Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Case Of Anaphylaxis to Measles Vaccination In an Infant with Cow's Milk Allergy

PEDIATRIC ALLERGY IMMUNOLOGY AND PULMONOLOGY, no.3, ss.135-138, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effect of socioeconomic status on allergic diseases and atopy in school children.

The Turkish journal of pediatrics, cilt.59, ss.670-677, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çocuklarda Alerjik Rinit'te Klinik Bulgular, Tanı ve Ayırıcı Tanı

Klinik Tıp Pediatri Dergisi, cilt.9, ss.136-144, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Atopik Dermatit: Klinik, Tanı ve Fizyopatoloji

Klinik Tıp Pediatri Dergisi, cilt.9, ss.95-102, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Anafilakside Adrenalin Kullanımı: Ne kadar biliniyor?

ÇOCUK DERGİSİ, cilt.17, ss.139-145, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anafilaksiye yAKLAŞIM

ÇOCUK DERGİSİ, cilt.16, ss.86-91, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Paracetamol hypersensitivity in children

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Munich, Almanya, 26 - 30 Mayıs 2018, cilt.73, ss.135 identifier

Omalizumab-induced erythema multiforme in a patient with chronic spontaneous urticaria

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Munich, Almanya, 26 - 30 Mayıs 2018, cilt.73, ss.688 identifier

Plasma periostin levels and it's relationship disease severity in children with atopic dermatitis

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Munich, Almanya, 26 - 30 Mayıs 2018, cilt.73, ss.68 identifier

İnek sütü ile deri teması sonrası anafilaksi vakası

12. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Aydın, Türkiye, 23 - 26 April 2017, ss.113

İnek sütü alerjisi ile izlenen hastalarda prognoz ve etkileyen faktörler

12. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Aydın, Türkiye, 23 - 26 April 2017, ss.112

Atopik dermatit ile izlenen hastalarda prognoz ve etkileyen faktörler

12. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Aydın, Türkiye, 23 - 26 April 2017, ss.146

Herediter Anjiyoödem Olgu Sunumu

12. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Aydın, Türkiye, 23 - 26 April 2017, ss.32

Atopik Dermatit’in Nadir Komplikasyonu : Egzema Herpetikum

39. Pediatri Günleri, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 April 2017, ss.1

Ufak çocuklarda Alerji Deri Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

23.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016, ss.1

ÇOCUKKEN SJS/TEN GEÇİREN BİR OLGUDA ADOLESAN DÖNEMDE GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR

XXIII. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016, cilt.1, no.1, ss.148-149

Laktalbümin içeren kızamık aşısına bağlı bir anafilaksi vakası

23.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016, ss.1

Çocukken SJS/TEN geçiren bir olguda adolesan dönemde görülen komplikasyonlar

XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016, ss.1