Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 Tıp Bilişimi Çalıştayı

  İzleyici / Dinleyici

  İstanbul, Türkiye

 • 2020 Kardiyoonkoloji Günleri, Kardiyoonkolojide Temel Kavramlar

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 17. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri Psikoonkoloji Sempozyumu Kanser Hastalarında Psikoloji ve İletişim

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Quality in Research Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 X. Aziz Sancar DETAE Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü VI. Moleküler Tıpta kullanılan Teknikler Kursu Modül 1: Temel Genetiğe Giriş, Nükleik Asit İzolasyon Yöntemleri, PCR Analizleri, İnteraktif Primer Dizaynı, Sanal PCR, Restriksiyon Enzim Tespiti, Temel Biyoinformatik Data Analizi, Yeni Nesil Dizileme Okumalarının Haritalanması, Genetik Varyant Tayini, DNA izolasyonu, Miktar Tayini, PCR Elektroforetik Görüntüleme Tekniği, RFLP ve DATA Analizi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 8. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 IX. Aziz Sancar DETAE Günleri 'Deneysel Tıpta Yenilikler'

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Glikobiyoloji ve Kanser Üzerine Tartışma

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Tehlikeli Aktörler: Kanser Kök Hücreleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 7. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 13. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri ve 6. İstanbul Üniveritesi Onkoloji Enstitüsü Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Internatıonal Congress on Dıgıtal Lıfe Envıronments

  Katılımcı

  İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi/İstanbul, Türkiye

 • 2014 12. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri Sempozyumu ve 5. Onkoloji Enstitüsü Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi/İstanbul, Türkiye

 • 2014 Advancing Research & Development and Innovation in Turkey

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 İyon Kanalları ve Kanser

  Katılımcı

  İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi/İstanbul, Türkiye

 • 2013 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 İmmünhistokimya Optimizasyon Teknikleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Mikroskop ve Kontrast Yöntemleri, Floresan Mikroskobi yöntemleri ve İleri Görüntüleme Teknikleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Jinekolojik Tümörlerde Konsensus Toplantısı

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2009 Meme Kanserinde Adjuvan Konsensus Toplantısı. 7.istanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Günleri

  Katılımcı

  Bolu, Türkiye

 • 2009 4th EORTC Pathobiology Group Annual Meeting & 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2009 IV. Ulusal Sitopatoloji Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2008 3. Klinik Pratikte Kök Hücre ve Gen Tedavisi Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 Programlı Hücre Ölümü Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 3. Ulusal Sitopatoloji Kongresi

  Katılımcı

  Bodrum, Türkiye

 • 2007 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları

  Katılımcı

  Kocaeli, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 10

h-indeksi (WOS): 1