Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PEROKSİZOM PROLİFERATÖR AKTİVE RESEPTÖR GAMMA DÜZEYİNİN HİPERTANSİYON VE KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ İLİŞKİSİ

Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XIX. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 28 April 2019, cilt.19, no.1, ss.163

Association Of Osteoprotegerin With Hypertension

5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine Laboratory Medicine at the Clinical Interface, Antalya, Türkiye, 10 - 13 October 2018, cilt.56, no.11, ss.261-262