Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Küresel Salgın Sonrası Yeni Ticaret Düzeni

Türk Yurdu Dergisi, no.404, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRKİYE'DE ZEKAT İLE YOKSULLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.13, no.24, pp.285-292, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

THE NEGATIVE INTEREST RATE POLICY: THE EVENTUALITIES AND IMPLICATIONS

JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The impact of technological progress of turkish banking industry on the sector's employment

Journal of Social Policy Conferences, pp.189-200, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

1995-2001 Döneminde Türkiye Ekonomisi’nde İç Borç Stoku İle Faiz Oranı İlişkisinin Analizi

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.42, pp.49-66, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Financial Literacy in Children

12. SCF INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY ISSUES IN SOCIAL SCIENCES, Antalya, Turkey, 07 October 2021, vol.1, pp.359-367

Child-Friendly Budget as Social Budgeting and Comparative Analysis for Turkey

MECAS VII Seventeen International Mediterranean Social Sciences Congress, 10 - 12 September 2019

Türk Konaklama Sektöründe Teknolojik Seviyeyi Belirleyen Faktörlerin Etkili Kullanımı

First Mediterranean International Conference on Social Sciences by UDG Mediterranean Economy, Culture, Architecture and Security, Podgorica, Montenegro, 19 - 22 May 2017, vol.1, pp.420-432

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilenebilir Enerji: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği

Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21stCentur, Belgrade, Serbia, 28 - 30 June 2017, vol.1, pp.419-428 Sustainable Development

THE IMPACT OF ISLAMIC BELIEF ON CONSUMER BEHAVIOR

INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS, 29 April 2017

THE EFFECT OF PUBLIC INCENTIVE POLICIES ON THEDEVELOPMENT OF WIND POWER PLANTS IN TURKEY

International Congress of Energy, Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 25 - 26 March 2017, pp.89-102

The Economic Contribution of Turkish Tourism Entrepreneurship on the Development of Tourism Movements In Islamic Countries

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.413-422 Sustainable Development identifier

Electric Vehicles Production in Turkish Automotive Industry and Sectoral PEST Analisys

2nd Annual International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2012, vol.75, pp.10-17 Sustainable Development identifier

The Socıo Economıc Importance Of Turkısh Tourısm Sector In The Development Of Tourısm Of Islamıc Countrıes

2ND Internatıonal Conference On Islamıc Economıcs And Economıes Of The OIC Countrıes, Kuala-Lumpur, Malaysia, 29 January 2013 - 30 October 2012, pp.47

An Evaluatıon on The Competıtıveness of Turkısh Automotıve Industry

New Ideas, New Products & Property Rights Competitive Economy, 4 th International Summit of Istanbul Economists, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2012, vol.4, pp.573-587

Türk Otomotiv Endüstrisinin Rekabet Gücü Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası İktisatçılar Zirvesi-4, Turkey, 1 - 04 October 2012, pp.1-12

Üniversitelerin Bulundukları Bölgelere Sosyo Ekonomik Etkileri

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi:Yeni Yönelişler ve Sorunlar, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.3, pp.2285-2291 Sustainable Development

Sanayi Sektörünün Kütahya Ekonomisinde Yeri ve Önemi

Kütahya İlinin Ekonomik Gelişmesi, İktisadi Kalkınma Vakfı, Seminer-Tebliğ, İstanbul, Turkey, 02 June 2006, vol.2006, pp.91-130

Artvin Ekonomisinde Eğitim Sektörünün Yeri ve Önemi

Artvin İlinin Ekonomik Kalkınması, İktisadi Kalkınma Vakfı, Seminer-Tebliğ, İstanbul, Turkey, 25 - 26 October 2003, vol.2003, pp.89-102

Books & Book Chapters

THE ADAPTATION OF ECONOMIC POLICIES IMPLEMENTED WITH THE COURSE OF ACTIONS ADOPTED IN THE FRAMEWORK OF IZMIR 1ST ECONOMIC CONGRESS TO TODAY’S TURKEY

in: Globalisation Public Policy, Kaoru Natsuda, Binhan Elif Yılmaz, Kozo Otsuka, Editor, Ijopec Publication, London, pp.109-122, 2019

Economic Development and Financing in a Hydrocarbon Economy: Qatar

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Ustaoğlu M.,İncekara A, Editor, Palgrave Macmillan, London , New York, pp.103-117, 2017 Sustainable Development

Malaysia

in: Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Groowth in Islamic Nations, Süleyman ÖZDEMİR, Seyfettin ERDOĞAN, Ayfer GEDİKLİ, Editor, IGI Global, Hershey PA, pp.358-380, 2017

Economic Development and Financing Growth in a Hydrocarbon Economy..Qatar

in: Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth, Murat USTAOGLU, Ahmet İNCEKARA, Editor, Palgrave Macmillan, Cham, pp.103-117, 2017 Sustainable Development

Türkiye Ekonomisinde İnşaat Sektörü

in: Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü, Seyfettin ERDOĞAN, Ayfer GEDİKLİ, Editor, Umuttepe Yayınları, İstanbul, pp.383-406, 2016

Genel Teori ve Reel Ücret- İstihdam

in: Keynes'in Genel Teorisi Üzerine, Akalın U. S., İncekara A., Akalın G., Editor, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul, pp.111-124, 2012