Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Suudi Arabistan ve COVID-19

Toplum ve Hekim , vol.36, no.4, pp.288-294, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Telesağlık Ve Üreme Sağlığı Hizmetleri

2nd International Medicine, Health and Communication Sciences Congress, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2022, pp.35-37

Çalışanlarda İşle İlişkili Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarında Eğitim Müdahalelerinin Etkisi: Bir Derleme Çalışması

2nd International Medicine, Health and Communication Sciences Congress, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2022, pp.101-105

Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Etkisi: Bir Derleme Çalışması

International Medicine, Health and Communication Sciences Congress, Eskişehir, Turkey, 8 - 12 December 2021, pp.111-112

İş Sağlığı Profesyonelleri Arasında İletişim Sorunları

1. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 December 2021, pp.534-540

Meslek Hastalığını Önlemede Önemli Bir Basamak: Meslek Anamnezi

1st International Medicine, Health and Communication Sciences Congress, 9 - 12 December 2021, pp.272-273

Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Etkisi: Bir Derleme Çalışması

1st International Medicine, Health and Communication Sciences Congress, 9 - 12 December 2021, pp.158-159

İş ve Meslek Hastalıklarında Dünyada ve Ülkemizde Toksikoloji Eğitimi

3. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 10 November 2021, pp.214

Türkiye’de Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi

3. Uluslararası-21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 November 2019, pp.988-999

Sularda Gözardı Edilen Bir Kirlilik: Radyoaktivite, Sağlık Etkileri ve Yönetimi

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.108-116

Vitamin D Receptor Gene Polymorphism in Patients with Multiple Sclerosis

Forum of the Americas-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ACTRIMS), California, United States Of America, 1 - 03 February 2018, vol.24, pp.61-62 identifier

Ownership And Use Of Mobile Phone-A Population Based Study Physical Education And Sport College Students In Turkey

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.5215-5222 identifier

Obstetric outcomes of adolescence pregnancies in Turkey

International Forum for Social Science and Health (IFSSH), İstanbul, Turkey, 21 - 25 August 2005, pp.59-60

Investigation of Perception of Crosss Infection Control in Dental Patients

12th International Dental Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 25 June 2005, pp.152-153

Work-Related Musculoskeletal Problems Among Medıcal Representatıves In Samsun-Turkey

Third World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM), Sao-Paulo, Brazil, 10 - 15 April 2005, pp.812-815

Detection of Clamydophila pneumoniae in Acute Exacerbation of COPD Patients by Real-time PCR and MIF Test

14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (CMI), Praha, Czech Republic, 1 - 04 May 2004, pp.352

Kadın Sağlık Çalışanlarının Doğurganlık Özellikleri, Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Çalışma Koşulları

I. Uluslar arası & II. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, , Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2001, pp.44

Comparison of Data Obtained From Mothers and Primary Health Care Center Records About Vaccination

International Public Health Congress “Health 21 In Action, İstanbul, Turkey, 8 - 12 October 2000, pp.123 Sustainable Development

Antibiotic Prescribing and Urinary Tract Infections

International Public Health Congress “ Health 21 In Action, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2000, pp.122

Antibiotic Prescribing and Upper Respiratory Tract Infections

40 th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Toronto, Canada, 17 - 20 September 2000, pp.508

An Investigation on the Relationship Between Serum Lipid Profiles and Daily Intakes of Some Nutrients

III th International Nutrition and Dietetic Congress, Turkey, Ankara, Turkey, 12 - 15 April 2000, pp.246-247

The Relationship Between Obesity and the Amounts of Certain Daily Nutrients Intake

III th International Nutrition and Dietetic Congress, Ankara, Turkey, 12 - 15 April 2000, pp.161-162 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Evaluation Of Telehealth Follow-Up Monitoring Data Of Covid-19 Patients (Outpatient-Inpatient)

in: MEDICAL INFORMATICS- PART III, Bozbuğa N,Gülseçen S, Editor, İstanbul University Press, İstanbul, pp.437-447, 2023

Özel Gruplarda Aşılama

in: Aşı İletişimi, Aksakal NB,Orhon EN,Topbaş M, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.161-186, 2022 Sustainable Development

İş Sağlığı ve Meslek Hastalıklarında Temel Kavramlar

in: İş ve Meslek Hastalıkları, Uçan ES, Ergan B, Editor, Türk Toraks Derneği Eğitim Kitapları Serisi, Ankara, pp.52-64, 2022

Teoriden Pratiğe İşyeri Hekimliği

İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2021

İş Sağlığında Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Mevcut Durum

in: Türkiye Sağlık Raporu, 2020, Üner S,Okyay P, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.463-470, 2020

Sağlık Çalışanlarında Covıd-19 Salgını Sırasında Görülebilecek Mesleki Riskler

in: COVID-19: Pandemi Dersleri, Ayşe Emel Önal, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.152-158, 2020 Sustainable Development

COVID 19 Pandemisi Sırasında Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Koruyucu Donanımın Doğru Kullanımı

in: COVID-19: Pandemi Dersleri, Ayşe Emel Önal, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.144-151, 2020 Sustainable Development

Sağlık Çalışanlarında Covıd-19 Salgını Sırasında Görülebilecek Mesleki Riskler

in: COVID-19: Pandemi Dersleri, Ayşe Emel Önal, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.152-158, 2020 Sustainable Development

İş Sağlığında Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Mevcut Durum

in: Türkiye Sağlık Raporu, 2020, Üner S, Okyay P, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.463-470, 2020

COVID 19 Pandemisi Sırasında Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Koruyucu Donanımın Doğru Kullanımı

in: COVID-19: Pandemi Dersleri, Ayşe Emel Önal, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.144-151, 2020 Sustainable Development

Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Göç

in: Göç ve Sağlık, Pekşen Y, Kara F, Topbaş M, Ertem MM, Boztaş Ö , Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1147, Ankara, pp.212-219, 2019 Sustainable Development

Halk Sağlığı Sistemlerinin Organizasyonu

in: The New Public Health, Third Edition, Songül Acar Vaizoğlu, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.535-574, 2019 Sustainable Development

GÖÇ VE BAĞIMLILIK

in: GÖÇ VE SAĞLIK, , Editor, Sağlık Bakanlığı Yayınları, pp.152-156, 2019 Sustainable Development

Halk Sağlığı Sistemlerinin Organizasyonu

in: Yeni Halk Sağlığı, Songül Acar Vazioğlu, Editor, Palme, Ankara, pp.535-570, 2019 Sustainable Development

GÖÇ VE ÖZBAKIM

in: Göç ve Sağlık, Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN, Doç. Dr. Fatih KARA, Prof. Dr. Murat TOPBAŞ, Prof. Dr. M. Melikşah ERTEM,Özlem BOZTAŞ, Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1147, Ankara, pp.121-127, 2019 Sustainable Development

Metrics

Publication

106

Citation (WoS)

366

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

400

H-Index (Scopus)

13

Project

7

Thesis Advisory

8

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals