Uzman Dr.

Sertaç YAKAL


İstanbul Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı

E-posta: sertac.yakal@istanbul.edu.tr
İş Telefonu: +90 212 414 2000 Dahili: 31835
İş Telefonu: +90 212 414 2442 Dahili: 22
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/3478/

Eğitim Bilgileri

2009 - 2014

2009 - 2014

Tıpta Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Türkiye

1997 - 2005

1997 - 2005

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Tıpta Uzmanlık

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME AMACIYLA YAPILAN KARDİYOPULMONER EGZERSİZ TESTİ PARAMETRELERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Spor Hekimliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doktor

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Aerobik ve Anaerobik Antrenman Programları

Lisans

Lisans

Aerobik Kapasite Ve Güç Ölçümü

Lisans

Lisans

Anaerobik Kapasite ve Güç Ölçümü

Lisans

Lisans

Spora Katılım Öncesi Değerlendirme

Lisans

Lisans

Determination of the Aerobic Capacity and Strength

Lisans

Lisans

Aerobic and Anaerobic Training Methods

Lisans

Lisans

Determination Of Aerobic Capacity And Strength

Lisans

Lisans

Aerobic and anaerobic training methods

Lisans

Lisans

Anaerobik kapasite ve güç ölçümü

Lisans

Lisans

Determination of the anaerobic capacity and strength

Lisans

Lisans

Determination of the aerobic capacity and strength

Lisans

Lisans

Aerobik kapasite ve güç ölçümü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Spor Yaralanmalarında Epidemiyoloji ve Önleyici Tedbirler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri

Yakal S. , Kaşıkçıoğlu E.

Klinik Spor Hekimliği, Tolga Saka, Editör, Güneş Kitabevi, İstanbul, ss.135-144, 2020

2020

2020

Sporda Ani Kardiyak Ölüm

Yakal S. , Kaşıkçıoğlu E.

Klinik Spor Hekimliği, Tolga Saka, Editör, Güneş Kitabevi, İstanbul, ss.299-310, 2020

2020

2020

Spor Alanlarında Otomatik Eksternal Defibrilatörün Önemi

Yakal S. , Kaşıkçıoğlu E.

Sporcularda Görülen Çeşitli Sağlık Sorunları, Yavuz HU, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.1-6, 2020

2019

2019

Aşırı Kullanım Yaralanmaları

YAKAL S.

Futbol Hekimliği, Taşer ÖF., Bayraktar B., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.175-182, 2019

2019

2019

Sağlıklı Kişide Solunum Sisteminin Egzersize Cevabı

Yakal S. , Metin G.

Göğüs Hastalıkları, Arzu Mirici,Elif Babaoğlu,Pınar Mutlu, Editör, TÜSAD, İstanbul, ss.208-218, 2019

2019

2019

Sporcu Anemileri

YAKAL S. , METİN G.

Sporcu Sağlığı ve Performans, Ünal M., Editör, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.191-200, 2019


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Uluslararası Sağlıkta Veri Bilimi Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Sporcu Sağlığı Sempozyumu; Multidisipliner Yaklaşım III

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

ADSAD 1. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Beykent 1st International Health Sciences research Days Congress

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

Sporcu Sağlığı Sempozyumu; Multidisipliner Yaklaşım II

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Dansçı Performansı ve Yaralanmalar (Tanı, Tedavi ve Korunma)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Sportif Rehabilitasyon 2018

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

II. Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

Spor Yaralanmalarında Farklı Bakış Açılarıyla Güncel Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları-II

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

Sportif Rehabilitasyon 2017

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2009

2009

IOC Supported Advanced Sports Medicine Course

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 19

h-indeksi (WOS): 3