Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CDC25C geninin farklılaşan ekspresyon seviyelerinin larenks karsinogenezindeki rolü

8. Onkolojide Arayışlar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 13 - 15 December 2019, pp.1

TXNIP gen ekspresyon düzeylerinin oral skuamöz hücreli karsinomdaki rolü ve klinik önemi

41. Türk Ulusal Kulak Burunn Boğaz ve Baş boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019, pp.10

Larenks kanserinde Proliferating Cell Nuclear Antigen geninin ekspresyon artışının klinik önemi

16. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Turkey, 27 - 30 October 2019, pp.55 Sustainable Development

Methylation and expression levels of GABRB2 gene in oral squamous cell carcinoma

MolBiyoKon'19, İstanbul, Turkey, 27 - 29 September 2019, vol.5, no.43, pp.115

Determination of new candidate genes by methylation array method among sub-groups of oral premalignant lesions.

7th International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.22-23