Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SERT SUBSTRATUM MAKROZOOBENTOSU AÇISINDAN MARMARA DENİZİ VE KARADENİZ KIYILARININ BENTİK EKOLOJİK KALİTE DURUMU

III. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2022, pp.1-2 Sustainable Development

BENTHIC ECOLOGICAL QUALITY STATUS OF THE BLACK SEA COAST OF TURKEY BASED ON SOFT BOTTOM MACROZOOBENTHOS

III. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2022, pp.1 Sustainable Development

YUMUŞAK SUBSTRATUM MAKROZOOBENTOSU AÇISINDAN MARMARA DENİZİ BENTİK EKOLOJİK KALİTE DURUMU

III. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2022, pp.1-2 Sustainable Development

Marmara Denizi Makrozoobentosunun Güncel Durumu ve Bentik Ekolojik Kalitenin Belirlenmesi

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019

Türkiye'nin Karadeniz Kıyıları Makrozoobentosunun Güncel Durumu Ve Bentik Ekolojik Kalitenin Belirlenmesi

, II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019

A Case Study: Ecological Quality Status of Susurluk River Basin (Marmara Sea)

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, MESAEP 2017, ROME, Rome, Italy, 4 - 06 October 2017, pp.59

Marmara Denizi Kuzeyi Gastropoda Faunasının Ekolojik Yorumu

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017 / XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017, Edirne, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.549

Books & Book Chapters

Denizel Makrobentik Omurgasızlar

in: Sinop Biyoçeşitliliği, Doç. Dr. Emire ELMAS, Editor, Sİnop Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.151-182, 2021

Mollusca Fauna of the Sea of Marmara

in: THE SEA OF MARMARA:MARINE BIODIVERSITY, FISHERIES, CONSERVATIONAND GOVERNANCE, ÖZSOY E., ÇAĞATAY M.N., BALKIS N., BALKIS N., ÖZTÜRK B., Editor, Turkish Marine Research Foundation (Tudav), İstanbul, pp.503-516, 2016 Sustainable Development

Other Publications

Metrics

Publication

27

Citation (WoS)

95

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

86

H-Index (Scopus)

5

Project

24

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals