Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Plevral sıvıda artrokonidyalar: İstanbul’da ABD kaynaklı bir koksidiyoidomikoz olgusu

XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.236-237