Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Developing optimal policies to fight pandemics and covid-19 combat in the United States

European Journal of Pure and Applied Mathematics, cilt.13, ss.369-389, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2-OPT ALGORİTMASI VE BAŞLANGIÇ ÇÖZÜMÜNÜN ALGORİTMA SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Endüstri Mühendisliği Dergisi, cilt.27, ss.2-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A real valued genetic algorithm approach for the multiple vehicle pickup and delivery problem with time windows

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.43, ss.391-403, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Genetic algorithm for distance balancing in set partitioning problems

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.41, ss.47-61, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye'de İl Olması Uygun İlçelerin AHP Yöntemi İle Belirlenmesi

Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-16, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Industry 4.0 on Supply Chain

4. International Mediterrenean science and engineering congress, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.1148

A Real Valued Genetic Algorithm Approach for the Multiple Vehicle Pickup and Delivery Problem

Informs Annual Meeting, Phoenix, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 October 2012, ss.445

Determining the districts that can be a province in Turkey using Analytic Hierarchy Process

II. International Symposium on Sustainable Development, 8-9 June 2010,, Saraybosna, Bosna-Hersek, 8 - 09 June 2010, ss.517-527

An Application of Theory of Constraints in a freight forwarder to increase market share

V. International Logistics And Supply Chain Congress, 8-9 Kasım 2007, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 November 2007, ss.178-185

Türkiye’de E-Gümrük Uygulamalarına İlişkin Bir Çalışma

5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Türkiye, 1 - 04 November 2006, ss.1

Diğer Yayınlar