Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Fizyoloji

  • Spor Fizyolojisi

  • Dahili Tıp Bilimleri

  • Spor Hekimliği

  • Su altı ve Deniz Tababeti

  • Uzay ve Hava Tababeti