Doç.Dr.

Arif SALDANLI


İktisat Fakültesi

İşletme Bölümü

Finans Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2006 - 2012

2006 - 2012

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para,Semaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Kurumsal Yönetimin Firma Değer ve Performansına Etkisi,İMKB 100 Üzerine bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

2006

2006

Yüksek Lisans

Geleneksel Ve Değer Bazlı Finansal Performans Ölçüm Yöntemlerinin İncelenmesi Ve Ekonomik Katma Değer Analizi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü, Para Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Finansman, Para- Sermaye ve Finansal Kurumlar, Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

2005 - 2014

2005 - 2014

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Rektörlük, Şehir Politikaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

2015 - 2019

2015 - 2019

Merkez Müdürü

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Sürü Davranışının Hisse Senedi Fiyat Hareketliliğine Etkisi: BİST 100 Örneği

Medetoğlu B., Saldanlı A.

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.1191-1204, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Yatırımcılar İçin Uygun Zamanlama Stratejileri; Bist 30’daki Hisse Senetleri Üzerine Bir Uygulama

Terzi S., Saldanlı A.

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, cilt.3, ss.253-270, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Teknik Karşılıkların Finansal Yapı Üzerindeki Etkisi

Alkan H., Saldanlı A.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.59-77, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türk Sigortacılık Sektöründe Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Analizi

Külekçi İ., Saldanlı A.

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, cilt.14, ss.225-246, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Payların Halka Arzında Kullanılan Yöntemin Şirket Değeri Üzerine Etkisi

Sırma İ., Saldanlı A. , Bektaş H.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.43-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Petrol Fiyatları Tahmini

Ketrez R. Ş. , Saldanlı A.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.91-106, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

The determinants of stock prices: Evidence from the Turkish banking sector

Saldanlı A. , Aydın M., Bektaş H.

Theoretical and Applied Economics, cilt.24, no.610, ss.181-188, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

Saldanlı A. , Bektaş H. , Şeker M.

Alphanumeric Journal, cilt.5, ss.37-44, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Yatırımcılar Rasyonel midir? BİST'te Aşırı Güven ve Aşırı Optimizm Ön Yargıları Üzerine Bir Çalışma

Asoy E., Saldanlı A.

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.101-114, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Kara Para Aklamada Sermaye Piyasası Araçları’nın Kullanımı

Sırma İ. , Saldanlı A.

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.3, ss.108-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The Innovation Index Of Cities Of Turkey: An Empirical Analysis For Determining Factors Of Innovation

Saldanlı A. , Şeker M.

Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, ss.36-46, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

TOPSİS Yönteminin Finansal Performans Göstergesi Olarak Kullanılabilirliği

Saldanlı A. , Sırma İ.

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, cilt.11, ss.185-202, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Finansal Gelişim Endeksi: Türkiye'deki İllerin Finansal Gelişim Seviyelerinin Ölçülebilmesi İçin Bir Yaklaşım

Saldanlı A. , Şeker M.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.15, ss.17-38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Türk Bankacılık Sektörüne Genel Bakış: 2000-2012 Yılları Arası Rasyo Analizi

Saldanlı A.

Dicle Üniversitesi Sosyal Biİlimler Enstitüsü Dergisi, ss.40-52, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Akıllı Şehir İstanbul Örneği : Katılımcı ve Uzlaşmacı Süreçlerle Kentsel Bölgelerin ve Muadillerinin Kıyaslanması

Baypınar M. B. , Şeker M. , Bektaş H. , Saldanlı A.

REAL CORP SHAPING URBAN CHANGE LIVABLE CITY REGIONS FOR THE 21st CENTURY, Aachen, Almanya, 15 - 18 Eylül 2020, ss.835-845

2019

2019

Mutluluğu Etkileyen Faktörler: Y Kuşağı Üzerine Bir İnceleme

ŞEKER M. , BEKTAŞ H. , SALDANLI A.

3.Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2019, ss.19

2018

2018

Türkiye’de İhracat Finansmanına Yönelik Kredi ve Teşvikler

SALDANLI A. , Medetoğlu B.

II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics,, Balıkesir, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2018, ss.788-798

2018

2018

Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Aras Yöntemiyle Analizi

Yazgan K. F. , SALDANLI A.

II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics,, Balıkesir, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2018, ss.798-808

2018

2018

The Relationship Between Return Volatility and Transaction Volume in BIST

SALDANLI A. , BEKTAŞ H.

6th SCF INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS AND SOCIAL IMPACTS OF GLOBALIZATION AND LIBERALIZTION, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

2018

2018

Yaşam Kalitesi Endeksi: Türkiye’deki İller Üzerine Bir Çalışma

ŞEKER M. , SALDANLI A. , BEKTAŞ H.

4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” and “Future of Turkey-EU Relations”, Nevşehir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.74

2018

2018

Finans Sektöründe Yapay Zeka kullanımı ve Etkileri

Medetoğlu B., SALDANLI A.

II. Uluslararası Ekonomi, Finans Ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu Program, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2018, ss.10

2017

2017

Mevduat Bankalarının Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi

BEKTAŞ H. , SALDANLI A. , ŞEKER M.

International Symposium on Economics, Finance, and Econometrics, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.78

2017

2017

Sermaye Hareketliliğinin İncelenmesi: Türkiye Örneği

SALDANLI A. , BEKTAŞ H. , ŞEKER M.

International Symposium on Economics, Finance, and Econometrics, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.79

2017

2017

Orta Gelir Tuzağı

SALDANLI A.

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2017, ss.2

2017

2017

Sermaye Yapısının Karlılık Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Yöntemiyle İncelenmesi

ÇİL H. Y. , SALDANLI A.

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2017, ss.110

2017

2017

Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Yaratma Kapasitesi İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

SALDANLI A. , BEKTAŞ H. , ŞEKER M.

Uluslararası Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017, ss.10-20

2016

2016

İllerarası Yükseköğretim Endeksi Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

SALDANLI A. , BEKTAŞ H. , ŞEKER M.

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016, ss.1-5

2016

2016

Pay Senetlerinin Halka Arzında Satış Yönteminin Talebe Olan Etkisi

SİRMA İ. , SALDANLI A.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.239

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Sermaye Piyasalarında Sürü Davranışı

Medetoğlu B., Saldanlı A.

Finans Araştırmaları I, Serkan Yılmaz Kandır, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.9-23, 2019

2018

2018

Kitlesel Fonlama ve Türkiye Uygulamalarının Etkinliği

Sırma İ. , Saldanlı A.

Sosyal Bilimler Yönetim ve Çevre, Mustafa Fedai Çavuş,İbrahim Demirkale, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.59-67, 2018

2018

2018

Performance Measurement of the Enterprises Traded at the BIST 50 Index Using the MOORA? Method

Saldanlı A. , Bektaş H.

Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies – Volume I, Adil Akıncı, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.205-219, 2018

2018

2018

Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Finansal Performans Üzerindeki Etkileri

Saldanlı A.

Muhasebe, Finans ve İktisat Araştırma Örnekleri, Ali Acaravcı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.865-881, 2018

2017

2017

Mahallem İstanbul

Şeker M. , Ersöz H. Y. , Kazan H. , Ulutürk Akman S. , Saldanlı A. , Bektaş H., et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı - Karakış Basım, İstanbul, 2017

2015

2015

Kayseri Rekabet Endeksi 2013-2014

Şeker M. , Saldanlı A. , Bektaş H.

Kayseri Ticaret Odası , Kayseri, 2015

2015

2015

İller Arası Rekabet Endeksi

Şeker M. , Saldanlı A. , Bektaş H.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri, 2015

2014

2014

TRC2 Bölgesi Yaşam Kalitesi Araştırması Diyarbakır - Şanlıurfa

Saldanlı A. , Şeker M. , Bektaş H.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yayınları, Diyarbakır, 2014

2012

2012

2012 İstanbul Rekabet Endeksi 39 İlçe

Şeker M. , Altuğ F., Nasır S. , Saldanlı A. , Yaşar Akçalı B. , Akdöl B. , et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı - Nema Basım, İstanbul, 2012

2012

2012

Küresel Rekabet Endeksi - 26 Bölge - 81 İl

Şeker M. , Altuğ F., Nasır S. , Saldanlı A. , Yaşar Akçalı B. , Akdöl B. , et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı - Nema Basım, İstanbul, 2012

Desteklenen Projeler

2019 - 2020

2019 - 2020

Şanlıurfa Vizyon 2023

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

Şeker M. (Yürütücü) , Saldanlı A. , Bektaş H. , Peksan S. , Akbıyık M. , Çifçi İ. , et al.

2017 - 2017

2017 - 2017

Invest Istanbul (Sayısal Harita Veri Güncelleme Çalısması)

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

SALDANLI A.

2014 - 2014

2014 - 2014

İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

SALDANLI A. , BEKTAŞ H. , ULUTÜRK AKMAN S. , ŞEKER M. (Yürütücü)

2013 - 2014

2013 - 2014

İstanbul Yatırım Karar Destek Merkezi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

BEKTAŞ H. , SALDANLI A. , ULUTÜRK AKMAN S. , ŞEKER M. (Yürütücü)