Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sırçalıtepe Excavation 2022

43. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 20 October 2023

Nigde's First Settled Community Sırçalıtepe

Niğde Arkeolojisi ve Kültürel Mirası Çalıştayı, Niğde, Turkey, 4 - 05 August 2023

Eşek Deresi Cave Excavation 2021

42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 23 - 27 May 2022, vol.2, pp.79-89

Sırçaltepe Kazısı 2021

42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Denizli, Turkey, 23 - 27 May 2022, vol.5, pp.51-63

Sırçalıtepe Excavation 2022

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 20, İstanbul, Turkey, 30 - 31 May 2023

Sırçalıtepe Kazısı 2019-2021

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 19, İstanbul, Turkey, 14 April 2022

A New Epipaleolithic Site in the Central Taurus Mountains: Eşek Deresi Cave (Mersin/Turkey)

NÉOLITHISATION DU PROCHE-ORIENT ET DU CAUCASE : actualités de la recherche et réflexions, Lyon, France, 30 November 2021 Sustainable Development

A PPNA settlement in the upper Tigris basin (southeastern Anatolia): Gusir Höyük

PPN9 Tokyo. The 9th International Conference on the PPN Chipped and Ground Stone Industries of the Near East, Tokyo, Japan, 12 - 16 November 2019

Niğde Tarihöncesi Yüzey Araştırmaları 2018 Yılı

41. Uluslarası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019

Çayönü Tepesi ve Akarçay Tepe Obsidiyenlerinin Kaynak Belirleme Çalışmaları

İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı 18, İstanbul, Turkey, 13 - 15 May 2019, pp.1

Obsidian Technology of Aceramic Neolithic Aşıklı Höyük and Central Anatolia

Obsidian in Mediterranean, Atina, Greece, 26 September 2009 - 27 December 2017 Sustainable Development

Niğde Prehistoric Survey 2016

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu,, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.35-2, pp.427-446

"Niğde Tarihöncesi Yüzey Araştırmaları 2015"

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016, vol.2, pp.1-24

Başlangıcından Günümüze Türkiye de Obsidiyen Araştırmaları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi. Arkeoloji Günleri. Halet Çambel 100 Yaşında, Osmaniye, Turkey, 6 - 08 April 2016

Niğde Tarihöncesi Yüzey Araştırmaları 2014 Yılı Çalışmaları

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015

Kapadokya’xxda Obsidiyen Kaynaklarına Yakın Bir Yerleşeme Tepecik Çiftlik

IV. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı, Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2015

Niğde Tarihöncesi Yüzey Araştırmaları 2014 Çalışmaları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 14, İstanbul, Turkey, 1 - 03 April 2015

Geçmişten Günümüze Eskimeyen Değer Obsidiyen

ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı 2013-2014 Güz Dönemi Bölüm Seminerleri, Ankara, Turkey, 25 October 2013

Tepecik Çiftlik Obsidiyen İşliği

35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013

“Naviform Technology at Göllüdağ (Anatolia): Some Remarks” (Stone Tools in Transition: From Hunter-Gatherers to Farming Societies in the Near East)

7 th Conference on PPN Chipped and Ground Stone Industries of the Fertile Crescent, Barcelona, Spain, 14 - 17 February 2013, pp.277-288

“Göllü Dağ Obsidian Project”,(Stone Tools in Transition: From Hunter-Gatherers to Farming Societies in the Near East)

7 th Conference on PPN Chipped and Ground Stone Industries of the Fertile Crescent, Barcelona, Spain, 14 - 17 February 2013, pp.456-474 Sustainable Development

Naviform Tecnology at Göllüdağ Central Anatolia Some Remarks

7 th Conference on PPN Chipped and Ground Stone Industries of the Fertile Crescent, Barselona, Spain, 14 - 18 February 2012, pp.277-288

A GIS for the Göllü Dağ; Human exploitation and diffusion of Central Anatolian Obsidians

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 11. Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2011 Sustainable Development

Aktopraklık C Alanı Yontmataş Buluntuları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 10, Turkey, 27 - 29 September 2010

Tepecik Çiftlik 2007 Yılı Çalışmaları

30. Kazı Sonuçları Toplantısı (4. Cilt), Turkey, 26 - 30 May 2008

Tepecik-Çiftlik 2007 Yılı Çalışmaları

30. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Turkey, 26 - 30 May 2008, vol.1, pp.205-218

Tepecik-Çiftlik 2006 Yılı Çalışmaları

29. Kazı Sonuçları Toplantısı, Kocaeli, Turkey, 28 May - 01 June 2007, vol.1, pp.483-496

Orta Anadolu Obsidiyen Teknoloji Aşıklı Höyük Modeli Tekno Kültürel Kökeni ve Evrimi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 7, İstanbul, Turkey, 30 April - 02 May 2007 Sustainable Development

B Kapadokya Bölgesi Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Obsidiyen Teknolojisi Kaynaklar atölyeler ve yerleşmeler arası ilişki

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 4, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2004

Orta Anadolu Obsidiyen Teknolojisi Aşıklı Höyük Modeli Teknokültürel Kökeni ve Evrimi

Arkeoloji Tezleri Tanıtım Seminerleri, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Turkey, 29 April 2009 - 18 April 2002 Sustainable Development

Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemin Belirleyici Bir Alet Gubu Olan Ok Uçları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı 2, İstanbul, Turkey, 16 - 18 April 2002

Books & Book Chapters

The Lithic Assemblages of Gusir Höyük. A Pre-Pottery Neolithic Site on the Upper TigrisBasin (Southeast Anatolia)

in: Tracking the Neolithic in the Near East. Lithic Perspectives on Its Origins, Development and Dispersals, Y. Nishiaki,O. Maeda,M. Arimura, Editor, Sidetones Press- Distribution by Oxbow Books, Leiden, pp.439-452, 2022 Creative Commons License

Sırçalıtepe: A New Aceramic Neolithic Site in Volcanic Cappadocia (Central Anatolia)

in: Tracking the Neolithic in the Near East. Lithic Perspectives on Its Origins, Development and Dispersals , Y. Nishiaki,O. Maeda,M. Arimura, Editor, Sidestones Press-Distrubition by Oxbow Books, Leiden, pp.397-411, 2022

Riva ve Göllü (Beykoz, İstanbul) Erken Holosen Dönem Buluntuları

in: İstanbul İli Yüzey Araştırmaları 2018-2019 Beykoz, E. Güldoğan, Editor, Beykoz Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.90-115, 2020

Reflections from the Prehistory: Obsidian Mirrors from Güvercinkayası

in: Arkeolojiyle Geçen Yarım Asır: Sevil Gülçur Armağanı, Prof. Dr. Sevil Gülçur adına Anı Kitabı, P. Çaylı,I. Demirtaş,B. Eser, Editor, Bilgin Kültür Yayınları, Ankara, pp.553-563, 2019

Büyükçekmece Yontmataş Buluntuları 2016-2017

in: İstanbul İli Yüzey Araştırmaları 2016-2017: Büyükçekmece, E. Güldoğan, Editor, Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık, İstanbul, pp.67-89, 2019

The Obsidian Industry of Pre-Pottery Neolithic Levels at Tepecik-Çiftlik, Central Anatolia

in: Near Eastern Lithic Technologies on the move. Interactions and Contexts in Neolithic Traditions, Astruc,L,McCartley C.,Briois,F,Kassianidou V, Editor, Astrom Editions, Lefkosia, pp.235-256, 2019

İstanbul İli Yüzey Araştırmaları (İstYA) 2013 Silivri Yontmataş Buluntuları Üzerine Kısa Bir DEğerlendirme"

in: İstanbul İli Yüzey Araştırmaları 2013, Güldoğan E.,Altın M., Editor, Tc Silivri Belediyesi, İstanbul, pp.65-67, 2015

The Göllüdağ Survey (2007-2011)

in: Stone Tools in Transition: From Hunter-Gatherers to Farming Societies in the Near East, Borrell,F.,Ibanez,J.J.,Molist,M., Editor, Universitat Autonoma De Barcelona, Barcelona, pp.465-474, 2013

Obsidian Source-Technology-Settlement Relation: Aşıklı Höyük (Central Anatolia) Case

in: 6. ICAANE 3, Matthiae,P.,F. Pinnock,L. Nigro,N. Marchetti, Editor, Universita di Roma, Rome, pp.295-304, 2010

Yontmataş İncelemelerinde Teknolojik Yaklaşım, Uygulanması ve Kültürlerin Tanımlanmasındaki Rolü

in: VITA, Belkıs Dinçol ve Ali Dinçol Armağan Kitabı/ Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, Alpaslan M.,Doğan-Alpaslan M.,Peker H., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.789-795, 2007

Tepecik-Çiftlik

in: Neolithic in Turkey, Özdoğan M.,Başgelen N., Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.237-253, 2007

Aşıklı Höyük Özel Yapılar Kompleksi Yontmataş Buluntuları Üzerine Bir Değerlendirme

in: Archaeological Essays in Honour of Homo amatus: Güven Arsebük, Özbaşaran M.,Tanındı O.,Boratav A., Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.343-352, 2003

Variability in the Neolithic arrowheads of Central Anatolia (Typological, Technological and Chronological Aspect)

in: Beyond Tools, Redefining the PPN Lithic Assemblages of the Levant (3 rd Workshop on Chipped Lithic Industries November 1-4, 1998), Caneva I.,Lemorini C.,Zampetti D.,Biagi P., Editor, Ex Orient, Berlin, pp.27-43, 2001

Other Publications

Metrics

Publication

66

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

12

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals