Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Oluz Höyük - Amasya: Discovery of a Site in the North of Central Anatolia

Journal of Ancient History, vol.1, no.1, pp.703-729, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

New Discoveries at Oluz Höyük: An Early Zoroastrian Sanctuary in North-Central Anatolia

The Archaeology of Anatolia Vol III. Recent Discoveries (2018-2018), no.3, pp.112-121, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amasya-Oluz Höyük Ateşgedesi ve Erken Zerdüşt Dini Kutsal Alanı

TUBA-AR, vol.1, pp.199-214, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kızılırmak Havzası Demir Çağ Boya Bezekli Çanak-Çömlek Geleneğinin Kökeni Üzerine DüşüncelerThe Idea About Orgigin of Iron Age Painted Pottery Tradition in Halys Basin

Tuba-Ar-Turkish Academy Of Sciences Journal Of Archaeology, no.23, pp.81-99, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oluz Höyük’te Pers Mimarisinin Temelleri Bulundu

# Tarih, no.54, pp.26-29, 2018 (National Non-Refereed Journal)

The Protohistoric Times of İstanbul in the Light of New Evidence / Yeni Bulgular Işığında İstanbul Öntarihi

Tuba-Ar-Turkish Academy Of Sciences Journal Of Archaeology, no.21, pp.93-116, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Demir Çağı’xxnda Anadolu’ya Yapılan Göçler

Aktüel Arkeoloji, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Oluz Höyük Kazı ve Araştırmalarına Dair Değerlendirmeler

Colloquium Anatolicum, vol.1, no.15, pp.273-293, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kütahya Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları Sulardan Önce Arkeologlar Geldi

# Tarih, no.22, pp.14-15, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Arkeolojik Kazılar Anadolu da 2015 in En Önemli Tarihi Keşifleri

# Tarih, no.20, pp.16-17, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Oluz Höyük Kazısı Sekizinci Dönem 2014 Çalışmaları Sonuçlar ve Değerlendirmeler

Colloquium Anatolicum, vol.1, no.14, pp.26-55, 2015 (Other Refereed National Journals)

Nimrud Süleyman Şah tan Önemsiz mi

# Tarih, no.12, pp.14-15, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Kömür mü Tarih mi

# Tarih, no.11, pp.14-15, 2015 (National Non-Refereed Journal)

İnsanlık Tarihinin En Eski Ezberi Nasıl Bozuldu

# Tarih, no.10, pp.40-43, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye Arkeolojisi 2014

# Tarih, no.8, pp.32-33, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Amasya daki Zerdüştlük Kültüne Yeni Kanıt Sikkedeki Ateş Bulundu

# Tarih, no.6, pp.13, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Oluz Höyük Kazısı Yedinci Dönem (2013) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar

COLLOQUİUM ANATOLİCUM, no.13, pp.103-130, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Böyle Bulundu Zerdüşt

# Tarih, no.1, pp.15-16, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Byzantion’un (İstanbul) Kolonizasyonu Üzerine Yeni Değerlendirmeler

Vakıf Restorasyon Yıllığı 8. Restorasyon, Konservasyon, Arkeoloji, Sanat, no.8, pp.48-54, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öntarih ve Klasik Dönemlerde Amasya: Güncel Arkeolojik Bulgular

Tuba-Ar-Turkish Academy Of Sciences Journal Of Archaeology, vol.1, no.16, pp.21-56, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oluz Höyük Kazısı Altıncı Dönem 2012 Çalışmaları Değerlendirmeler Ve Sonuçlar

Colloquium Anatollicum, vol.1, no.12, pp.165-193, 2013 (Other Refereed National Journals)

Oluz Höyük Kazısı Beşinci Dönem (2011) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar

COLLOQUİUM ANATOLİCUM, no.11, pp.151-178, 2012 (Non-Refreed Journal)

Oluz Höyük. Karadeniz’de Persler

Aktüel Arkeoloji, no.25, pp.140-145, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Amasya-Oluz Höyük. Anadolu’da Öncü Türklerin İlk İzleri

NTV Tarih, no.36, pp.26-35, 2011 (Other Refereed National Journals)

A Crater Fragment with Partridge Figures from Oluz Höyük, Central Black Sea Region, Turkey

Ancient West & East, no.10, pp.339-347, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oluz Höyük Kazısı Dördüncü Dönem (2010) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar

COLLOQUİUM ANATOLİCUM, no.10, pp.103-128, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Arkeolojik Araştırmalar Işığında İstanbul’un (Tarihi Yarımada) Neolitik, Kalkolitik ve Demir Çağı Kültürleri Üzerine Genel Değerlendirmeler

Vakıf Restorasyon Yıllığı 2. Restorasyon, Konservasyon, Arkeoloji, Sanat, no.2, pp.19-25, 2011 (Other Refereed National Journals)

Oluz Höyük Kazısı Üçüncü Dönem (2009) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar

COLLOQUİUM ANATOLİCUM, no.9, pp.275-306, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oluz Höyük. Karadeniz’de Bir Hitit Kenti

Aktüel Arkeoloji, no.18, pp.104-111, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Yeni Arkeolojik Gelişmeler Işığında Orta Karadeniz Bölgesi Demir Çağı Kültürüne Genel Bir Bakış

Anadolu Araştırmaları/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung, no.19, pp.137-196, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karadeniz’in Avrasyalı Atlı Göçebeleri İskitler

Aktüel Arkeoloji, no.18, pp.84-89, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Demir Çağı’nı Anlamak, Anlatmak

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, Haberler, pp.15-16, 2010 (Other Refereed National Journals)

Akalan Arkeojeofizik Araştırmaları

Anadolu Araştırmaları/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung, no.19, pp.13-40, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Overview of the 2nd Millennium BC and Iron Age Cultures of the Province of Sinop in Light of New Research

ANCIENT CIVILIZATIONS FROM SCYTHIA TO SIBERIA, vol.16, no.1-2, pp.153-176, 2010 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Karadeniz’de Bir Hitit Yerleşimi

Aktüel Arkeoloji, no.11, pp.32-33, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Amasya-Oluz Höyük Kazısı 2007 Dönemi Çalışmaları: İlk Sonuçlar

BELLETEN, vol.78, no.267, pp.395-421, 2009 (Other Refereed National Journals)

Oluz Höyük Kazısı İkinci Dönem (2008) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar

COLLOQUİUM ANATOLİCUM, no.8, pp.125-170, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Oluz Höyük Kazısı İkinci Dönem (2008) Çalışmaları

Colloquium Anatolicum VIII, pp.125-170, 2009 (National Refreed University Journal)

Geophysics Research at Akalan

Ancient West & East, no.7, pp.249-264, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tunç Çağı’nda Orta Karadeniz Bölgesi ve Kelkit Havzası Yerleşmeleri

BELLETEN, vol.72, no.264, pp.413-430, 2008 (Other Refereed National Journals)

Akhaimenid. Anadolu Topraklarında 260 Yıllık İran Egemenliği

National Geographic Türkiye, no.81, pp.82-87, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Amasya Oluz Höyük Kazısı 2007 Dönemi Çalışmaları

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, vol.1, no.1, pp.33-34, 2008 (National Refreed University Journal)

Amasya-Oluz Höyük Kazısı 2007 Dönemi Çalışmaları: İlk Sonuçlar

COLLOQUİUM ANATOLİCUM, no.6, pp.49-74, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Samsun-Baruthane Tümülüsleri Kurtarma Kazısı

Anadolu Araştırmaları/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung, no.18, pp.153-165, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amasya İlinde Tahrip Edilmiş Bir Geç Kalkolitik-İlk Tunç Çağı Yerleşmesi: Hamamözü-Paralı Tepe

Anadolu Araştırmaları/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung, no.8, pp.1-14, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sinop Province during the Iron Age in the Light of New Research

Anatolia Antiqua, no.15, pp.59-65, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amasya-Oluz Höyük Kazısı 2007 Dönemi Çalışmaları:", Colloquium Anatolicum VI

COLLOQUİUM ANATOLİCUM, no.6, pp.49-74, 2007 (National Refreed University Journal)

Demir, Nüfus ve Karadeniz

ArkeoAtlas 5. Demir Çağı, no.5, pp.150-155, 2006 (National Non-Refereed Journal)

The Prehistory of the Istanbul Region: A Survey

ANCIENT NEAR EASTERN STUDIES, no.43, pp.239-264, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Arkeolojik Bulguların Işığında İÖ 2. Binyılda Sinop/Sinop Province in the Second Millennium B.C.

BELLETEN, vol.68, no.251, pp.1-31, 2005 (Other Refereed National Journals)

Orta Karadeniz Bölgesi’nde Önemli Bir Demir Çağı Yerleşmesi: Ladik-Köyiçi Tepesi/Ikizari

Anadolu Araştırmaları/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung, no.18, pp.65-109, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halûk Perk Müzesi’nden Gümüş Bir Buhurdan

Tuliya I. Halûk Perk Müzesi Yıllığı, no.1, pp.113-128, 2005 (Other Refereed National Journals)

Halûk Perk Müzesi’nden Bir Grup Batı İran Çanak-Çömleği

Tuliya I. Halûk Perk Müzesi Yıllığı, no.1, pp.17-44, 2005 (Other Refereed National Journals)

1997-1999 Yüzey Araştırmalarında İncelenen Amasya İli Demir Çağı Yerleşmeleri

BELLETEN, vol.59, no.255, pp.468-497, 2005 (Other Refereed National Journals)

Halûk Perk Müzesi’nden Boya Bezekli Pişmiş Toprak İki Riton

Tuliya I. Halûk Perk Müzesi Yıllığı, no.1, pp.101-112, 2005 (Other Refereed National Journals)

Akalan Hakkında Yeni Gözlemler

Anadolu Araştırmaları/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung, no.17, pp.67-91, 2004 (International Refereed University Journal)

Anadolu Araştırmaları ile Yeniden/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung: Ein Neuer Anfang

Anadolu Araştırmaları/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung, vol.1, no.17, pp.1-23, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Samsun Müzesi’nden Pişmiş Toprak Boğa Başları

Anadolu Araştırmaları/ Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung, no.17, pp.49-66, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

‘Alişâr Hafriyâtı Hakkında Rapor’un Açıklamalı Transkripsiyonu

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, no.4, pp.99-112, 2004 (National Refreed University Journal)

Boyabat-Kovuklukaya: A Bronze Age Settlement in the Central Black Sea Region, Turkey

ANCIENT NEAR EASTERN STUDIES, no.41, pp.38-82, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Duribe Van

Türk Nümismatik Derneği Bülteni, pp.15-27, 2002 (Other Refereed National Journals)

The 2nd Millennium BC Settlements in Samsun and Amasya Provinces, Central Black Sea Region

Ancient West & East, vol.1, no.2, pp.243-293, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Samsun-Asarağaç Kalesi

Anadolu Araştırmaları/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung, no.16, pp.133-144, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta Anadolu İ.Ö. I. Bin Yılı Çanak-Çömleğinde Ana Tanrıça Kültü

BELLETEN, vol.LXIV, no.241, pp.707-718, 2001 (Other Refereed National Journals)

Adana Müzesi'nden Boya Bezekli Bir Geç Demir Çağı Testisi

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 1, pp.5-8, 2000 (Other Refereed National Journals)

Sinop'ta Çantı Yapılar

Arredamento Mimarlık, pp.112-114, 1999 (National Non-Refereed Journal)

M. Baha Tanman Kolleksiyonu Protohistorik Çağ Çanak-Çömleği

Anadolu Araştırmaları/Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung XV, no.15, pp.231-255, 1999 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öntarih Dönemi'nde (Protohistorya) Tarihi Yarımada ve Yakın Çevresinin Arkeolojisi

Zeytinburnu Mozaikleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 October 2020, vol.1, pp.41-60

Protohistorik Çağ’da Amasya

I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Amasya, Turkey, pp.1295

The Achaemenid Impact on the Central Black Sea Region

The Achaemenid Impact on Local Populations and Cultures in Anatolia, İstanbul, Turkey, pp.107

Kapadokya’da Ateş Kültü

Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi Bildirileri, Ankara, Turkey, pp.473

Sinop Province in the Second Millennium BC

V. Uluslararası Hititoloji Kongresi/Acts of the Vth International Congress of Hittitology, Ankara, Turkey, pp.259

Sinop-Samsun-Amasya İlleri Yüzey Araştırması

17. Araştırma Sonuçları Toplantısı-2, Ankara, Turkey, pp.229

Zindankaya: The Largest Known Iron Age Settlement in the Central Black Sea Region, Turkey

Eirene XLIII. Third International Congress on Black Sea Antiquities, Czech Republic, pp.143

A New Excavation in Pontic Cappadocia: Amasya-Oluz Höyük Preliminary Results for the Hellenistic Period and Iron Age Layers

The Black Sea, Paphlagonia, Pontus and Phrygia in Antiquity. Aspects of Archaeology and Ancient History, United Kingdom, pp.67

Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda (İÖ 1960-1750) Anadolu Ticaret Organizasyonu

Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, İstanbul, Turkey, vol.1, pp.9

Protohistorik Çağ’da Haliç ve Tarihi Yarımada

Dünü ve Bugünü ile Haliç Sempozyum Bildirileri, İstanbul, Turkey, pp.87

2001 Yılı Samsun İli Yüzey Araştırması

20. Araştırma Sonuçları Toplantısı-2, Ankara, Turkey, pp.41

The Early Iron Age Problem in the Central Black Sea Region

Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and Its Neighbouring Regions. Proceedings of the International Workshop, İstanbul, Turkey, pp.213

Anadolu ve Önasya Bit-Hilanileri

Tarih Boyunca Saray, Hayatı ve Teşkilatı, İstanbul, Turkey, pp.13

Samsun İli 2002 Dönemi Yüzey Araştırması

21. Araştırma Sonuçları Toplantısı-1, Ankara, Turkey, pp.87

The Central Black Sea Region and Kelkit River Basin Settlements in the Bronze Age

Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan 37. Mountains and Valleys: A Symposium on Highland/Lowland Interaction in the Bronze Age Settlement System of Eastern Anatolia, Transcaucasia and Northwestern Iran, Germany, pp.101

Amasya Terziköy Roma Hamamı Arkeojeofizik Çalışmaları

27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çorum, Turkey, pp.121

An Overview of the 2nd Millennium B.C. and Iron Age Cultures of the Sinop Province in the Light of New Research

Sinope. Un Etat de la Question Aprés Quinze ans de Travaux/Sinope. The Results of Fifteen Years of Research, Netherlands, pp.153

Amasya-Oluz Höyük Kazısı 2007 Dönemi Çalışmaları:İlk Sonuçlar

30. Kazı Sonuçları Toplantısı-4, Ankara, Turkey, pp.87

Oluz Höyük. Preliminary Results for the Hellenistic Period and Iron Age Layers

The Bosporus: Gateway between the Ancient West and East (1st Millennium BC - 5th Century AD). Proceedings of the Fourth International Congress on Black Sea Antiquities, United Kingdom, pp.363

Application of Geophysical Methods for Archaeological Excavation (2009) in Amasya-Oluz Höyük

The Symposium on the Application of Geophysics to Environmental and Engineering Problems (SAGEEP), United States Of America, pp.968

Orta Karadeniz Bölgesi Yüzey Araştırmaları (1997-2004). Yeni Değerlendirmeler ve Genel Sonuçlar

Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, vol.2, pp.179

Oluz Höyük Kazısı 2008 Dönemi Çalışmaları

31. Kazı Sonuçları Toplantısı -3, Ankara, Turkey, pp.379

Amasya İlinde Yeni Araştırmalar: Oluz Höyük ve Doğantepe Kazıları

VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri/Acts of the VIIth International Congress of Hittitology, Ankara, Turkey, pp.221

A General Look at the Central Black Sea Region of Turkey during the Middle Bronze Age and A New Approach to the Zalpa Problem in the Light of New Evidence

Anatolia and the Jazira during the Old Assyrian Period. Old Assyrian Archives, Studies,Vol.3, Netherlands, pp.101

Demir Çağı’nda Kayseri İli

IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, Kayseri, Turkey, pp.159

Amasya Province in the Iron Age

Anatolian Iron Ages 5. Proceedings of the Fifth Anatolian Iron Ages Colloquium, United Kingdom, pp.65

Oluz Höyük Kazısı 2009 Dönemi Çalışmaları

32. Kazı Sonuçları Toplantısı -4, Ankara, Turkey, pp.92

Samsun İli 2003 Dönemi Yüzey Araştırması

22. Araştırma Sonuçları Toplantısı-1, Ankara, Turkey, pp.115

SUBSURFACE HISTORICAL REMANENTS BY ARCHAEOGEOPHYSICAL METHODS: AMASYA OLUZ HÖYÜK EXAMPLE

1st International Symposium on Graduate Research in Science: Focus on Entrepreneurship and Innovation, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.17

DETERMINING BURIED SUBSURFACE HISTORICAL REMANENTS BY ARCHAEOGEOPHYSICAL METHODS: AMASYA OLUZ HÖYÜK EXAMPLE

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.17

Oluz Höyük Kazısı Onbirinci Dönem (2017) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu , Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.3, no.1, pp.449-462

MAGNETIC INVESTIGATION AT THE OLUZ HÖYÜK ARCHAEOLOGICAL SITE, AMASYA, TURKEY

Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems (SAGEEP) 2017, Denver, Colorado USA March 19-23, 2017, Danver, United States Of America, 19 - 23 March 2017, pp.126

A RESEARCH FOR ACROPOLIS AND NECROPOLIS BY USING GPR METHOD IN AMASYA, GÖZLEK WILLAGE, YASSI HOYUK

Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems (SAGEEP) 2017, Denver, Colorado USA March 19-23, 2017, Danver, United States Of America, 19 - 23 March 2017, pp.111

Oluz Höyük Kazısı Dokuzuncu Dönem (2015) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016, vol.3, pp.537-552

Oluz Höyük Kazısı Dokuzuncu Dönem (2015) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016, vol.2, pp.537-553

AMASYA İLİ, OLUZ HÖYÜK’TE ELEKTRİK REZİSTİVİTE TOMOGRAFİ (ERT) ETÜDÜ

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2016, pp.262-263

THE ELECTRIC REZISTIVITY TOMOGRAPHY(ETR) RESEARCH FOR OLUZ HOYUK IN GOZLEK WILLAGE AMASYA IN 2015

The 29th Annual Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems (SAGEEP 2016), Danver, United States Of America, 20 - 24 March 2016, pp.3

THE GEOARCHEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL(GPR) RESERACH FOR OLUZHOYUK ANTIC CITY IN AMASYA TURKEY

The 29th Annual Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems (SAGEEP 2016), Danver, United States Of America, 20 - 24 March 2016, pp.4

A General Look at the Central Black Sea Region of Turkey during the Middle Bronze Age and a New Appproach to the Zalpa Problem in the Light of New Evidence

Anatolia and the Jazira during the Old Assyrian Period. Old Assyrian Archives, Leiden, Netherlands, 15 - 16 December 2005, vol.3, pp.101-135

An Overview on Üçtepe (Tushan?) Excavations: The 1988-1992 Seasons

61st Recontre Assyrologie International, Bern, Switzerland, 22 - 26 June 2015, pp.87

Oluz Höyük Kazısı Sekizinci Dönem 2014 Çalışmaları Değerlendirmeler ve Sonuçlar

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015, vol.3, pp.281-302

Oluz Höyük Kazısı Sekizinci Dönem (2014) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar

37. Kazı Sonuçları Toplantısı, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015, vol.3, pp.281-302

Early Bronze Age Metallurgy in Amasya Province, North - Central Anatolia

Problems of Early Metal Age Archaeology of Caucasus and Anatolia, Tiflis, Georgia, 19 - 23 November 2014, pp.182-197

Oluz Höyük Kazısı Yedinci Dönem 2013 Çalışmaları Değerlendirmeler Ve Sonuçları

36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Gaziantep, Turkey, 2 - 06 June 2014, vol.3, pp.361-383

Oluz Höyük Kazısı Altıncı Dönem (2012) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar

35. Kazı Sonuçları Toplantısı, Muğla, Turkey, 27 May - 01 June 2014, vol.3, pp.262-278

Oluz Höyük Kazısı Altıncı Dönem 2012 Çalışmaları Değerlendirmeler Ve Sonuçlar

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Muğla, Turkey, 3 - 07 June 2013, vol.1, pp.262-278

Oluz Höyük Kazısı Beşinci Dönem (2011) Çalışmaları: Değerlendirmeler ve Sonuçlar

34. Kazı Sonuçları Toplantısı, Çorum, Turkey, 28 May - 01 June 2013, vol.2, pp.65-80

Amasya Terziköy Roma Hamamı Arkeojeofizik Çalışmaları.

7. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Turkey, 1 - 04 June 2012, pp.121-138

Amasya Oluz Höyük Kazısı Arkeozoolojik sonuçlarının kısa bir değerlendirilmesi

13. International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress,, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.84-85

Application of Geophysical Methods for Archaeological Excavation (2009) in Amasya-oluz Hoyuk (Yassi Hoyuk). Urban And Archaeologıcal Geophysıcs

23rd Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems 2010 (SAGEEP 2010), Danver, United States Of America, 11 - 15 April 2010, pp.968-970

Amasya – Oluz Höyük Kazısı 2007 Dönemi Çalışmaları: İlk Sonuçlar

30.Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2008, vol.4, pp.87-106

Books & Book Chapters

Achaemenid-period Serpentine Vessels from oluz Höyük (Kritalla) and Harşena Fortress (Amasya), North Central Anatolia

in: Connecting the Ancient West and East, Studies Presented to Prof. Gocha R. Tsetskhladze, J. Boardman,J. Hargrave,A. Awam,A. Podossinov, Editor, Peeters Publishers , Leuven, pp.409-418, 2021

THE ETHNIC COMPOSITION OF THE HALYS BASIN AND ITS SURROUNDING AREA IN PROTOHISTORICAL TIMES AND THE IRON AGE

in: Phrygia in Antiquity: From the Bronze Age to the Byzantine Period, G. Tsetskhladze, Editor, Colluquia Antiqua, Leuven, pp.425-474, 2019

New Discoveries at Oluz Höyük: An Early Zoroastrian Sanctuary in North-Central Anatolia

in: The Archaeology of Anatolia, Volume III, Sharon R. Steadman,Gregory McMahon, Editor, Cambrdige Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.112-122, 2019 Creative Commons License

Oluz Höyük 2013 Dönemi Çalışmaları

in: Amasya-Oluz Höyük, Kuzey-Orta Anadolu’xxda Bir Akhaimenid (P2009-2013 Dönem, Çalışmaları, Genel Değerlendirmeler ve Ön Sonuçlar, Şevket Dönmez, Editor, Bizim Ofset Matbaacılık, Amasya, pp.205-233, 2017

Kızılırmak Havzası ve Yakın Çevresinin Öntarih Dönemi Etnik Yapısı

in: Ahmet Ünal Armağanı, Erkut, S. / Sir Gavaz, Ö., Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.123-148, 2016

The Ancient City of Amaseia

in: Amasya. Maid of Mountains, Özdem, F., Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.9-27, 2014 Sustainable Development

Amaseia Antik Kenti

in: Amasya. Yar ile Gezdiğim Dağlar, Özdem, F., Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.9-27, 2014 Sustainable Development

Oluz Höyük. Pontik Kappadokia’da Çokkültürlü Bir Yerleşme

in: Amasya. Yar ile Gezdiğim Dağlar, Özdem, F., Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.51-71, 2014 Sustainable Development

A Multicultural Settlement in Pontic Cappadocia

in: Amasya. Maid of Mountains, Özdem, F., Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.51-71, 2014 Sustainable Development

Oluz Höyük: Pontik Kappadokia'da Çokkültürlü Bir Yerleşme", Amasya,Yar İle Gezdiğim Dağlar

in: Amasya,Yar İle Gezdiğim Dağlar, Özdem, F., Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.51-71, 2014 Sustainable Development

Kuzey-Orta Anadolu’da Yeni Bir Arkeolojik Keşif: Oluz Höyük Kubaba (Matar Kubileya) Tapınağı (Kızılırmak Kavsi İçinde Ana Tanrıça İle İlgili Güncel Bulgular)

in: Arkeoloji İle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar. Veli Sevin’e Armağan. Scripta/Essays in Honour of Veli Sevin. A Life Immersed in Archaeology, A. Özfırat, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.289-304, 2014

Oluz Höyük: Kuzey-Orta Anadolu’nun Kralî Pers Merkezi

in: Güneş Karadeniz’den Doğar Sümer Atasoy Armağanı/Lux ex Ponto Euxino. Studies Presented in Honour of Sumer Atasoy, Dönmez Ş., Editor, Hel Yayıncılık, Ankara, pp.103-140, 2013

Avrasyalı Savaşçı-Atlı Göçebeler’in Karadeniz Bölgesi’ndeki Varlıklarına Ait Yeni Kanıtlar/New Evidences on the Existence of Eurasian Horse-Riding Nomads in the Black Sea Region, Turkey

in: Karadeniz’den Fırat’a Bilgi Üretimleri. Önder Bilgi’ye Armağan Yazılar/Knowledge Production from the Black Sea to the Euphrates. Studies Presented in Honour of Önder Bilgi, Öztan A., Dönmez Ş., Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.129-146, 2011

Suluova’nın Öntarih-Tarihsel Dönemleri ve Tarihi Coğrafyası

in: Tarihten Geleceğe Suluova, Ekici C., Editor, Suluova Kaymakamlığı, Ankara, pp.113-120, 2010

Amasya İli Arkeolojik Araştırma Tarihçesi

in: Amasya-Oluz Höyük Kašku Ülkesi’nin Önemli Kenti. 2007 ve 2008 Dönemi Çalışmaları Genel Değerlendirmeler ve Ön Sonuçlar/The Principal Site of Kašku Land. The Preliminary Reports of 2007 and 2008 Seasons General Evaluations and Results, Dönmez Ş., Editor, Amasya Valiliği, Ankara, pp.11-12, 2010

Amasya ve Yakın Çevresinin Tarihi Coğrafya Sorunlarına Genel Bir Bakış

in: Amasya-Oluz Höyük Kašku Ülkesi’nin Önemli Kenti. 2007 ve 2008 Dönemi Çalışmaları Genel Değerlendirmeler ve Ön Sonuçlar/The Principal Site of Kašku Land. The Preliminary Reports of 2007 and 2008 Seasons General Evaluations and Results, Dönmez Ş., Editor, Amasya Valiliği, Ankara, pp.13-17, 2010

Sacral Monuments of the North-Central Anatolia

in: Ancient Sacral Monuments in the Black Sea, Petropoulos E. K., Maslennikov A. A., Editor, Kyriakides Bros, Thessaloniki, pp.515-562, 2010

Oluz Höyük’le İlgili Genel Bilgiler

in: Amasya-Oluz Höyük Kašku Ülkesi’nin Önemli Kenti. 2007 ve 2008 Dönemi Çalışmaları Genel Değerlendirmeler ve Ön Sonuçlar/The Principal Site of Kašku Land. The Preliminary Reports of 2007 and 2008 Seasons General Evaluations and Results, Dönmez Ş., Editor, Amasya Valiliği, Ankara, pp.19-20, 2010

Preliminary Reports of 2007 and 2008 Seasons General Evaluations and Results: A Summary

in: Amasya-Oluz Höyük Kašku Ülkesi’nin Önemli Kenti. 2007 ve 2008 Dönemi Çalışmaları Genel Değerlendirmeler ve Ön Sonuçlar/The Principal Site of Kašku Land. The Preliminary Reports of 2007 and 2008 Seasons General Evaluations and Results, Dönmez Ş., Editor, Amasya Valiliği, Ankara, pp.70-78, 2010

Oluz Höyük 2007 Dönemi Çalışmaları

in: Amasya-Oluz Höyük. Kašku Ülkesi’nin Önemli Kenti. 2007 ve 2008 Dönemi Çalışmaları Genel Değerlendirmeler ve Ön Sonuçlar, Şevket Dönmez, Editor, Amasya Valiliği, Ankara, pp.21-32, 2010

New General Observations on Protohistoric Period in Anatolia

in: DUB.SAR É.DUB.BA.A Veysel Donbaz’a Sunulan yazılar/Studies Presented in Honour of Veysel Donbaz, Dönmez Ş., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.97-108, 2010

Oluz Höyük 2007 ve 2008 Dönemi Çalışmaları, Değerlendirmeler ve Sonuçlar

in: Amasya-Oluz Höyük Kašku Ülkesi’nin Önemli Kenti. 2007 ve 2008 Dönemi Çalışmaları Genel Değerlendirmeler ve Ön Sonuçlar/The Principal Site of Kašku Land. The Preliminary Reports of 2007 and 2008 Seasons General Evaluations and Results, Dönmez Ş., Editor, Amasya Valiliği, Ankara, pp.59-69, 2010

“Eski Şark Eserleri Müzesi’ndeki Bükülmüş Üç Urartu Kılıcının Düşündürdükleri”

in: Muhibbe Darga Armağanı, Tarhan T., Tibet A., Konyar E., Editor, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul, pp.223-230, 2008

“Önsöz”

in: Orta Karadeniz Bölgesi Sahil Kesiminde Geleneksel Mimari, Tuna C., Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.7-8, 2008

Halûk Perk Müzesi’nden Orta-Kuzey Anadolu Kökenli Bir Grup Metal Eser

in: Prof.Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı. Euergetes. Festschrift für Prof.Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag, Delemen İ., Çokay-Kepçe S., Özdizbay A., Turak Ö., Editor, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya, pp.405-412, 2008

Kargamış D ve E Konutları Üzerine Yeni Gözlemler

in: Prof.Dr. Aykut Çınaroğlu’na Armağan, Genç E., Çelik D., Editor, Ege Yayınları, Ankara, pp.225-234, 2008

“Orta Karadeniz Bölgesi’nde Önemli Bir Geç Kalkolitik-İlk Tunç Çağı Yerleşmesi: Turhal-Ulutepe”

in: Refik Duru’ya Armağan/Studies in Honour Refik Duru, Umurtak G., Dönmez Ş.,Yurtsever A. , Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.75-84, 2007

“The Central Black Sea Region, Turkey, during the Iron Age: The Local Cultures and the Eurasian Horse-Riding Nomads”

in: Ancient Greek Colonies in the Black Sea – 2.Vol.II, Grammenos D. V., Petropoulos E., Editor, Bar International Series 1675, Oxford, pp.1207-1220, 2007

Geç Kalkolitik Çağ’dan Günümüze Orta Karadeniz Bölgesi Kıyıları Kırsal Kesiminde Geleneksel Ahşap Mimari

in: Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol’a Armağan (Vita Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol ), Metin Alparslan, Meltem Doğan Alparslan,Hasan Peker, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.219-236, 2007

Aspects of Traditional Village Architecture in the Central Black Sea Region

in: Ethnoarchaeological Investigation in Rural Anatolia Vol.2, Turan Takaoğlu, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.153-0, 2005

“Anadolu’da Protohistorik Çağ (MÖ 8000-650)”

in: Anadolu Medeniyetlerinden Kültür Yansımaları, Targaç İ., Editor, Yavuz Tatış Koleksiyonu, İzmir, pp.10-37, 2003

“Önasya’da İskitler”

in: Türkler, Güzel H.C. , Çiçek K. , Koca S., Editor, Ankara, Ankara, pp.33-44, 2002

“Orta Karadeniz Bölgesi Yüzey Araştırması”

in: Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Belli O., Editor, İstanbul Üniversitesi, Ankara, pp.330-334, 2000

The Central Black Sea Region Survey

in: İstanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey, Belli O., Editor, İstanbul Üniversitesi, Ankara, pp.330-334, 2000