General Information

Institutional Information: Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies, Department Of Islamich Philosophy
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Biography

1993 yılında İstanbul’da doğdu. 2017 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri alanında yüksek lisans eğitimine başladı. 2019 yılında Araştırma Görevlisi olarak İstanbul İlahiyat Fakültesi’nde göreve başladı.