Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Transparency of Audit Firms: Analysis of Transparency Reports in Turkey

Research Journal of Finance and Accounting, vol.10, no.8, pp.234-240, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Education Policy of Audit Firms in Turkey

European Journal of Business and Management, vol.11, pp.98-102, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ACCOUNTING ETHICS EDUCATION IN DEVELOPING COUNTRIES: THE EXTENT OF ACCOUNTING ETHICS EDUCATION IN TURKEY

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, vol.10, pp.820-825, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Fraud Investıgatıon by External Audıtors in Turkey: 2010-2015

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND BUSINESS, vol.1, pp.19-90, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Internal and External Auditors’ Experience with Fraud in Turkey

ICP Businness Economics and Finance, vol.2, pp.1-9, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İmalat İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Önemi ve Bir Vak’a Analizi

Yönetim, vol.24, no.74, pp.119-149, 2013 (National Refreed University Journal)

İnşaat sözleşmelerinde Zararın Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İDari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.357-371, 2013 (National Refreed University Journal)

Finansal Kiralama İşlemlerinde Kiracı Açısından Asgari Kira Ödemelerinin Hesaplanması ve Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, pp.263-279, 2013 (National Refreed University Journal)

Relationships Among Components of Engagement Risk

Annals of the University of Petroşani, Economics, vol.12, no.1, pp.292-304, 2012 (International Refereed University Journal)

Auditors’ Perception of Fraud Prevention Measures: Evidence from Turkey

Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, vol.14, pp.128-138, 2012 (International Refereed University Journal)

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksindeki Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapısı ve İşletme Performansının Değerlendirilmesi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.31, pp.33-49, 2011 (National Refreed University Journal)

Do Corporate Governance Index Companies Outperform Others? : Evidence from Turkey”

International Journal of Business and Social Science, vol.2, pp.254-260, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Anonim Şirketlerde Sermaye ile ilgili Getirilen Yenilikler

MALİ ÇÖZÜM, vol.21, no.103, pp.97-120, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Improvement of Corporate Governance Practices od Istanbul Stock Exchange Corporate Governance Index Companies

International Conference on Economic and Social Sciences, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 May 2013, pp.111

CORPORATE GOVERNANCE IN TURKEY: ISSUES AND PRACTICES OF HIGH-PERFORMANCE COMPANIES

EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION 2012 ANNUAL CONGRESS, Slovenia, 1 - 04 May 2012, pp.386

Auditors’ Perception of Fraud Prevention Measures: Evidence from Turkey

American Accounting Association Annual Meeting, United States Of America, 1 - 04 August 2011, pp.10-11

Corporate Governance Rating Reports and Firm Performances

2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History Conference Proceedings Vol.III, Turkey, 1 - 04 July 2011, vol.3, pp.2483-2502

Books & Book Chapters

Yeni Hasılat Standardının (UFRS 15) İnşaat Taahhüt İşleri Açısından getirdiği Yenilikler

in: Seçmeler 2017, Prof. Dr. Göksel Yücel, Editor, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.103-112, 2017

Zaman Sürücülü Faaliyet tabanlı Maliyetlemenin Maliyet Yönetimi Açısından Önemi

in: Seçmeler 2017, Prof. Dr. Göksel Yücel, Editor, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.147-158, 2017

Yeksan Holding

in: Vak'alar 2017, Aysan M.A., Yücel G., Pekdemir R , Editor, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, pp.79-83, 2017

Denetim

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2016

Entelektüel Sermaye Araştırmalarında İçerik Analizi Kullanılması

in: Seçemeler 2016, Göksel Yücel, Editor, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Ebstitüsü, İstanbul, pp.141-161, 2016

Accounting Courses Offered by Public Universities in Turkey

in: Seçmeler: 2015, Prof. Dr. Göksel Yücel, Editor, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Yayın No:73, İstanbul, pp.121-146, 2015

Benefits of Alternative Decomposition of Return on Equity for Evaluating Business Performance:

in: Business Performance Measurement and Management,, Charles V., Kumar M., Editor, Cambridge Scholars Publishing, İngiltere, pp.199-221, 2014

Moving from Corporate Training to Corporate Education: A Case Study in Accountancy from Turkey

in: Evolving Corporate Education Strategies for Developing Countries: The Role of Universities, Narasimharao, P., Editor, Igı Global, New Jersey, pp.21-38, 2013