Arş.Gör.

Salih ÜNÜVAR


Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye

2015 - 2019

2015 - 2019

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

2015 - 2018

2015 - 2018

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye

2010 - 2015

2010 - 2015

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi , İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Remzi Oğuz Arık'ta Bilim, Milliyetçilik ve Köy Tartışmaları Creative Commons License

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Genel Sosyoloji ve Metedoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Tarık Buğra’nın Romanlarında Anadolu ve Anadoluculuk Düşüncesi ile İlişkisi

Ünüvar S.

Tarık Buğra Kitabı:Hatırlayıp Yeniden Bulmak , Asım Öz, Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.397-412, 2020

2017

2017

Literatür: Türkiye'de ve Dünyada Profil Araştırmaları

ÜNÜVAR S.

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Profili Araştırması (2017), Şentürk, M., Editör, Edam Yayınları, İstanbul, ss.34-35, 2017

Desteklenen ProjelerDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

"Tarık Buğra’nın Romanlarında Anadolu ve Anadoluculuk Düşüncesi ile İlişkisi", Tarık Buğra Sempozyumu - 3. Oturum

Katılımcı

İstanbul-Türkiye