Arş.Gör.Dr.

Süreyya ÇANKIRI YALÇINKAYA


Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2006 - 2012

2006 - 2012

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı , Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Bilgi Erişimde Kullanıcı Odaklı Çözüm: Bilgi Mimarisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

2006

2006

Yüksek Lisans

Melez Kütüphanede Bilgi Erişim Sorunları

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bilgi ve Belge Yönetimi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Bilgi Mimarisi

Lisans

Lisans

Bilgi Kurumlarında Mevzuat I

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2010

2010

Uzaktan Eğitime Bağlı Bilgi Erişim Sürecinde İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

ÇANKIRI S.

ÜNAK’ 10, Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri, Samsun, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2010

2010

2010

2010 Avrupa Kültür Başkentinde Yenilikçi Bilgi Hizmetleri

ÇANKIRI S.

2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da Halk Kütüphaneciliğinin Dünü, Bugünü ve Yarını, İstanbul, Türkiye, 30 Mart 2010

2009

2009

Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Sürecinde Veri Madenciliği Yaklaşımı

Çankırı S. , Kartal Karataş E. , Yıldırım K., Gülseçen S.

ÜNAK'09 Bilgi Çağında Varoluş: ”Fırsatlar ve Tehditler” Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2009, ss.148-167

2009

2009

Halk Kütüphanelerinde Kadın Konulu Kaynaklara Erişim ve Yenilikçi Bilgi Hizmetleri

ÇANKIRI S.

Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2009, ss.52-63

2008

2008

Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Vizyonunun Oluşumu ve Paylaşımı

ÇANKIRI S.

ÜNAK'08 “Bilgi: Farklılık ve Farkındalık”, İzmir, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2008

2008

2008

Elektronik Kaynakların Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinde Çalışan Derme Yöneticilerinin Rolüne Etkisi: Bir İncelemenin Sonuçları

KAYAOĞLU H. , ÇANKIRI S.

Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2008, ss.215-224

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Müzikte bilgi erişim

Çankırı Yalçınkaya S.

Dijital kütüphaneler el kitabı: tasarım, geliştirme ve etki, Doğan Atılgan, Editör, Hiperakademi, İstanbul, ss.519-529, 2020

2007

2007

Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Sürecinde Bilgi Ekibinin Rolü ve Önemi

ÇANKIRI S.

Meral Alpay’a Armağan, Dilek-Kayaoğlu, H. , Editör, [Y.Y.], İstanbul, ss.79-97, 2007

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Türk Kütüphaneciliği

Değerlendirme Kurul Üyesi

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Türk Kütüphaneciliği

EditörDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2014

2014

1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama

Katılımcı

Kastamonu-Türkiye

2010

2010

ÜNAK’ 10, Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri

Katılımcı

Samsun-Türkiye

2009

2009

ÜNAK 2009 Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2009

2009

Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

ÜNAK'08 Bilgi: Farklılık ve Farkındalık

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2008

2008

Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu

Katılımcı

Edirne-Türkiye