Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nadir bir vaka: Antikoagülan İlişkili Akut Böbrek Hasarı

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri, Sakarya, Turkey, 9 - 12 March 2023, pp.1

Plevral sıvıda artrokonidyalar: İstanbul’da ABD kaynaklı bir koksidiyoidomikoz olgusu

XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.236-237

Metrics

Publication

28

Citation (WoS)

118

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

127

H-Index (Scopus)

7

Project

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals