğu Akdeniz’de Ticaret ve Haleb", BSV Tez-Makale Sunumları, 10 Ağustos 2015

Attendee

İstanbul-Turkey

2014

2014

"18. Yüzyılda Halep'te ve Doğu Akdeniz Limanlarında İngiliz Tüccarlar", Kubbealtı Akademisi Kültür Ve Sanat Vakfı Tez Sunumları

Attendee

İstanbul-Turkey

2014

2014

“18. yy. Osmanlı-İngiliz Ticaret Tarihinin Kaynakları: Levant Company Belgeleri”, Osmanlı Denizcilik Tarihini Yazmak: Sorun-Kaynak-Yöntem Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi Akdeniz Dünyası Araştırmaları Bilim Dalı/İstanbul, Nisan 2014

Attendee

İstanbul-Turkey

2007

2007

"18. yy.'da Kız Kulesi", Uluslararası V. Üsküdar Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

Scholarships

2011 - Continues

2011 - Continues

TÜBİTAK-BİDEB, 2214 Yurt Dışı Doktora Araştırma Bursu, Birmingham-Londra, İngiltere

TUBITAK

2008 - Continues

2008 - Continues

Eğitim ve Araştırma Bursu, Edinburgh-Londra, İskoçya

Other International Organizations