Res. Asst. PhD

Süreyya ÇANKIRI YALÇINKAYA


Faculty of Literature

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Department of Information Management Technology

Education Information

2006 - 2012

2006 - 2012

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı , Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Bilgi Erişimde Kullanıcı Odaklı Çözüm: Bilgi Mimarisi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

2006

2006

Postgraduate

Melez Kütüphanede Bilgi Erişim Sorunları

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management of Information and Documents

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Information Architecture

Undergraduate

Undergraduate

Legislations in Information Centres 1

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2010

2010

Uzaktan Eğitime Bağlı Bilgi Erişim Sürecinde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

ÇANKIRI S.

ÜNAK’ 10, Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri, Samsun, Turkey, 7 - 09 October 2010

2010

2010

2010 Avrupa Kültür Başkentinde Yenilikçi Bilgi Hizmetleri

ÇANKIRI S.

2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da Halk Kütüphaneciliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını, İstanbul, Turkey, 30 March 2010

2009

2009

Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Sürecinde Veri Madenciliği Yaklaşımı

Çankırı S. , Kartal Karataş E. , Yıldırım K., Gülseçen S.

ÜNAK'09 Bilgi Çağında Varoluş: ”Fırsatlar ve Tehditler” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 October 2009, pp.148-167

2009

2009

Halk Kütüphanelerinde Kadın Konulu Kaynaklara Erişim ve Yenilikçi Bilgi Hizmetleri

ÇANKIRI S.

Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2009, pp.52-63

2008

2008

Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Vizyonunun Oluşumu ve Paylaşımı

ÇANKIRI S.

ÜNAK'08 “Bilgi: Farklılık ve Farkındalık”, İzmir, Turkey, 9 - 11 October 2008

2008

2008

Elektronik Kaynakların Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinde Çalışan Derme Yöneticilerinin Rolüne Etkisi: Bir İncelemenin Sonuçları

KAYAOĞLU H. , ÇANKIRI S.

Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu, Edirne, Turkey, 5 - 07 June 2008, pp.215-224

Books & Book Chapters

2020

2020

Music information retrieval

Çankırı Yalçınkaya S.

in: Handbook of research on digital libraries: design, development, and impact, Doğan Atılgan, Editor, Hiperakademi, İstanbul, pp.519-529, 2020

2007

2007

Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Sürecinde Bilgi Ekibinin Rolü ve Önemi

ÇANKIRI S.

in: Meral Alpay’a Armağan, Dilek-Kayaoğlu, H. , Editor, [Y.Y.], İstanbul, pp.79-97, 2007

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2014 - Continues

2014 - Continues

Türk Kütüphaneciliği

Editor

2014 - Continues

2014 - Continues

Türk Kütüphaneciliği

Evaluation Committee MemberEdit Congress and Symposium Activities

2014

2014

1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama

Attendee

Kastamonu-Turkey

2010

2010

ÜNAK’ 10, Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri

Attendee

Samsun-Turkey

2009

2009

ÜNAK 2009 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler

Attendee

İstanbul-Turkey

2009

2009

Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

2008

2008

ÜNAK'08 Bilgi: Farklılık ve Farkındalık

Attendee

Muğla-Turkey

2008

2008

Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu

Attendee

Edirne-Turkey