Dr.Öğr.Üyesi

Selahattin BAYRAM


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölüm

Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı

Biyografi

ÖZ GEÇMİŞ

Selahattin Bayram 1963’de Trabzon-Çaykara’da doğdu. İlkokulu Çaykara-Karaçam’da, orta öğrenimi Samsun’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden 1989’da, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 2003’te mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İktisat Tarihi Bilim Dalında “Havâs-i Refî’a Mahkemesi 345 Nolu Kadı Siciline Göre 1803-1812 Tarihlerinde Eyüp Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı” adlı çalışmasıyla yüksek lisans (1995), aynı üniversite ve bölümde “Osmanlı Döneminde Selanik Limanı (1869-1912)” isimli teziyle de doktora (2009) yaptı.

1989-1991 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Yüksek Lisans-Doktora İhtisas Bölümünde kursiyer oldu. 1992-2009 seneleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın değişik liselerinde öğretmenlik yaptı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimlerine Yrd. Doç. olarak atandı. 2012’de aynı üniversitenin YADOP desteğiyle Berlin ve Paris milli kütüphanelerinde araştırmalarda bulundu. 2014-2015’de bir yıllık TÜBİTAK bursuyla Yunanistan National Hellenistic Research and Foundation’de “Selanik Kadı Sicilleri Tereke Kayıtlarına Göre İlmiye Sınıfının Sosyal ve Ekonomik Statüsü 1800-1850” adlı post-doktora, Kosova Priştine Tarih Arşivi Osmanlı Dokümanları Bölümünde de “Kosova’da Toplumsal Sorunları Çözüm Mercii Olarak Müftülükler: 1912-1945” adlı çalışmasını yürüttü.

Almanya Sprachkurs in Karlsruhe(2007) ve Berlin Goethe Institut’te(2012) dil kurslarına katıldı. Halen İstanbul Üniversitesindeki görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eğitim Bilgileri

1996 - 2009

1996 - 2009

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi Abd, Türkiye

1997 - 2003

1997 - 2003

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Türkiye

1992 - 1996

1992 - 1996

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi Abd, Türkiye

1984 - 1989

1984 - 1989

Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Osmanlı Döneminde Selanik Lİmanı: 1869-1912

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi

1996

1996

Yüksek Lisans

Havâss-i Refî'a Mahkemesi 345 No'lu Kadı Siciline Göre 1803-1812 Tarihlerinde Eyyüb Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , İslam Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İsliam Bilimleri

2010 - 2018

2010 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İsliam Bilimleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

OSMANLI NÜFUS SAYIMI VERİLERİNDE MAHALLELER: LEFKOŞE AYASOFYA MAHALLESİ ÖRNEĞİ (1831-1839)/NEIGHBORHOODS IN OTTOMAN POPULATION CENSUS DATA: A CASE STUDY OF NICOSIA AGHIA SOPHIA NEIGHBORHOOD (1831-1839)

Bayram S.

ANKARAD / AJARS ANKARA ANADOLU VE RUMELİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ANKARA’S JOURNAL OF ANATOLIA AND RUMELIA STUDIES, cilt.1, ss.57-96, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Evrenoszâde Ahmet Tevfik Efendinin Terekesi

BAYRAM S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.65, ss.177-184, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ÜÇÜN SEMBOLİZMİ: İNSAN DÜŞÜNCE VE EYLEMLERİNİN ÜÇLE İLİŞKİSİ

BAYRAM S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.65, ss.1315-1325, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

OSMANLI DÖNEMİNDE SELANİK’TE İNŞA EDİLEN SON MABET: HAMİDİYE CAMİİ/HAMIDIYE MOSQUE: THE LAST TEMPLE BUILT IN THESSALONIKI IN THE OTTOMAN PERIOD

Bayram S.

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, ss.90-114, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Osmanlı Devletinde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları

BAYRAM S.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.21, ss.81-114, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Öğretmen ve Öğrenci Perspektifinden Türkiye'de Arapça Öğretimi: Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Çalışma

BAYRAM S.

DED DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.9, sa.22, ss.43-70, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Harîrî'nin Makâmât Adlı Eserine Sosyo-Ekonomik Yönden Bir Bakış

BAYRAM S.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.14, sa.42, ss.137-148, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

XVIII. VE XIX. YÜZYILDA SELANİK’TE İHTİDA HAREKETLERİ/MOVEMENTS OF CONVERSİON İNTO ISLAM İN THE 18TH AND 19TH CENTURİES İN THESSALONİKİ

Bayram S.

1th INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS November 24-25, 2020 Erzurum,Turkey, Erzurum, Türkiye, 24 Kasım - 25 Aralık 2020, ss.39-40 Creative Commons License

2020

2020

OSMANLI NÜFUS SAYIMI VERİLERİNDE MAHALLELER: LEFKOŞE AYASOFYA MAHALLESİ ÖRNEĞİ (1831-1839)/NEIGHBORHOODS IN OTTOMAN POPULATION CENSUS DATA: A CASE STUDY OF NICOSIA AGHIA SOPHIA NEIGHBORHOOD (1831-1839)

Bayram S.

INTERNATIONAL EUROASIA Congress on Scientific Researches & Recent Trends-VI May 18-20, 2020, Baku, Azerbaijan, Baku, Azerbaycan, 18 - 20 Mayıs 2020, ss.102-103 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Nüfus Defteri No 3773 (H. 1258)

BAYRAM S.

OTTOMAN CHRYSOFOU (MİD-19TH CENTURY), Balta, B., Editör, Libra, İstanbul, ss.289-294, 2019

2019

2019

Nüfus Defteri No 7413 (H. 1259)

BAYRAM S.

OTTOMAN CHRYSOFOU (MİD-19TH CENTURY), Balta, B., Editör, Libra, İstanbul, ss.381-386, 2019

2019

2019

Nüfus Defteri No 3775 (H. 1260)

BAYRAM S.

OTTOMAN CHRYSOFOU (MİD-19TH CENTURY), Balta, B., Editör, Libra, İstanbul, ss.387-390, 2019

2019

2019

Kâmil Kepeci (Nüfus) No 06499 (H. 1260?)

BAYRAM S.

OTTOMAN CHRYSOFOU (MİD-19TH CENTURY), Balta, B., Editör, Libra, İstanbul, ss.447-460, 2019

2018

2018

Osmanlı Döneminde Selanik’te İnşa Edilen Son Mabet: Hamidiye Camii

BAYRAM S.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YENİ YAKLAŞIMLAR-1 (Tıp-Fen-Tarih-Edebiyat-Eğitim), Köse, O., Kirik, E., Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.475-506, 2018

2017

2017

OSMANLI DÖNEMİNDE SELANİK LİMANI: 1869-1912

BAYRAM S.

Türk Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2017

2017

2017

The Social and Economic Situation of the Ulema Class in Thessaloniki in the First Half of the 19th Century

BAYRAM S.

Turkish Studies from Different Perspectives, Mert Uydacı, Editör, Athens Institute For Education And Research., Atina, ss.53-68, 2017 Creative Commons License

2016

2016

Societal Problems in the Islamic World in the 11th Century in Light of the Metaphors in al-Hariri’s Maqamat

BAYRAM S.

INTERDISCIPLINARY STUDIESNEW IDEAS NEW PERSPECTIVES, Eyup Saritas, Editör, Bookventure Publishing Llc, Ishpeming Mı 49849, ss.41-70, 2016 Creative Commons License

Bilimsel Danışmanlıklar

2015 - 2016

2015 - 2016

Diğer

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İsliam Bilimleri, TürkiyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi/Osmanlı Döneminde Selanik'te İnşa Edilen Son Mabet: Hamidiye Camii

Katılımcı

Kırşehir-Türkiye

2018

2018

5th International Conference on Turkey and Turkish Studies/The Secret of Number Three: Its Influence on Human and Behaviour from the Past into the Present

Katılımcı

Athens-Yunanistan

2017

2017

4. Uluslararası Türkiye ve Türkiye Çalışmaları Sempozyumu, Selanik Eşrafından Seyit Ahmet Tevfik Efendinin Terekesi

Katılımcı

Athína-Yunanistan

2016

2016

3üncü Uluslararası Türkiye ve Türkiye Çalışmaları Konferansı, 26-30 Haziran 2016, Atina, Yunanistan/The Social and Economic Situation of the Ulema Class in Thessaloniki in the First Half of the 19th Century

Katılımcı

Athína-Yunanistan

Jüri Üyelikleri

Kasım-2019

Kasım 2019

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunma Jürisi, 1 Kasım 20019 - İ.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Temel İslam Bilimleri Tefsir Bilim Dalı