Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Finans, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Muhasebe-Finansman, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Istanbul University, School Of Business, İngilizce İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Değişkenlik Modelleri ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda Değişkenlik Modellerinin Kesitsel Olarak İrdelenmesi

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Finans

 • 2001 Postgraduate

  Şirket Birleşmeleri ve Şirket Birleşmelerinin Yasal ve Finansal Açıdan Değerlendirilmesi: Bir Türkiye Örneği

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Muhasebe Finans

Foreign Languages

 • C1 Advanced English