Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

What Is the Audiological Evaluation Time for those Aged 0-5 Years and Older?

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.11, no.1, pp.42-47, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Risky Behavior Prevalence Among Ondokuz Mayis University Students

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.30, no.3, pp.838-846, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Violence towards workers in hospital emergency services and in emergency medical care units in Samsun: an epidemiological study.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, vol.14, pp.239-44, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Work-related musculoskeletal problems among pharmaceutical sales representatives in Samsun, Turkey

Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, vol.20, no.1, pp.21-27, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Emergency service use by older people in Samsun, Turkey

ADVANCES IN THERAPY, vol.23, no.1, pp.47-53, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Obstetric outcomes of adolescent pregnancies in Turkey

ADVANCES IN THERAPY, vol.22, no.6, pp.636-641, 2005 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Effects of pars plana vitrectomy on retrobulbar haernodynamics in diabetic retinopathy

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY, vol.33, no.3, pp.246-251, 2005 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier identifier

The Prevalance of Chronic Diseases and Quality of Life in Elderly People in Samsun

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.33, pp.335-340, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Antibiotic prescribing and urinary tract infection

INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, vol.20, no.6, pp.407-411, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

AN INTEGRATED CARE MODEL BASED ON HOSPITAL AND HOME DURING THE COVID-19 PANDEMIC: TELEHEALTH

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Suudi Arabistan ve COVID-19

Toplum ve Hekim, vol.36, no.4, pp.288-294, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Problem of Diagnosis in Occupational Brucellosis

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.28, pp.180-185, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Clinicopathological Assesment in 311 Primary Meningioma Cases and Immunohistochemistry With CD147

Turkiye Klinikleri J Med Sci, vol.39, pp.126-132, 2017 (International Refereed University Journal)

A retrospective study of foot problems among high school students in Turkey.

International Journal of Academic Research , vol.5, no.3, pp.134-138, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

Cerrahi Hastalarda Malnütrisyon Riski ve Beslenme Değerlendirmesinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması

Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, vol.18, no.3, pp.206-210, 2006 (Journal Indexed in ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The evaluation of telehealth service during the Covid-19 Pandemic on vaccination and levels of psychological growth

5. Uluslararası, 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , Ankara, Turkey, 13 - 18 December 2021, vol.1, no.1 Sustainable Development

İş Sağlığı Profesyonelleri Arasında İletişim Sorunları

1. Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 December 2021, pp.534-540

Meslek Hastalığını Önlemede Önemli Bir Basamak: Meslek Anamnezi

1st International Medicine, Health and Communication Sciences Congress, 9 - 12 December 2021, pp.272-273

Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Etkisi: Bir Derleme Çalışması

1st International Medicine, Health and Communication Sciences Congress, 9 - 12 December 2021, pp.158-159

İş ve Meslek Hastalıklarında Dünyada ve Ülkemizde Toksikoloji Eğitimi

3. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 10 November 2021, pp.214

Türkiye’de Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi

3. Uluslararası-21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 November 2019, pp.988-999

Sularda Gözardı Edilen Bir Kirlilik: Radyoaktivite, Sağlık Etkileri ve Yönetimi

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.108-116

Vitamin D Receptor Gene Polymorphism in Patients with Multiple Sclerosis

Forum of the Americas-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ACTRIMS), California, United States Of America, 1 - 03 February 2018, vol.24, pp.61-62 identifier

Ownership And Use Of Mobile Phone-A Population Based Study Physical Education And Sport College Students In Turkey

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.5215-5222 identifier

Samsunspor Taraftarlarının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

10th International Sport Science Congress, Bolu, Turkey, 23 - 25 September 2008, pp.610-611

Obstetric outcomes of adolescence pregnancies in Turkey

International Forum for Social Science and Health (IFSSH), İstanbul, Turkey, 21 - 25 August 2005, pp.59-60

Investigation of Perception of Crosss Infection Control in Dental Patients

12th International Dental Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 25 June 2005, pp.152-153

Knowledges, Attitudes and Behaviours of Dentists about Cross Infection Contro

12th International Dental Congress, İstanbul, Turkey, 20 - 25 June 2005, pp.150-152

Work-Related Musculoskeletal Problems Among Medıcal Representatıves In Samsun-Turkey

Third World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM), Sao-Paulo, Brazil, 10 - 15 April 2005, pp.812-815

Detection of Clamydophila pneumoniae in Acute Exacerbation of COPD Patients by Real-time PCR and MIF Test

14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (CMI), Praha, Czech Republic, 1 - 04 May 2004, pp.352

Kadın Sağlık Çalışanlarının Doğurganlık Özellikleri, Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Çalışma Koşulları

I. Uluslar arası & II. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, , Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2001, pp.44

Antibiotic Prescribing and Urinary Tract Infections

International Public Health Congress “ Health 21 In Action, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2000, pp.122

Comparison of Data Obtained From Mothers and Primary Health Care Center Records About Vaccination

International Public Health Congress “Health 21 In Action, İstanbul, Turkey, 8 - 12 October 2000, pp.123 Sustainable Development

Antibiotic Prescribing and Upper Respiratory Tract Infections

40 th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Toronto, Canada, 17 - 20 September 2000, pp.508

An Investigation on the Relationship Between Serum Lipid Profiles and Daily Intakes of Some Nutrients

III th International Nutrition and Dietetic Congress, Turkey, Ankara, Turkey, 12 - 15 April 2000, pp.246-247

The Relationship Between Obesity and the Amounts of Certain Daily Nutrients Intake

III th International Nutrition and Dietetic Congress, Ankara, Turkey, 12 - 15 April 2000, pp.161-162 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Teoriden Pratiğe İşyeri Hekimliği

İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, 2021

İş Sağlığında Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Mevcut Durum

in: Türkiye Sağlık Raporu, 2020, Üner S,Okyay P, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.463-470, 2020

İş Sağlığında Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Mevcut Durum

in: Türkiye Sağlık Raporu, 2020, Üner S,Okyay P, Editor, HİPOKRAT YAYINEVİ, Ankara, pp.463-470, 2020

Sağlık Çalışanlarında Covıd-19 Salgını Sırasında Görülebilecek Mesleki Riskler

in: COVID-19: Pandemi Dersleri, Ayşe Emel Önal, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.152-158, 2020 Sustainable Development

COVID 19 Pandemisi Sırasında Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Koruyucu Donanımın Doğru Kullanımı

in: COVID-19: Pandemi Dersleri, Ayşe Emel Önal, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.144-151, 2020 Sustainable Development

Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Göç

in: Göç ve Sağlık, Pekşen Y, Kara F, Topbaş M, Ertem MM, Boztaş Ö , Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1147, Ankara, pp.212-219, 2019 Sustainable Development

Göç ve Özbakım

in: Göç ve Sağlık, Yıldız Pekşen,Fatih Kara,Murat Topbaş, Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara, pp.121-127, 2019 Sustainable Development

Halk Sağlığı Sistemlerinin Organizasyonu

in: The New Public Health, Third Edition, Songül Acar Vaizoğlu, Editor, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, pp.535-574, 2019 Sustainable Development