Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship Between Ecological Footprint, Globalization and Income Inequality- Panel Causality Analysis

CUKUROVA 9th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 9 - 11 October 2022, pp.361-362 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Gelir Eşitsizliği ve İnsani Gelişme İlişkisi-Türkiye Örneği

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Ekonomisi, Prof. Dr. Ahmet İncekara,Prof. Dr. Salim Ateş Oktar, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.453-462, 2023

Küreselleşme ve Kamu Harcamaları- Eğitim, Sağlık ve Çevre Koruma Harcamaları Üzerine Bir Değerlendirme

in: KÜRESELLEŞME Küreselden Yerele Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yaklaşımlar, Eray Aktepe,Enes Uğur Tohum, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.123-151, 2021

Metrics

Publication

6
UN Sustainable Development Goals