Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Eser Üzerindeki Hakların İhlalinde Talep Edilebilecek Olan İhtiyati Tedbirlere İlişkin Esaslar

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali / Herkes İçin Adalet - İfade Özgürlüğü (13th International Crime and Punishment Film Festival/ Justice for All - Freedom of Expressions), İstanbul, Turkey, 17 - 23 November 2023, pp.1-30 Creative Commons License Sustainable Development

Soybağının Tespiti Davasında Keşfe Katlanma Zorunluluğu: Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 292 ve Türk Medeni Kanunu m. 284 Kapsamında Değerlendirmeler

Türk Medeni Kanunu'nun Yürürlüğe Girişinin 20.Yılı Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2022, pp.55-58 Creative Commons License Sustainable Development

İflas Dışı Konkordatoda Mühletin Kira Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi

9. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2022, pp.64 Creative Commons License Sustainable Development

Ticari Niteliği Haiz İtirazın İptali Davalarının Dava Şartı Arabuluculuk Kuralına Tabi Olup Olmadığı - Yargıtay 23. Hukuk Dairesi'nin 04.12.2020 tarihli Kararı Kapsamında Değerlendirmeler

Yeni İçtihatlar: Ulusal, Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararları Sempozyumu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Nasamer, İstanbul, Turkey, 07 October 2022, pp.64-65 Creative Commons License Sustainable Development

New Concordat Regime in Turkish Law

International Legal Dialogue - Student Conference on Bankruptcy Law (Ruhr Universitaet Bochum - UNIC - KOÇ University), Istanbul, Türkiye, Bochum, Germany, 23 May 2022, pp.4-6 Creative Commons License Sustainable Development

Hakem Kararlarının İptali Sebepleri

ISTAC (İstanbul Tahkim Merkezi) - Marmara Üniversitesi - Panel Serisi - Tahkim Okulu - 36. Panel, İstanbul, Turkey, 27 April 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Hakem Kararına Karşı Başvuru Yolları

KOÇ Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Civil Procedure Law II - Law 304 , İstanbul, Turkey, 26 April 2022 Creative Commons License Sustainable Development

International Environmental Law Enforcement Mechanisms: Ensuring Compliance with Multilateral Environmental Agreements (MEAs): Non-Compliance and Dispute Settlement

Joint Turkish-German Seminar: "Environmental Justice in Turkey and Germany: Concept, Legal Issues and Future Perspectives - Part 2 (Final Results), Kassel, Germany, 17 - 20 October 2017, pp.251-266 Creative Commons License

İcra Hukuku'nda Yoksulluğun Önlenmesinde Bir Araç Olarak Haczedilmezlik

6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali/Yoksulluk (6th International Crime and Punishment Film Festival/Poverty), İstanbul, Turkey, 30 September - 06 October 2016, pp.467-503 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Boşanma Davalarında Eşlerin Elde Ettikleri Hukuka Aykırı Delillerin Kullanılıp Kullanılamayacağı Meselesi: Medenî Usûl Hukukunda Geçerli Olan Silahların Eşitliği İlkesi Kapsamında Değerlendirmeler

in: 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali / Herkes İçin Adalet - Eşitiz ! (12th International Crime and Punishment Film Festival/ Justice for All - Gender Equality) , Prof. Dr. Adem Sözüer, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1-40, 2023 Sustainable Development

International Environmental Law Enforcement Mechanisms: Ensuring Compliance with Multilateral Environmental Agreements (MEAs): Non-Compliance and Dispute Settlement

in: Environmental Justice in Turkey and Germany: Concept, Legal Issues and Future Perspectives (ISBN 978-3-8452-8293-0, E-ISBN 978-3-8452-8293-0), Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski, Editor, Nomos Verlagsgesellschaft , Kassel, pp.251-266, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

MTK ve HMK Kapsamında Hakem Kararlarına Karşı İptal Davası

1. Bası, On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2022 Creative Commons License

Bankacılık Kanununa Göre Banka Yöneticileri Aleyhine Açılan Şahsen İflas Davasında Bankaya Verilen Zararla Sınırlı Sorumluluk Kuralının Hukuki Niteliği ve İflas Yargılaması Bakımından Arz Ettiği Önem

in: Bankacılık Kanununa Göre Banka Yöneticileri Aleyhine Açılan Şahsen İflas Davasında Bankaya Verilen Zararla Sınırlı Sorumluluk Kuralının Hukuki Niteliği ve İflas Yargılaması Bakımından Arz Ettiği Önem, Sorumluluk Hukuku 2017 (Seminerler - Makaleler), Başak Z. Baysal, Editor, On İki Levha Yayınları, İstanbul, pp.189-266, 2017 Creative Commons License

İcra Hukuku'nda Yoksulluğun Önlenmesinde Bir Araç Olarak Haczedilmezlik/Non-Seizebility in Enforcement Law as a Tool for Preventing Poverty

in: İcra Hukuku'nda Yoksulluğun Önlenmesinde Bir Araç Olarak Haczedilmezlik/Non-Seizebility in Enforcement Law as a Tool for Preventing Poverty. 6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Yoksulluk Tebliğler/6th International Crime and Punishment Film Festival Poverty Academic Papers, Prof. Dr. Adem SÖZÜER, Editor, On İki Levha Yayınları, İstanbul, pp.685-731, 2017 Creative Commons License

Metrics

Publication

29

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals